• Svenska

Om utlandet Irak

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 22 dec 2021, 21.50

Aktuella händelser

 

Stängd gränsövergång

Till följd av oroligheter och sammandrabbningar i anslutning till gränsövergången mellan Syrien och kurdiska regionen av Irak har Kurdistans regionala regering fattat beslut att stänga gränsövergången vid Fishkhabour-Semalka. Beslutet gäller enligt uppgift tills vidare.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare och resenärer att noga följa händelseutvecklingen och hålla sig informerade om de lokala myndigheternas bestämmelser.  

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från alla resor till Syrien och alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak.

Coronaviruset
Det förekommer en omfattande samhälls-spridning av coronaviruset i Iraq. Rapporteringen om fall är bristfällig och ambassaden har inte information om särskilt drabbade regioner.

Särskilda inresebestämmelser
Landsgränserna är öppna för utländska resenärer.
PCR test krävs vid inresa. Testet ska inte vara äldre än 72 timmar.
Ambassaden rekommenderar att man kontrollerar med sin researrangör/flygbolag vilka bestämmelser som gäller för resan.

För utresa 
Olika regler gäller för den Kurdiska delen av Irak och övriga Irak. Kontrollera med din researrangör/flygbolag vad som gäller innan resa.

För utresa från Bagdad gäller att man ska uppvisa negativt PCR-test.

I Bagdad görs PCR-test på dessa två kliniker:
Al Yarmouk Teaching Hospital, vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/DsmPJaMRMYsHYqsq5
Medical City, https://goo.gl/maps/PpTFLQBAr7JA7SML8

Observera att regelverket kan ändras hastigt. Kontakta alltid flygbolag, lokala myndigheter och flygplats för närmare information.

Lokala restriktioner
Det kan krävas att man använder mask vid besök på olika inrättningar eller myndigheter i Irak.
För besök på ambassaden krävs att man bär mask.

Sjukvården håller ej samma standard som i Sverige och får förväntas vara hårt belastad under pandemin.

Råd till svenska resenärer
Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Irakiska hälsoministeriet hemsida lämnar upplysningar om spridningsreducerande åtgärder i Irak:   https://moh.gov.iq

 

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Irak.

Säkerhetssituationen är instabil.

Det finns alltjämt ett terroristhot i Bagdad. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter men och också mot civilbefolkning och på offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av klan- och milisrelaterat våld samt utbrett kriminellt baserat våld i form av stölder, kidnappningar, utplacerade sprängladdningar samt utpressnings- och beskyddarverksamhet. Delar av staden utsätts också för oregelbundna raketattacker från milisgrupper.

Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras. Stor försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dohuk/Duhok, Erbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner mot separatiströrelser med baser i den kurdiska regionen av Irak och relaterade oroligheter. Turkiet har sedan juni 2020 intensifierat sin militära närvaro i Irak.

Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas, med anledning av de höga våldsnivåerna och kidnappningsrisken. Privatpersoner eller företag uppmanas därför att ordna med lämpliga transport- och säkerhetsarrangemang.

Det är viktigt att hålla sig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar. Ambassadens och UD:s hemsida www.ud.se ger information i händelse av ett försämrat krisläge och vid allvarliga olyckor eller våldsdåd.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Irak, bör du anmäla din vistelse. Anmälan görs elektroniskt via ambassadens hemsida under rubriken – Service till svenska medborgare, och sedan underrubrik – Anmäl din utlandsvistelse. Det är viktigt att regelbundet höra av sig till anhöriga och vänner i Sverige under vistelse i Irak.

Terrorism

Terroristhotet i Bagdad bedöms fortsatt vara högt. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter men  också mot civilbefolkning och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av klan- och milisrelaterat våld samt utbrett kriminellt baserat våld i form av stölder, kidnappningar, utplacerade sprängladdningar samt utpressnings- och beskyddarverksamhet. Staden utsätts också för oregelbundna raketattacker från milisgrupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar förekommer. I november 2017 ägde en större jordbävning rum i norra Irak som uppmätte 7,3 på Richterskalan med omfattande materiell förstörelse och dödsfall.  Det är vanligt med översvämningar vintertid samt sandstormar under våren och hösten vilket kan resultera i skador på infrastruktur samt störningar i flygtrafiken.

Visum till Irak

Observera att visum krävs för svenska medborgare för resor till Irak.

- Visum söks på Iraks ambassad i Stockholm
eller
- vid ankomst till Irak. 

För senaste informationen, kontakta Irakiska ambassaden i Stockholm

Länk till Irakiska ambassadens hemsida

Hälso- och sjukvård

Coronapandemin: Se vidare under särskild sida: Länk 

Säkerhetsläget i kombination med avsaknad av engelsktalande medicinsk personal samt svårigheter att lokalisera vårdinrättningar, gör det svårt att få tillgång till vård i landet.

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka: Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel bör anpassas till lokal sedvänja och kultur. Vid besök i moskéer och religiösa platser bör man vara extra noga med sin klädsel. All typ av ömhetsbetygelse bör undvikas på allmän plats.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stor försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och med kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas. Efter mörkrets inbrott bör man inte vistas utanför bostaden.

Folksamlingar, officiella byggnader och religiösa platser bör undvikas i största möjliga utsträckning, då dessa tidigare ofta har utsatts för våldsdåd. Bagdads säkerhetsläge präglas av utbrett kriminellt baserat våld i form av kidnappningar, utplacerade sprängladdningar m.m.

 

Trafiksäkerhet

Trafiken i Irak är mycket riskfylld och olyckstalet mycket högt.

För den kurdiska regionen finns följande telefonnummer i händelse av olycka:

Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resa i landet

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.