Meny
  • Svenska

Om utlandet Indonesien

29 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder 

 

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. 

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras

 

Viktig Information: Läget gällande flyg, situationen i Indonesien och i andra länder förändras mycket snabbt. Ambassaden informerar därför nu i huvudsak via mail i direktutskick till de som anmält sig till svensklistan samt till de som fyllt i ambassadens formulär för svenskar i Indonesien som vill åka hem. Om ni befinner er i Indonesien anmäl er till svensklistan. Det görs enklast via appen UD Resklar eller på hemsidan https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Var noggranna med att fylla i mailadress korrekt.

Nedan följer info om: 

  1.  Information från den svenska ambassaden i Jakarta m a a Covid-19
  2. Inreserestriktioner gällande resor till Sverige och Danmark
  3. Inreserestriktioner gällande resor till Indonesien
  4. Information om viseringar för svenska medborgare som befinner sig i Indonesien
  5.  Internationell transit i Jakarta eller Denpasar

 

1. Coronavirus Covid-19 Indonesien

 

Till och med den 24 mars hade indonesiska myndigheter bekräftat 686 fall i landet, merparten i Jakarta. Det kan finnas fler ej upptäckta fall av Covid-19 i Indonesien. 

Jakartas guvernör har utlyst nödläge, och restauranger, nöjeslokaler etc ska hållas stängda i två veckor från och med 23 mars. På Bali har myndigheterna bslutat att de restriktioner som alltid gäller under högtiden Nyepi, den 25 mars, ska förlängas till den 26 mars. Det är viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller lokalt då det varierar över landet. 

Svenska medborgare i Indonesien bör noggrant överväga huruvida de bör fortsätta vistas i Indonesien. Det är upp till varje person att själv avgöra huruvida en resa bör företas eller inte. 

Svenska medborgare bör också notera att nya reserestriktioner införs kontinuerligt i olika länder. Resenärer uppmanas hålla sig informerade om reserestriktioner. Tänk på att varje land ansvarar för sina respektive reserestriktioner, inte svenska myndigheter. 

Svenska medborgare bör också notera att ett stort antal flyg ställs in och att flygbolagen drar ner på antalet avgångar. Frågor om flyg bör ställas till flygbolag eller researrangör.

Svenska medborgare bör säkerställa att de har fullgott försäkringsskydd, men bör samtidigt notera att även med försäkring medför standarden på indonesisk sjukvård förhöjd risk vid sjukdom eller skada samt att rådande läge kan medföra att medicinsk evkuering inte går att tillgå. Det finns ingen garanti för att tillfredsställande vård kan fås i Indonesien. 

Sjukvården i Indonesien håller betydligt lägre standard än den svenska, även i Jakarta och på Bali, och är heller inte jämförbar med andra länder i regionen. 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att ladda ner appen UD Resklar och där läsa reseinformationen om Indonesien samt 'generella råd inför din resa' om nya coronaviruset.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Indonesien att följa händelseutveckling och lokala myndigheters anvisningar. Det indonesiska hälsoministeriet informerar här (på indonesiska). En särskild jourtelefon för covid-19 har upprättats (021-5210411). 

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Frågor och svar om viruset finns här

Ambassaden kan nås på telefon +62 21 2553 5900 under kontorstid. För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (måndag – fredag  09:00 - 11:00 samt 13:00 – 15:00) genom att ringa ambassadens växel +62 21 2553 5900 och följa anvisningarna.

 

2. Nya inreserestriktioner till Sverige från och med 19 mars

Den 17 mars meddelade den svenska regeringen ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. 

Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Förbudet gäller utländska medborgare som vill resa till Sverige från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. 

Förbudet gäller inte svenska medborgare eller utländska medborgare som är bosatta i Sverige.

Regeringens pressmeddelande finns här.  Frågor om den praktiska tillämpningen av nya inresereglerna besvaras av Polisen. Besök polisens hemsida eller ring 11414 (från utlandet +46 77 114 14 00) och be att få prata med den nationella kommunikationsenheten.

Danmark har inreserestriktioner för utländska medborgare. Svenska medborgare som landar på Kastrup för vidare resa till Sverige är undantagna

Det danska utrikesministeriets information på engelska om inreseförbudet, och vilka undantag som finns, finns här 

Information från Kastrup (CPH) finns här

 

3. Nya inreserestriktioner till Indonesien från och med Fredag den 20 mars 

 

Den indonesiska regeringen meddelade den 17 mars att följande reserestriktioner införs från och med den 20 mars kl 00:00, dvs natten mellan torsdag och fredag:

  • Visa exemption och visa on arrival upphör att gälla. Alla utländska medborgare som vill besöka Indonesien måste ansöka om visering i förväg. Det innebär att svenska medborgare inte längre kan resa in i Indonesien utan visering eller köpa visa on arrival. Visering måste ansökas om inför avresa. Ansökan görs vid indonesisk ambassad i utlandet. För ytterligare frågor om visumansökan, ber vi svenska medborgare att kontakta en indonesisk ambassad. Beslutet gäller i en månad. 
  • Tidigare införda restriktioner gällande resenärer som vistats i Kina och vissa regioner i Sydkorea gäller fortsatt. 
  • Personer som vistats i följande länder under de senaste 14 dagarna kommer att nekas inresa, gäller även transit: Iran, Italien, Vatikanstaten, Spanien, Frankrike, Tyskland, Schweiz samt Storbritannien. 
  • Samtliga resenärer till Indonesien måste fylla i en hälsodeklaration vid inresa. Blanketten erhålles på flyget eller vid ankomst till flygplats i Indonesien. 

Vi ber svenska medborgare som planerar resa till Indonesien att särkilt notera att man måste ansöka om visering innan man reser till Indonesien. Tidigare regler om viseringsfri inresa eller möjlighet till visa on arrival upphör att gälla från och med torsdag den 19 mars kl 23:59.

4. Viseringar för svenska medborgare som befinner sig i Indonesien och som inte kan lämna landet innan visering går ut. 

Vänligen notera att den svenska ambassaden inte är ansvarig för indonesiska viseringar och att endast indonesiska myndigheter kan ge slutgiltiga svar om vad som gäller.

Den indonesiska immigrationsmyndigeheten meddelade den 23 mars, att utländska medborgare som anlänt efter den 5 februari inte behöver förlänga sina viseringar och att inga böter kommer att ges för overstay för dessa personer. 

För personer som anlänt före den 5 februari har Imigrasi meddelat med hänvisning till Ministry of Law and Human Rights regulation 8:2020, att utländska medborgare vars visering eller uppehållstillstånd går ut kan ansöka om Force Majeur Stay Permit (indonesiska: Izin Tinggal Keadaan Terpaksa) och att sådan ansökan ska göras på immigrationsmyndighetens, Imigrasi, kontor. Imigrasi har meddelat att sökanden måste ha med sig ett brev utfärdat av den sökandes ambassad. Den svenska ambassaden i Jakarta kan tillhandahålla ett sådant brev. För att erhålla brevet, skicka ett mail till ambassaden.jakarta@gov.se

Vänligen notera att beslut i viseringsfrågor fattas av indonesiska myndigheter. 

För bekräftelse av denna information samt ytterligare frågor bör man vända sig till Imigrasi. Kontaktuppgifter och adresser till alla kontor finns här 

 

5. Internationell transit

För passagerare som flyger från tredje land (till exempel Australien) med mellanlandning i Indonesien för vidare resa till annant tredje land (till exemple Nederländerna) krävs att man kan visa upp hälsointyg - fit to fly samt intyg att man inte har andningsbesvär - för att gå ombord flyget. Transitvisering behövs inte, förutsatt att man inte behöver lämna terminalen. Flyger man med samma flygbolag (till exempel Garuda) hela vägen behövs ingen visering. 

Senast uppdaterad 25 mar 2020, 13.26
Ambassadens reseinformation