• Svenska

Om utlandet Irak

Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 16 apr 2024, 11.52

Aktuella händelser

Viktig information till svenskar i Irak om säkerhetsläget

Efter luftattackerna från Iran mot Israel under natten mellan 13 och 14 april har risken för ytterligare eskalering i regionen ökat. Säkerhetssituationen kan förvärras snabbt, med kort eller utebliven förvarning. Detta kan innebära att luftrum stängs och flyg ställs in samt andra begränsningar av transporter. Följ lokala myndigheters anvisningar, håll dig uppdaterad om utvecklingen och läs vidare om UD:s avrådan och allmänna råd på ambassadens reseinformation.

Den 15 januari 2024 riktades missilattacker mot staden Erbil i norra Irak, vilka resulterade i att civila skadades och dödades.

Sedan oktober 2023 har ett stort antal missil- och drönarattacker riktats mot militära anläggningar i Irak med närvaro eller förmodad närvaro av amerikansk militär personal. Flertalet attacker har genomförts i nära anslutning till Erbils flygplats, vilket under kortare perioder har påverkat flygtrafiken.

Koranbränningarna i Sverige under 2023 har lett till starka reaktioner i utlandet och flera faktorer tyder på att hotbilden mot svenska intressen i Irak har förstärkts avsevärt, med risk för riktade angrepp eller gärningar mot svenskar i Irak, eller personer, företag, organisationer och verksamheter som kan förknippas med Sverige.

Den 20 juli 2023 skedde omfattande protester vid svenska ambassaden i Bagdad. Ambassadkansliet intogs, vandaliserades och sattes i brand. Detta var den andra våldsamma demonstrationen inom en månads tid. Ytterligare manifestationer och incidenter mot svenska intressen i Irak kan inte uteslutas.

Svenskar i Irak och personer, företag, organisationer och verksamheter som kan förknippas med Sverige bör iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenskar bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Givet osäkerheten kring utvecklingen kan det vara klokt att ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer, hålla sig uppdaterad om utresemöjligheter, samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor.

Svenskar i Irak ska vara medvetna om att UD och ambassaden för närvarande inte har möjlighet att ge konsulärt stöd och service på plats i Irak, eftersom ambassaden är omlokaliserad till Stockholm. Konsulärt stöd kan sökas från svenska ambassader i andra länder i regionen eller från andra EU-länders ambassader i Irak.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar, löpande ta del av ambassadens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar (samt aktivera pushnotiser för Irak).

Vid en konsulär nödsituation kan UD-jouren i Stockholm kontaktas (bemannad dygnet runt, telefonnummer +46 (0)8 405 40 05).

Allmänna säkerhetsläget

Ökad intensitet i gränsöverskridande militäraktioner noteras i Norra Irak. Framför allt vid gränsområdena mot Turkiet i provinserna Duhok och Erbil.

För senaste information om säkerhetsläget, se aktuella händelser.

UD och ambassaden för närvarande inga möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Irak.

Säkerhetssituationen i Irak är fortsatt instabil. Det finns en förhöjd risk för incidenter mot svenska intressen i Irak. Svenskar som vistas i landet uppmanas till ökad vaksamhet och försiktighet, särskilt i närheten av diplomatiska beskickningar, religiösa samlingslokaler och platser som besöks av utlänningar.

Våldsamma demonstrationer förekom under sommaren 2023  vid svenska ambassaden i Bagdad med kraftig skadegörelse på ambassaden som resultat. Ytterligare manifestationer och incidenter kan förekomma, särskilt i närheten av ambassaden.

Hot från terrorgrupper, i första hand Islamska staten, existerar fortfarande, även om gruppens förmåga har reducerats väsentligt. Antalet terroraktioner har minskat och förekommer i första hand i västra och nordvästra delarna av landet, men en hotbild kvarstår också i Bagdad. Attentat i form av sprängladdningar har tidigare riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter men och också mot civilbefolkning och på offentliga platser.

Bagdads säkerhetsläge präglas även i delar av staden av klan- och milisrelaterat våld samt kriminellt baserat våld i form av stölder, samt utpressnings- och beskyddarverksamhet. Delar av staden utsätts också för oregelbundna raketattacker från milisgrupper.  Internationella flygplatser i Bagdad samt i Erbil och Sulaymaniyah kan vara mål för raketbeskjutning eller drönarattacker.

Säkerhetsläget i övriga landet är fortsatt instabilt och kan snabbt komma att försämras. Försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dohuk/Duhok, Erbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner. Svenskar rekommenderas att så långt som möjligt stanna i städer och avstå från att resa till isolerade regioner och till alla områden där väpnade grupper är närvarande. Turkiet har sedan juni 2020 intensifierat sin militära närvaro i Irak och Iran utförde i slutet av 2023 angrepp mot iranska kurdiska oppositionsgrupper i området. Risker relaterade till minor och explosiva lämningar efter krig består i alla områden där frontlinjer finns eller har funnits, inklusive vissa stadsområden.

Olyckor är mycket vanliga på grund av vägarnas dåliga skick, de många omärkta och obelysta vägarna och alltför höga hastigheter. Dödstalen till följd av trafikolyckor är höga.

Nödvändiga resor bör endast genomföras efter god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas. Privatpersoner eller företag uppmanas därför att ordna med lämpliga transport- och säkerhetsarrangemang.

Det är viktigt att hålla sig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar. Ambassadens och UD:s hemsida www.ud.se ger information i händelse av ett försämrat krisläge och vid allvarliga olyckor eller våldsdåd.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Irak, bör du anmäla din vistelse. Anmälan görs elektroniskt via ambassadens hemsida under rubriken – Service till svenska medborgare, och sedan underrubrik – Anmäl din utlandsvistelse eller genom att du laddar ner appen UDResklar och registrerar dig där.

Terrorism

Det finns alltjämt ett terroristhot i Irak, särskilt i provinserna Kirkuk, Nineveh, Salah al-Din, Diyala och al-Anbar. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot främst irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter men också mot civilbefolkning och offentliga platser. Landets säkerhetsläge präglas även i delar av staden av klan- och milisrelaterat våld samt kriminellt baserat våld i form av individuella attacker, kidnappningar, stölder samt utpressnings- och beskyddarverksamhet. Delar av staden, särskilt den internationella flyplatsen, utsätts oregelbundet för raketattacker från milisgrupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Extrema väderförhållanden

Sand och damm-stormar har på senaste tiden orsakat störningar i flygtrafiken. Stormarna kan även ha påverkan på känsliga personers hälsa. Rådet är att begränsa sin utomhusvistelse och att använda munskydd utomhus.

Jordbävningar förekommer främst i landets norra delar. I november 2017 ägde en större jordbävning rum i norra Irak som uppmätte 7,3 på Richterskalan med omfattande materiell förstörelse och dödsfall.  Det är vanligt med översvämningar vintertid samt sandstormar under våren och hösten vilket kan resultera i skador på infrastruktur samt störningar i flygtrafiken.

In- och utresebestämmelser

Visum till Irak

Visum krävs för svenska medborgare för resor till Irak. Besöksvisum söks vid ankomst till Irak. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad.

Komplett och senaste informationen får du hos Irakiska ambassaden i Stockholm: سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم – Embassy of the Republic of Iraq – Stockholm (mofa.gov.iq). Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Sedan den 1 april 2022 behöver internationella passagerare över 12 år som har fått en dos av Johnson & Johnson-vaccinet, eller två doser av något annat vaccin, inte längre visa bevis på negativt PCR-test när de reser in eller ut av det federala Irak eller KRI.

Hälso- och sjukvård

Säkerhetsläget i kombination med avsaknad av engelsktalande medicinsk personal samt svårigheter att lokalisera vårdinrättningar, gör det svårt att få tillgång till vård i landet.

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka: Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Kolera i Norra Irak

Sedan juni 2022 har fall av kolera förekommit i Irak. Sjukdomsfallen har varit koncentrerade till Sulaymaniyah, men det har också förekommit i mindre utsträckning i provinserna Erbil och Duhok, samt ett fåtal fall i Bagdad. Svenskar som reser i Irak uppmanas vara uppmärksamma på myndigheters information och råd för att förhindra smitta. Kolera är en allvarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Har du ha besökt Irak och känner symptom bör du snarast söka sjukvård. Mer information om Kolera finns på på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Sjukdomsinformation om kolera — Folkhälsomyndigheten.

Coronaviruset

Det förekommer en samhälls-spridning av coronaviruset i Iraq. Omfattningen är oklar. Se vidare under särskild sida: Länk 

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel bör anpassas till lokal sedvänja och kultur. Vid besök i moskéer och religiösa platser bör man vara extra noga med sin klädsel. All typ av ömhetsbetygelse bör undvikas på allmän plats.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter god planering och med kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Irak är mycket riskfylld och olyckstalet mycket högt.

För den kurdiska regionen finns följande telefonnummer i händelse av olycka:

Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resa i landet

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.

Svenska resenärer uppmanas generellt att undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter. Svenskar uppmuntras även att registrera sig på svensklistan och att ladda ned appen UD Resklar (aktivera pushnotiser för Irak).

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer