• Svenska

Om utlandet Indonesien

Hjälp till svenskar utomlands

Om du hamnar i en nödsituation under din utlandsresa kan Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges ambassader ge dig råd och hjälp till självhjälp. De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till UD och Sveriges ambassader för hjälp är att passet eller pengar blivit stulna, trafikolyckor eller sjukdom. I sådana situationer är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur du för över pengar från Sverige och vid behov ta kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.

Vanliga frågor om hjälp utomlands