• Svenska

Om utlandet Indien

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

För information om in- och utresebestämmelser hänvisas därmed till Indiens ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheten i Indien, FRRO (Foreigner's Regional Registration Office).

En indisk visering visar hur länge du får stanna i landet. Notera noga så att du inte riskerar att stanna längre än du får. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse.

Indien tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa.

Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och den indiska viseringen, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet.

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Indien, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Indiska ambassaden vad som gäller.

En bra idé är att skanna/fota dessa dokument och spara i sitt eget e-postarkiv/mobiltelefon och på så sätt ha handlingarna tillgängliga under hela resan.

Senast uppdaterad 02 aug 2022, 14.50