• Svenska

Om utlandet Indien

Avrådan

Indien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till och genom det indiska unionsterritoriet Jammu och Kashmir.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 31 okt 2023, 12.14

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

​Med anledning av den långvariga konflikten mellan Indien och Pakistan och de senaste årens ökade spänningar uppmanas svenska medborgare som väljer att vistas i gränsområdena mellan Indien och Pakistan att iakttaga stor försiktighet, följa lokala nyhetssändningar och lokala myndigheters rekommendationer samt undvika folksamlingar/demonstrationer.

Våldsamma upplopp kan förekomma, framförallt i samband med politiska och religiösa evenemang.

Under våren 2023 har våldsamma sammandrabbningar brutit ut i delstaten Manipur. Utegångsförbud och andra restriktioner har införts av lokala myndigheter och även internet har stängts av i vissa delar av området.

På grund av detta bör svenskar i Manipur iaktta försiktighet, hålla sig uppdaterade om utvecklingen, följa lokala myndigheters råd samt ta del av ambassadens reseinformation.

Terrorism

Indien har under åren varit offer för ett antal terrordåd och brottas fortsatt med en terrorismproblematik. Den nationella hotbildsnivån ligger på en hög nivå, särskilt i områden som Jammu och Kashmir, i delar av nordost och i de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Terrorattentat har huvudsakligen riktas mot indiska regeringens intressen men även platser som frekvent besöks av utländska turister.

Resenärer är att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i området man reser till, särskilt i geografiska områden med en högre hotbildsnivå. Det är viktigt att hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på offentliga platser med stora folksamlingar så som marknader, köpcenter, religiösa platser, stränder och festivaler.

Med anledning av säkerhetsläget höjs beredskapen periodvis på grund av terrorhot vilket kan medföra förseningar vid tåg och flygresor på grund av extra säkerhetskontroller. Resenärer bör därför vara ute i god tid och noggrant och kontinuerligt följa rapportering i media om ökad beredskap för terrorism. 

Resenärer bör vara extra försiktiga runt större helger och helgdagar som Republic Day (26 januari), Independence Day (15 augusti), Ramadan, Diwali och Dussehra (i oktober).

Naturförhållanden och katastrofer

Du kan följa uppdateringar avseende det nationella vädret på Indiens Meteorologiska Institut

Under monsunperioden i juni till oktober förekommer översvämningar vilket kan försvåra resor i delar av landet. Resenärer bör innan resor i landet företas under dessa perioder kontrollera framkomligheten. Exempel på regioner som kan drabbas av översvämningar är Kerala, Karnataka samt Maharashtra. Även Markha Valley och Ladakh är ofta drabbade av både regn och jordskred.

Indien drabbas emellanåt av jordbävningar. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar.

Cykloner, orkaner och tropiska stormar är vanliga, främst på Indiens östkust under september till december. Läs mer här.

Vid kusten förekommer starka strömmar. De flesta stränder saknar varningsskyltar, flaggor och utrustning för livräddning. Drunkningsolyckor är vanliga.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Frågor om in- och utresebestämmelser ska ställas till Indiens ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheten i Indien, FRRO (Foreigner's Regional Registration Office). Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

En indisk visering visar hur länge du får stanna i landet. Notera noga så att du inte riskerar att stanna längre än du får. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse.

Indien tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och den indiska viseringen, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet. Det är även klokt att lämna en kopia till anhöriga i Sverige. Om passet blir stulet, kontakta polisen omedelbart och inhämta en polisrapport.

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Indien.

I storstäderna finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan bli dyr så det är väldigt viktigt att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Vänligen observera att en reseförsäkring vanligtvis endast är giltig de första 90 dagarna av din utlandsvistelse. Planerar du en längre vistelse bör du därför kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring för att säkerställa att du har fullt skydd under hela den period du visas i landet. Du kan även teckna en indisk försäkring, men du bör då försäkra dig om att skyddet är fullgott och även täcker hemtransport till Sverige vid sjukdom och dylikt. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral.

Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Även rabies är vanligt och djurbett bör därför tas på allvar. Observera även att förekomsten av tuberkulos och polio ökar i Indien samt att meningit och encefalit förekommer på landsbygden.

I Indien förekommer, beroende på klimatzon, under hela eller delar av året myggburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som bärs och sprids via myggor. De flesta fallen rapporteras under och efter monsunperioden, men förekommer även under andra delar av året. Vanligast är malaria, denguefeber och chikungunia. Förebyggande åtgärder mot myggburna sjukdomar innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel samt att använda myggnät på natten.

Huvudstaden New Delhi anses vara en av världens mest förorenade städer. Även i övriga storstäder i Indien är luftkvaliteten dålig, särskilt under vintermånaderna. Det kan ge upphov till irriterade slemhinnor och luftvägar samt ögoninfektioner. Barn och äldre personer, samt andra grupper med försämrad hälsa, kan drabbas särskilt. Du kan se luftkvalitén för indiska städer på the World Air Quality Index hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

De olika delstaterna i Indien har olika regler gällande karantän, test för covid-19, användning av munskydd och andra begränsningar. Svenska medborgare uppmanas att följa lokala myndigheters anvisningar samt lokal media. De olika delstaternas riktlinjer ändras ofta. Det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller för det fall man reser över delstatsgränser.

Det indiska hälsoministeriet har en stödlinje som är öppen dygnet runt med engelsktalande personal. För att nå stödlinjen kan man ringa +91 11 2397 8046 eller mejla ncov2019@gmail.com. För att få konsultation med en läkare kan man ringa The Indian Medical Associations stödlinje på +91 99996 72238 eller +91 99996 72239.

Användbara länkar:

Bureau Of Immigration (boi.gov.in)

Novel Corona Virus | Ministry of Health and Family Welfare | GOI (mohfw.gov.in)

Home | Ministry of Civil Aviation | GoI

New Delhi Airport

Besökare i Indien rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Lagarna som reglerar alkohol varierar mellan olika delstater. Konsumtion av alkohol är olagligt i Bihar, Gujarat, Mizoram, Nagaland samt Lakshadweep. Alkohol är även förbjudet I vissa delar av Manipur. Konsumtion eller innehav av alkohol i dessa delstater kan leda till fängelsestraff.

E-cigaretter är förbjudna i Indien. Det är inte möjligt att köpa E-cigaretter eller föra in dem i landet. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Polis nås på telefon 100 och ambulans 102 (och tryck 1 vid talsvar).

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Indien. Som i många länder förekommer dock rån och stölder. Resenärer uppmanas att vara särskilt försiktiga på bussar och tåg då en stor del av de stölder som drabbar svenska turister just sker ombord på dessa färdmedel. Alla resenärer bör undvika att gå ensamma på avskilda platser, detta gäller även stränder under kvällstid.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör turistande kvinnor, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi eller förbetald transfer bokad av ditt hotell.

För övriga resor med taxi ska resenärer vara uppmärksamma på att en del taxichaufförer som säger att hotellet har stängt/brunnit ned/området avstängt och därför erbjuder att köra till ett annat hotell alternativt till en resebyrå. Detta kan vara ett försök att lura resenären att ta in på ett annat hotell eller att köpa en dyr rundresa i Indien på en resebyrå. Kräv att få bli körd till ert hotell av taxichauffören alternativt kontakta alltid det förbokade hotellet innan ni åker vidare. Se hemsidan för resebyråer som är godkända av indiska myndigheter:

www.tourism.gov.in

Tel: +91 1800 11 1363

Klicka på travel trade, approved travel trade operator detail, fyll i namn på resebyrån och se om den finns med på listan. Dessa resebyråer ger prisgaranti. I listan med kolumnen Category name, står det Inbound Tour Operators vilket betyder resebyråer som bokar resor åt utländska medborgare.

Trafiksäkerhet

I Indien råder vänstertrafik. Trafikregler följs inte av alla trafikanter och vägarna delas av lastbilar, bilar, rickshaws, oxkärror, cyklar, människor och boskap. Vägarna är generellt sett undermåliga och otillräckliga. På sistone har dock nya, avgiftsbelagda, motorvägar öppnats och där flyter trafiken bättre. Vid vissa gränsövergångar mellan delstaterna utkrävs skatt. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken och att helt undvika att resa på vägarna nattetid. Kontrollera att den bil du reser i är väl underhållen och har säkerhetsbälten. Trafikolyckor är vanliga.

Övriga upplysningar

​Ambassaden vill erinra om att för resor till vissa delstater erfordras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Om man behöver mer pengar under sin resa kan närstående föra över pengar till Indien via MoneyGram eller via Western Union.

Tänk på att hålla löpande kontakt med familj/vänner kring din resrutt/ boende/ resesällskap. Det underlättar om någon behöver kontakta dig/er under resan.

Vid nödsituationer kan man ringa 112. 

Den indiska turistmyndigheten har en flerspråkig hjälplinje som är öppen dygnet runt, och som hjälper turister med information rörande resor och turism i landet. Telefonnummer: 1800 111 363

17 okt 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands