• Svenska

Om utlandet Indonesien

Beställning av samordningsnummer i Indonesien

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om passansökan planeras. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid (upp till ca 3 månader efter att samordningsnummer har utfärdats) kommer passmyndigheten begära att skatteverket återkallar samordningsnumret. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Följande handlingar behöver uppvisas:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis i original ska uppvisas. För barn födda i Indonesien krävs ett officiellt födelsebevis från Indonesiska myndigheter (Akta Kelahiran från Catatan Sipil)
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes*.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Föräldrar bör räkna med att rekvirering av samordningsnummer hos Skatteverket kan ta ca åtta till tio veckor.

* Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut, om barnet föddes den 1 april 2015 eller senare. Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.

Mer om medborgarskap för barn på Migrationsverkets webbplats

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer