• Svenska

Om utlandet Indonesien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Indonesien

Förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden/generalkonsulatet tillsammans med sina   vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den  andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller  lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Vid ansökan om nationellt id-kort måste minst en vårdnadshavare vara  närvarande för att styrka barnets identitet. Skriftligt medgivande för  utfärdande av id-kort behövs dock inte från någondera av  vårdnadshavarna.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig  fotolegitimation.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Vänligen skicka ett mail till ambassaden.jakarta@gov.se för att boka en tid för ansökan/verifiering av dina handlingar under de konsulära besökstiderna som är helgfria onsdagar 13:00-15:00.

Har ni vidare frågor, vänligen kontakta: ambassaden.jakarta@gov.se

Medgivande för minderårig (barn under 18 år).pdf

Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap.pdf

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer