• Svenska

Om utlandet Irak

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 24 nov 2020, 13.50

Aktuella händelser

Coronaviruset

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för globalt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, har UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 31 januari. 

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Lokal information om Coronaviruset

 

Flygplatsrutiner för in- och utresa i Irak med anledning av Covid-19-pandemin.

  Munskydd är obligatoriskt på flygplatsen.

  • Resenärer som lämnar Irak måste göra ett PCR-test för Covid-19 inom 48 timmar före avresan och visa upp detta vid Check in-disken: i Bagdad görs PCR-test på dessa två kliniker
  • Al Yarmouk Teaching Hospital, vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/DsmPJaMRMYsHYqsq5
  • Medical City, https://goo.gl/maps/PpTFLQBAr7JA7SML8
  • Vad gäller övriga flygplatser: kontakta flygbolag, lokala myndigheter, flygplats
  • Inkommande passagerare måste ta ett PCR-test i landet de kommer från inom 48 timmar före avresan. Dokumentation av test måste visas upp i den irakiska passkontrollen. 

Information finns också på följande länkar:

https://www.facebook.com/Iraqi.civil/?hc_ref=ARSl8uNmE7utAANLqShH_ZcINfSXxIY2wzomD7nEZMO22T91QLkU_ZDjCoBy48iwyBY

https://icaa.gov.iq/home

Om PCR-/testet visar sig vara positivt måste personen hålla sig i karantän 14 dagar och därefter göra om testet. Om symptom uppstår och förvärras ska man uppsöka sjukhuset/kliniken igen för karantän och noggrann uppföljning.

Om enstaka flighter går behöver resenären kunna visa upp pass och flygbiljett för att passera checkpoints till/från annan provins och för tillträde till flygplats. 

Erbils flygplats: https://erbilairport.com/Main/Main.aspx

Reserestriktioner gällande Kurdistan: https//gov.krd/coronavirus-en/information/

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Ladda ner UD:s reseapp och anmäl dig till Svensklistan:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Lokala upplysningar

Irakiska hälsoministeriet hemsida lämnar upplysningar om spridningsreducerande åtgärder i Irak:   https://moh.gov.iq

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Frågor och svar om nytt coronavirus https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Irak.

De irakiska säkerhetsstyrkorna har med understöd av den internationella koalitionen OIR återtagit kontrollen av samtliga områden som tillhörde Daesh/ISIL. Säkerhetssituationen i de befriade områdena är dock fortfarande instabil. Lågintensiva strider fortsätter mot Daeshelement som finns kvar i Anbar, Nineveh, Kirkuk, Salah al-Din och Diyala. Daesh bedöms fortsatt ha förmåga att utföra asymmetriska attacker och terroristattentat mot både civila och militära mål, inklusive mot kritisk infrastruktur.

Terroristhotet i Bagdad bedöms fortsatt vara högt, även om antalet terroristattentat minskat sedan 2017. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter och också mot civila mål och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av klan- och milisrelaterat våld samt utbrett kriminellt baserat våld i form av stölder, kidnappningar, utplacerade sprängladdningar samt utpressnings- och beskyddarverksamhet.

Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras. Stor försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner mot separatiströrelser med baser i den kurdiska regionen av Irak och relaterade oroligheter.

Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas, med anledning av de pågående våldsamheterna och kidnappningsrisken. Privatpersoner eller företag uppmanas därför att ordna med lämpliga transport- och säkerhetsarrangemang.

Det är viktigt att hålla sig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar. Ambassadens hemsida och UD:s hemsida www.ud.se ger information i händelse av ett försämrat krisläge och vid allvarliga olyckor eller våldsdåd.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Irak, bör du anmäla din vistelse. Anmälan görs elektroniskt via ambassadens hemsida under rubriken – Service till svenska medborgare, och sedan underrubrik – Anmäl din utlandsvistelse. Det är viktigt att regelbundet höra av sig till anhöriga och vänner i Sverige under vistelse i Irak.

Terrorism

Terroristhotet i Bagdad bedöms fortsatt vara högt, även om antalet terroristattentat minskat sedan 2017. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter och också mot civila mål och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av klan- och milisrelaterat våld samt utbrett kriminellt baserat våld i form av stölder, kidnappningar, utplacerade sprängladdningar samt utpressnings- och beskyddarverksamhet.

Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras. Stor försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner mot separatiströrelser med baser i den kurdiska regionen av Irak och relaterade oroligheter.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar förekommer. I november 2017 ägde en större jordbävning rum i norra Irak som uppmätte 7,3 på Richterskalan med omfattande materiell förstörelse och dödsfall.  Det är vanligt med översvämningar vintertid samt sandstormar under våren och hösten vilket kan resultera bland annat i skador på infrastrukturen samt störningar i flygtrafiken.

In- och utresebestämmelser

Observera att visum krävs för resor till Irak. Visum söks på Iraks ambassad i Stockholm. Hela denna visum- och tillståndsprövning tar ofta flera veckor, varför visum bör sökas i mycket god tid. Visum kan inte erhållas vid gränsen, varför resenärer utan giltiga resedokument/visum/tillstånd avvisas direkt vid flygplatsen eller gränsen.

Ytterligare information, se nedan länk till Iraks ambassad i Stockholm:
http://www.iraqembassy.se/

Hälso- och sjukvård

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (COVID-19) med ursprung i Kina. Utbrottet har spridit sig till Irak och irakiska myndigheter har bekräftat fall av coronaviruset runt om i hela landet. Spridningsreducerande åtgärder vidtas just nu på flera håll. Skolor och universitet håller stängt, liksom vissa biosalonger och caféer. Större folksamlingar har förbjudits.

Se vidare under Aktuella händelser. 

Säkerhetsläget i kombination med avsaknad av engelsktalande medicinsk personal samt svårigheter att lokalisera vårdinrättningar, gör det svårt att få tillgång till vård i landet.

Vårdguiden 1177:s reseråd och vaccinationer för Irak: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Asien/Irak/

Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet: +46 771 117700.

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka: Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel bör anpassas till lokal sedvänja och kultur. Vid besök i moskéer och religiösa platser bör man vara extra noga med sin klädsel. All typ av ömhetsbetygelse bör undvikas på allmän plats.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stor försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och med kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas. Efter mörkrets inbrott bör man inte vistas utanför bostaden.

Folksamlingar, officiella byggnader och religiösa platser bör undvikas i största möjliga utsträckning, då dessa tidigare ofta har utsatts för våldsdåd. Bagdads säkerhetsläge präglas av utbrett kriminellt baserat våld i form av kidnappningar, utplacerade sprängladdningar m.m.

Jämför vidare under rubriken ”Terrorism”.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Irak är mycket riskfylld, olyckstalet mycket högt.

För den kurdiska regionen finns följande telefonnummer i händelse av olycka:

Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resa i landet

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.