Meny
  • Svenska

Om utlandet Indonesien

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor - förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande har UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till Indonesien till den 31 augusti. 

Viktig Information: 

Qatar Airways har seden den 1 juli återupptagit flyg från Denpasar till Doha. Internationella flyg går även med Qatar, Emirates, Etihad och Garuda från Jakarta. Turkish Airlines har aviserat att de återupptar flyg från Jakarta den 4 juli.

För inrikesflyg krävs det att resenärer visar upp ett ett negativt Covid-19 test vid incheckning. Rapid test får vara högst 3 dagar gammalt, medan PCR-test får vara högst 7 dagar gammalt. Test kan bland annat göras på Siloam Hospital i Denpasar och Siloam Hospital i Mataram. 

Vänligen kontakta flygbolagen för ytterligare information, 

Läget gällande flyg, situationen i Indonesien och i andra länder förändras mycket snabbt och vi ber svenska resenärer att kontakta flygbolagen för frågor om specifika flyg och vilka krav som ställs för att få flyga. 

Ambassaden informerar därför nu i huvudsak via mail i direktutskick till de som anmält sig till svensklistan samt till de som fyllt i ambassadens formulär för svenskar i Indonesien som vill åka hem.

Om ni befinner er i Indonesien anmäl er till svensklistan. Det görs enklast via appen UD Resklar eller på hemsidan https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Var noggranna med att fylla i mailadress korrekt.

Nedan följer info om: 

  1. Information från den svenska ambassaden i Jakarta m a a Covid-19
  2. Inreserestriktioner gällande resor till Sverige och Danmark
  3. Inreserestriktioner gällande resor till Indonesien - nya restriktioner 2 april
  4. Information om viseringar för svenska medborgare som befinner sig i Indonesien 

1. Coronavirus Covid-19 Indonesien

 

Spridning av Coronoaviruset i Indonesien fortsätter. Hittills har ca 60 000 fall rapporterats, merparten i Jakarta och andra delar av Java. Det finns troligtvis ett ansenligt mörkertal av ej upptäckta fall av Covid-19 i Indonesien. 

Flera indonesiska provinser inför nu successivt lättnader av de restriktioner som införts sedan pandemins utbrott. Varje provins fattar egna beslut och restriktioner varierar från provins till provins. 

Det är viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller lokalt samt att följa lokala myndigheters anvisningar och instruktioner.  

Svenska medborgare i Indonesien bör noggrant överväga huruvida de bör fortsätta vistas i Indonesien. Det är upp till varje person att själv avgöra huruvida en resa bör företas eller inte. 

Svenska medborgare bör också notera att nya reserestriktioner införs kontinuerligt i olika länder. Resenärer uppmanas hålla sig informerade om reserestriktioner. Tänk på att varje land ansvarar för sina respektive reserestriktioner, inte svenska myndigheter. 

Frågor om flyg bör ställas till flygbolag eller researrangör.

Svenska medborgare bör säkerställa att de har fullgott försäkringsskydd, men bör samtidigt notera att även med försäkring medför standarden på indonesisk sjukvård förhöjd risk vid sjukdom eller skada samt att rådande läge kan medföra att medicinsk evkuering inte går att tillgå. Det finns ingen garanti för att tillfredsställande vård kan fås i Indonesien. 

Sjukvården i Indonesien håller betydligt lägre standard än den svenska, även i Jakarta och på Bali, och är heller inte jämförbar med andra länder i regionen. 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att ladda ner appen UD Resklar och där läsa reseinformationen om Indonesien samt 'generella råd inför din resa' om nya coronaviruset.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Indonesien att följa händelseutveckling och lokala myndigheters anvisningar. Det indonesiska hälsoministeriet informerar här (på indonesiska). En särskild jourtelefon för covid-19 har upprättats (021-5210411). 

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Frågor och svar om viruset finns här

Ambassaden kan nås på telefon +62 21 2553 5900 under kontorstid. För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (måndag – fredag  09:00 - 11:00 samt 13:00 – 15:00) genom att ringa ambassadens växel +62 21 2553 5900 och följa anvisningarna.

 

2. Nya inreserestriktioner till Sverige från och med 19 mars

Den 17 mars meddelade den svenska regeringen ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslut har fattats om att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Förbudet gäller utländska medborgare som vill resa till Sverige från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Personer bosatta i vissa länder omfattas inte längre av inreseförbudet. Indonesien är inte ett av dessa länder och omfattas fortsatt av inreseförbudet. Vissa lättnader för familjemedlemmar till svenska medborgare har införts. 

Förbudet gäller inte svenska medborgare eller utländska medborgare som är bosatta i Sverige.

Pressmeddelande om förkängning och mer information om inreseförbudet finns här. Frågor om den praktiska tillämpningen av nya inresereglerna besvaras av Polisen. Besök polisens hemsida eller ring 11414 (från utlandet +46 77 114 14 00) och be att få prata med den nationella kommunikationsenheten.

Danmark har inreserestriktioner för utländska medborgare. Svenska medborgare som landar på Kastrup för vidare resa till Sverige är undantagna. Flygbolag, till exempel Qatar, kräver att man kan visa upp en tågbiljett från Katrup till Sverige i samband med incheckning. 

Det danska utrikesministeriets information på engelska om inreseförbudet, och vilka undantag som finns, finns här 

Information från Kastrup (CPH) finns här

 

3. Nya inreserestriktioner till Indonesien från och med torsdag den 2 april

 

Den indonesiska regeringen meddelade den 1 april att följande reserestriktioner införs från och med den 2 april kl 00:00, vilka innebär att utländska medborgare i princip inte längre tillåts resa in i Indonesien. Inreseförbudet gäller tillsvidare.

  • Inga utländska medborgare får resa in i Indonesien. Undanatag kan ges för personer med uppehållstillstånd i Indonesien. 
  • Även de personer som omfattas av undantag måste visa upp friskintyg utfärdat på engelska av behörig läkare samt bevis på att man inte har Covid19 genom ett negativt PCR-test. Man måste även förbinda sig att acceptera att sättas i 14 dagars karantän.  
  • Internationell transit är möjlig om man inte lämnar terminalen och transittiden är kortare än 8 timmar. Säkerställ med flygbolag vilken dokumentation som krävs för transit. 

4. Viseringar för svenska medborgare som befinner sig i Indonesien och som inte kan lämna landet innan visering går ut. 

Vänligen notera att den svenska ambassaden inte är ansvarig för indonesiska viseringar och att endast indonesiska myndigheter kan ge slutgiltiga svar om vad som gäller.

Den indonesiska immigrationsmyndigheten meddelade den 1 april, att utländska medborgare som befinner sig i Indonesien inte behöver förlänga sina viseringar och att inga böter kommer att ges för overstay för dessa personer. Ett emergency stay permit utfärdas automatiskt och är gratis. Ingen behöver gå till Imigrasi.  

Vänligen notera att beslut i viseringsfrågor fattas av indonesiska myndigheter. 

För bekräftelse av denna information samt ytterligare frågor bör man vända sig till Imigrasi. Kontaktuppgifter och adresser till alla kontor finns här 

 

Senast uppdaterad 03 jul 2020, 09.32
Ambassadens reseinformation