• Svenska

Om utlandet Indonesien

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

Tillfälligt inreseförbud

Pga upptäckten av nya mutationer av coronaviruset, tillåter inte Indonesien några internationella besökare att resa in i landet tills vidare. Personer som har uppehållstillstånd (KITAS eller KITAP) i Indonesien är undantagna från inreseförbudet, men måste vid ankomst kunna uppvisa ett negativt PCR-testresultat som inte är äldre än 72 timmar och dessutom underställa sig 14 dagars karantän, varav de första fem på ett av indonesiska myndigheter anvisat hotell, på egen bekostnad.

Mer information finns här:

Directorate General of Immigration (imigrasi.go.id)

Sociala restriktioner i Jakarta

För närvarande gälller s.k. "sociala restriktioner" (PSBB) återinförts i Jakarta, liksom på övriga Java samt på Bali, till följd av spridningen av Covid-19. Restriktionerna innebär vissa begränsningar av möjligheterna att röra sig, vilka verksamheter som fortsatt får bedrivas och under vilka tider, m.m. Svenskar som befinner sig på Java och Bali uppmanas att hålla sig informerade om lokala myndigheters regler och rekommendationer. Läs mer här:

https://corona.jakarta.go.id/en

Information om flygtrafik

Internationella flyg går numera regelbundet.

Läget gällande flyg, situationen i Indonesien och i andra länder kan förändras snabbt och vi ber svenska resenärer att kontakta flygbolagen för frågor om specifika flyg och vilka krav som ställs för att få flyga.

Svenskar som befinner sig i Indonesien anmäl er till ambassadens s.k. svensklista. Det görs enklast via appen UD Resklar eller på hemsidan https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Var noggranna med att fylla i mailadress korrekt.

Nedan följer information om:

  1. Information från den svenska ambassaden i Jakarta m a a Covid-19
  2. Inreserestriktioner gällande resor till Sverige och Danmark
  3. Inreserestriktioner gällande resor till Indonesien - nya restriktioner 2 april
  4. Emergency Stay Permit

1. Coronavirus Covid-19 Indonesien

Smittspridningen av coronoaviruset är fortsatt relativt hög och den lokala sjukvården är på flera håll hårt belastad. Varje indonesisk provins fattar egna beslutom eventuella restriktioner. Dessa varierar från provins till provins. Det är viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller lokalt samt att följa lokala myndigheters anvisningar och instruktioner.  

Svenska medborgare i Indonesien bör noggrant överväga huruvida de bör fortsätta vistas i Indonesien. Det är upp till varje person att själv avgöra huruvida en resa bör företas eller inte. 

Svenska medborgare bör också notera att nya reserestriktioner införs kontinuerligt i olika länder. Resenärer uppmanas hålla sig informerade om reserestriktioner. Tänk på att varje land ansvarar för sina respektive reserestriktioner, inte svenska myndigheter. 

Frågor om flyg bör ställas till flygbolag eller researrangör.

Svenska medborgare bör säkerställa att de har fullgott försäkringsskydd, men bör samtidigt notera att även med försäkring medför standarden på indonesisk sjukvård förhöjd risk vid sjukdom eller skada samt att rådande läge kan medföra att medicinsk evkuering inte går att tillgå. Det finns ingen garanti för att tillfredsställande vård kan fås i Indonesien. 

Sjukvården i Indonesien håller betydligt lägre standard än den svenska, även i Jakarta och på Bali, och är heller inte jämförbar med andra länder i regionen. 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att ladda ner appen UD Resklar och där läsa reseinformationen om Indonesien samt 'generella råd inför din resa' om nya coronaviruset.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Indonesien att följa händelseutveckling och lokala myndigheters anvisningar. Det indonesiska hälsoministeriet informerar här (på indonesiska).

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Frågor och svar om viruset finns här

Ambassaden kan nås på telefon +62 21 2553 5900 under kontorstid. För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (måndag – fredag  09:00 - 11:00 samt 13:00 – 15:00) genom att ringa ambassadens växel +62 21 2553 5900 och följa anvisningarna.

2. Inreserestriktioner till Sverige

För närvarande råder ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Förbudet gäller utländska medborgare som vill resa till Sverige från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Personer bosatta i vissa länder omfattas inte längre av inreseförbudet. Indonesien är inte ett av dessa länder och omfattas fortsatt av inreseförbudet. Vissa lättnader för familjemedlemmar till svenska medborgare har införts.

Från och med 6 februari 2021 måste utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Provsvaret får vara max 48 timmar gammalt.

Förbudet gäller inte svenska medborgare eller utländska medborgare som är bosatta i Sverige.

Frågor om den praktiska tillämpningen av nya inresereglerna besvaras av Polisen. Besök polisens hemsida eller ring 11414 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Danmark har inreserestriktioner för utländska medborgare. Svenska medborgare som landar på Kastrup för vidare resa till Sverige är undantagna. Flygbolag, till exempel Qatar, kräver att man kan visa upp en tågbiljett från Katrup till Sverige i samband med incheckning. 

Det danska utrikesministeriets information på engelska om inreseförbudet, och vilka undantag som finns, finns här 

Information från Kastrup (CPH) finns här

 

Senast uppdaterad 19 feb 2021, 18.35
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer