Meny
  • Svenska

Om utlandet Irak

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 03 jan 2020, 20.35

Aktuella händelser

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Irak är säkerhetsläget svårbedömt i landet, och kan ändras snabbt.

Svenskar som befinner sig i Irak bör vara mycket försiktiga, hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation, samt undvika folksamlingar och demonstrationer, som pågått i stor omfattning i Bagdad och de södra provinserna sedan 1 oktober 2019.

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från resor till Irak. Mot bakgrund av detta har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de som trots avrådan vistas i Irak.

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Irak.

De irakiska säkerhetsstyrkorna har med understöd av den internationella koalitionen OIR återtagit kontrollen av samtliga områden som tillhörde Daesh/ISIL. Säkerhetssituationen i de befriade områdena är dock fortfarande instabil. Lågintensiva strider fortsätter mot Daeshelement som finns kvar i Anbar, Nineveh, Kirkuk, Salah al-Din och Diyala. Daesh bedöms fortsatt ha förmåga att utföra asymmetriska attacker och terroristattentat mot både civila och militära mål, inklusive mot kritisk infrastruktur.

Terroristhotet i Bagdad bedöms fortsatt vara högt, även om antalet terroristattentat minskat sedan 2017. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter och också mot civila mål och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av klan- och milisrelaterat våld samt utbrett kriminellt baserat våld i form av stölder, kidnappningar, utplacerade sprängladdningar samt utpressnings- och beskyddarverksamhet.

Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras. Stor försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner mot separatiströrelser med baser i den kurdiska regionen av Irak och relaterade oroligheter.

Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas, med anledning av de pågående våldsamheterna och kidnappningsrisken. Privatpersoner eller företag uppmanas därför att ordna med lämpliga transport- och säkerhetsarrangemang.

Det är viktigt att hålla sig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar. Ambassadens hemsida och UD:s hemsida www.ud.se ger information i händelse av ett försämrat krisläge och vid allvarliga olyckor eller våldsdåd.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Irak, bör du anmäla din vistelse. Anmälan görs elektroniskt via ambassadens hemsida under rubriken – Service till svenska medborgare, och sedan underrubrik – Anmäl din utlandsvistelse. Det är viktigt att regelbundet höra av sig till anhöriga och vänner i Sverige under vistelse i Irak.

Terrorism

Terroristhotet i Bagdad bedöms fortsatt vara högt, även om antalet terroristattentat minskat sedan 2017. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter och också mot civila mål och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av klan- och milisrelaterat våld samt utbrett kriminellt baserat våld i form av stölder, kidnappningar, utplacerade sprängladdningar samt utpressnings- och beskyddarverksamhet.

Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras. Stor försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner mot separatiströrelser med baser i den kurdiska regionen av Irak och relaterade oroligheter.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar förekommer. I november 2017 ägde en större jordbävning rum i norra Irak som uppmätte 7,3 på Richterskalan med omfattande materiell förstörelse och dödsfall.  Det är vanligt med översvämningar vintertid samt sandstormar under våren och hösten vilket kan resultera bland annat i skador på infrastrukturen samt störningar i flygtrafiken.

In- och utresebestämmelser

Observera att visum krävs för resor till Irak. Visum söks på Iraks ambassad i Stockholm. Hela denna visum- och tillståndsprövning tar ofta flera veckor, varför visum bör sökas i mycket god tid. Visum kan inte erhållas vid gränsen, varför resenärer utan giltiga resedokument/visum/tillstånd avvisas direkt vid flygplatsen eller gränsen.

Ytterligare information, se nedan länk till Iraks ambassad i Stockholm:
http://www.iraqembassy.se/

Hälso- och sjukvård

Förutom det instabila säkerhetsläget bör man som resenär också vara medveten om att mindre kolerautbrott noterats på flera platser i landet, däribland i Bagdadområdet.

I nuläget är landet förklarat som fritt från kolera. Läs mer om kolera på Folkhälsomyndighetens hemsida, inte minst för råd om hur man minskar risken att bli smittad.

Trots att det finns kvalitativt hög vård i Irak är det, på grund av säkerhetsläget i kombination med avsaknad av engelsktalande medicinsk personal samt svårigheter att lokalisera vårdinrättningar, svårt att få tillgång till vård i landet.

Vårdguiden 1177:s reseråd och vaccinationer för Irak: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Asien/Irak/

Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet: +46 771 117700.

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka: Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel bör anpassas till lokal sedvänja och kultur. Vid besök i moskéer och religiösa platser bör man vara extra noga med sin klädsel. All typ av ömhetsbetygelse bör undvikas på allmän plats.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stor försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och med kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas. Efter mörkrets inbrott bör man inte vistas utanför bostaden.

Folksamlingar, officiella byggnader och religiösa platser bör undvikas i största möjliga utsträckning, då dessa tidigare ofta har utsatts för våldsdåd. Bagdads säkerhetsläge präglas av utbrett kriminellt baserat våld i form av kidnappningar, utplacerade sprängladdningar m.m.

Jämför vidare under rubriken ”Terrorism”.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Irak är mycket riskfylld, olyckstalet mycket högt.

För den kurdiska regionen finns följande telefonnummer i händelse av olycka:

Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resa i landet

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.