• Svenska

Om utlandet Irak

Beställning av samordningsnummer i Irak

Viktigt om Skatteverkets bedömning av irakiska handlingar:

Skatteverket som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer har meddelat att de inte längre accepterar irakiska handlingar som underlag för att registrera relationer i folkbokföringen. Detta gäller alla beslut som skatteverket har fattat fr.o.m. den 13 januari 2017.

Skatteverket meddelar att eftersom det i stor utsträckning förekommer olikheter i irakiska handlingars grundformulär och legaliseringsstämplar så är det omöjligt för Skatteverket att avgöra handlingarnas formella riktighet. Mot denna bakgrund anser Skatteverket att en handling som är utfärdad av en irakisk myndighet inte styrker en födelse, ett dödsfall, en civilståndsuppgift eller en relation till make, barn och föräldrar. Någon registrering, ändring eller rättelse av personuppgifter med stöd av irakiska handlingar kan därför inte ske i folkbokföringen.

Ambassaden har därför beslutat att inte ta emot fler ansökningar om samordningsnummer fram till dess att ett klart ställningstagande har gjorts beträffande hur vi i fortsättningen ska kunna hantera inkommande ansökningar. 

Ambassaden ber dig vänligen gå in på Skatteverkets hemsida för mer utförlig information om beslutet.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer