• Svenska

Om utlandet Indonesien

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor - förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande har UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till Indonesien till den 15 november.

Sociala restriktioner i Jakarta

Sedan den 14 september har de s.k. "sociala restriktionerna" (PSBB) återinförts i Jakarta, till följd av spridningen av Covid-19. Restriktionerna innebär vissa begränsningar av möjligheterna att röra sig i staden, vilka verksamheter som fortsatt får bedrivas och under vilka tider, m.m. Svenskar som befinner sig i Jakarta uppmanas att hålla sig informerade om lokala myndigheters regler och rekommendationer. Läs mer här:

https://corona.jakarta.go.id/en

Information om flygtrafik

Internationella flyg går numera regelbundet.

För inrikesflyg krävs det att resenärer visar upp ett ett negativt Covid-19 test vid incheckning. Rapid test får vara högst 3 dagar gammalt, medan PCR-test får vara högst 7 dagar gammalt. Test kan bland annat göras på Siloam Hospital i Denpasar och Siloam Hospital i Mataram.

Läget gällande flyg, situationen i Indonesien och i andra länder kan förändras snabbt och vi ber svenska resenärer att kontakta flygbolagen för frågor om specifika flyg och vilka krav som ställs för att få flyga.

Svenskar som befinner sig i Indonesien anmäl er till ambassadens s.k. svensklista. Det görs enklast via appen UD Resklar eller på hemsidan https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Var noggranna med att fylla i mailadress korrekt.

Nedan följer information om:

  1. Information från den svenska ambassaden i Jakarta m a a Covid-19
  2. Inreserestriktioner gällande resor till Sverige och Danmark
  3. Inreserestriktioner gällande resor till Indonesien - nya restriktioner 2 april
  4. Emergency Stay Permit

1. Coronavirus Covid-19 Indonesien

Spridning av Coronoaviruset i Indonesien fortsätter. Hittills har över 400 000 bekräftade fall rapporterats, merparten i Jakarta och andra delar av Java. Det finns troligtvis ett ansenligt mörkertal av ej upptäckta fall. 

Varje indonesisk provins fattar egna beslutom eventuella restriktioner. Dessa varierar från provins till provins. 

Det är viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller lokalt samt att följa lokala myndigheters anvisningar och instruktioner.  

Svenska medborgare i Indonesien bör noggrant överväga huruvida de bör fortsätta vistas i Indonesien. Det är upp till varje person att själv avgöra huruvida en resa bör företas eller inte. 

Svenska medborgare bör också notera att nya reserestriktioner införs kontinuerligt i olika länder. Resenärer uppmanas hålla sig informerade om reserestriktioner. Tänk på att varje land ansvarar för sina respektive reserestriktioner, inte svenska myndigheter. 

Frågor om flyg bör ställas till flygbolag eller researrangör.

Svenska medborgare bör säkerställa att de har fullgott försäkringsskydd, men bör samtidigt notera att även med försäkring medför standarden på indonesisk sjukvård förhöjd risk vid sjukdom eller skada samt att rådande läge kan medföra att medicinsk evkuering inte går att tillgå. Det finns ingen garanti för att tillfredsställande vård kan fås i Indonesien. 

Sjukvården i Indonesien håller betydligt lägre standard än den svenska, även i Jakarta och på Bali, och är heller inte jämförbar med andra länder i regionen. 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att ladda ner appen UD Resklar och där läsa reseinformationen om Indonesien samt 'generella råd inför din resa' om nya coronaviruset.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Indonesien att följa händelseutveckling och lokala myndigheters anvisningar. Det indonesiska hälsoministeriet informerar här (på indonesiska). En särskild jourtelefon för covid-19 har upprättats (021-5210411). 

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Frågor och svar om viruset finns här

Ambassaden kan nås på telefon +62 21 2553 5900 under kontorstid. För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (måndag – fredag  09:00 - 11:00 samt 13:00 – 15:00) genom att ringa ambassadens växel +62 21 2553 5900 och följa anvisningarna.

2. Nya inreserestriktioner till Sverige från och med 19 mars

Den 17 mars meddelade den svenska regeringen ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslut har fattats om att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till och med den 22 december. Förbudet gäller utländska medborgare som vill resa till Sverige från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Personer bosatta i vissa länder omfattas inte längre av inreseförbudet. Indonesien är inte ett av dessa länder och omfattas fortsatt av inreseförbudet. Vissa lättnader för familjemedlemmar till svenska medborgare har införts. 

Förbudet gäller inte svenska medborgare eller utländska medborgare som är bosatta i Sverige.

Frågor om den praktiska tillämpningen av nya inresereglerna besvaras av Polisen. Besök polisens hemsida eller ring 11414 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Danmark har inreserestriktioner för utländska medborgare. Svenska medborgare som landar på Kastrup för vidare resa till Sverige är undantagna. Flygbolag, till exempel Qatar, kräver att man kan visa upp en tågbiljett från Katrup till Sverige i samband med incheckning. 

Det danska utrikesministeriets information på engelska om inreseförbudet, och vilka undantag som finns, finns här 

Information från Kastrup (CPH) finns här

3. Restriktioner för inresa till Indonesien 

Den indonesiska regeringen meddelade den 1 april följande reserestriktioner, vilka innebär att utländska medborgare i princip inte längre tillåts resa in i Indonesien. Restriktionerna gäller tillsvidare.

  • Inga utländska medborgare får resa in i Indonesien. Undanatag kan ges för personer med uppehållstillstånd i Indonesien. 
  • Även de personer som omfattas av undantag måste visa upp friskintyg utfärdat på engelska av behörig läkare samt bevis på att man inte har Covid19 genom ett negativt PCR-test. Man måste även förbinda sig att acceptera att sättas i 14 dagars karantän.  
  • Internationell transit är möjlig om man inte lämnar terminalen och transittiden är kortare än 8 timmar. Säkerställ med flygbolag vilken dokumentation som krävs för transit. 

4. Emergency Stay Permit

Vänligen notera att den svenska ambassaden inte är ansvarig för indonesiska viseringar och att endast indonesiska myndigheter kan ge slutgiltiga svar om vad som gäller.

Den indonesiska immigrationsmyndigheten, Imigrasi, har den 19 augusti meddelat nya reseregler. Utländska medborgare som innehar Emergency Stay Permits (ITKT) behöver förlänga sina viseringar på närmaste imigrasi-kontor senast den 20 September 2020, alternativt lämna landet innan dess. Den som inte gör det riskerar att bli skyldig att betala böter. 

På Imigrasis hemsida finns ytterligare information gällande viseringar:

https://www.imigrasi.go.id/uploads/22-08-06-Latest_Updates_on_Visa_and_Stay_Permits_(18_August_2020).pdf

Vänligen notera att beslut i viseringsfrågor fattas av indonesiska myndigheter. 

För bekräftelse av denna information samt ytterligare frågor bör man vända sig till Imigrasi.

  • Immigrasi WhatsApp chat service number 0821-1430-9957
Senast uppdaterad 27 okt 2020, 12.06
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer