• Svenska

Om utlandet Indonesien

Pass utomlands i Indonesien

Sedan den 1 oktober 2005 är svenska pass biometriska, det vill säga resehandlingen innehåller ett datachip med personuppgifter, digitalt foto av passinnehavaren och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-kort). För barn under 6 år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag för skyldighet att lämna fingeravtryck.

I och med att ett nytt ansökningsförfarande infördes 2007 behöver man inte  längre fylla i någon blankett eller ta med egna passfoton. Allt görs på  ambassaden/generalkonsulatet.

Provisoriska pass innehåller inga fingeravtryck.

Uppgifterna i den svenska folkbokföringen ligger till grund för ansökan om  svenskt pass och nationellt id-kort. Det är därför viktigt att passökanden i god  tid före ansökan kontrollerar med Skatteverket att rätt uppgifter är införda. Se  vidare på hemsidorna för Skattverket samt Polisen.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda  bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska  medborgarskapet. Ytterligare information  finns på Migrationsverkets webbplats

Under följande rubriker i menyn hittar du anvisningar hur du gör för att  ansöka om:

  • förnyelse av pass för vuxna
  • förnyelse av pass för barn under 18 år
  • ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass  tidigare
  • beställning av samordningsnummer samt namnanmälan
  • namnändring
  • provisoriskt pass
  • nationellt id-kort

Ansökningarna skickas elektroniskt till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i  sin tur vidarebefordrar dem till AB Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas.  Därefter skickas passen med kurirpost till utlandsmyndigheten som lämnar ut  passet till sökande.

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer