• Svenska

Om utlandet Indien

Ambassadens reseinformation

För övriga Sveriges ambassader ges reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Indien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till och genom det indiska unionsterritoriet Jammu och Kashmir.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 22 jun 2022, 11.57

Aktuella händelser

Läs mer här för aktuella nyheter om COVID19 i Indien 

 

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande i Indien och regler och restriktioner kan ändras med mycket kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en reseförsäkring samt extra medel för att klara en längre vistelse för det fall flygtrafik ställs in. 

Konsulär Service

På grund av COVID19 i Indien måste samtliga passkunder och personer i behov av konsulär service boka en tid för besök. För förnyelse av pass bokar man en tid via vårt passbokningssystem och för andra konsulära frågor och upphämtning av pass ska man mejla till ambassaden.new-delhi@gov.se

 

Om du befinner dig i en nödsituation

Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

För konsulära frågor om t.ex. pass eller samordningsnummer kan man skicka ett email till: ambassaden.new-delhi@gov.se

UD Avrådan

Utrikesdepartementet beslutar att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin. Denna avrådan beslutades den 14 mars 2020 och har därefter förlängts vid flera tillfällen samt hävts för vissa länder. Från och med den 1 oktober 2021 upphör denna avrådan helt att gälla, läs mer här. 

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av den långvariga konflikten mellan Indien och Pakistan och de senaste årens ökade spänningar uppmanas svenska medborgare som väljer att vistas i gränsområdena mellan Indien och Pakistan att iakttaga stor försiktighet, följa lokala nyhetssändningar och lokala myndigheters rekommendationer samt undvika folksamlingar/demonstrationer.

Terrorism

Indien har under åren varit offer för ett antal terrordåd och brottas fortsatt med en terrorismproblematik. Den nationella hotbildsnivån ligger på en hög nivå, särskilt i områden som Jammu och Kashmir, i delar av nordost och i de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Attacken i Mumbai 2008, som delvis var riktad mot västerlänningar och välbärgade indier, var en ny form av terrorism i Indien. Det kan därför inte uteslutas att en eventuell framtida terroristattack kan riktas mot platser där västerlänningar rör sig, som till exempel stora städer och turistorter.

I nuläget är ett mindre antal gerillarörelser aktiva framförallt i landets nordöstra och östra delar. I delar av Jammu och Kashmir är det oroligt på grund av militanta separatiströrelsers verksamhet. Våldsamma upplopp kan förekomma, framförallt i samband med politiska och religiösa evenemang.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör via lokal media hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Detta gäller särskilt vid resor till Jammu och Kashmir, delar av nordöstra Indien och till de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Med anledning av de senaste årens händelser höjs beredskapen periodvis på grund av terrorhot vilket kan medföra förseningar vid tåg och flygresor på grund av extra säkerhetskontroller. Resenärer bör därför vara ute i god tid och noggrant och kontinuerligt följa rapportering i media om ökad beredskap för terrorism. 

Resenärer bör vara extra försiktiga runt större helger och helgdagar som Republic Day (26 januari), Independence Day (15 augusti), Ramadan, Diwali och Dussehra (i oktober) då terrorister historiskt har utnyttjat tillfällen som dessa. Potentiella mål är marknader, regeringsbyggnader, allmänna kommunikationsmedel, religiösa platser och andra allmänna platser där mycket människor rör sig.

Naturförhållanden och katastrofer

Under monsunperioden i juni till oktober förekommer översvämningar vilket kan försvåra resor i delar av landet. Resenärer bör innan resor företas till dessa områden kontrollera framkomligheten. Under monsunperioden 2019 översvämmades bland annat regionerna Kerala, Karnataka samt Maharashtra. Du kan följa uppdateringar avseende det nationella vädret på Indiens Meteorologiska Institut . Se även till att följa lokala myndigheters anvisningar.

Landet drabbas emellanåt av jordbävningar. Även orkaner orsakar årligen stor förödelse, särskilt på östkusten. Läs mer här.

Vid resor till Markha Valley och Ladakh, kontrollera väderinformation innan avresa då regn och jordskred kan försvåra resor till och från området.

Cykloner och tropiska stormar är vanliga, främst på Indiens östkust under september till december.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

För information om in- och utresebestämmelser hänvisas därmed till Indiens ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheten i Indien, FRRO (Foreigner's Regional Registration Office).

En indisk visering visar hur länge du får stanna i landet. Notera noga så att du inte riskerar att stanna längre än du får. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse.

Indien tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa.

Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och den indiska viseringen, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet.

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Indien, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Indiska ambassaden vad som gäller.

En bra idé är att skanna/fota dessa dokument och spara i sitt eget e-postarkiv/mobiltelefon och på så sätt ha handlingarna tillgängliga under hela resan.

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vacciationer inför resan till Indien.

I storstäderna finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan bli dyr så man bör ha en giltig rese- och sjukförsäkring. 

Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Magsjukdomar som förorsakas av mikrober är vanliga (amöba och giardia). Rabies är vanligt förekommande och därför bör man ta djurbett på allvar. Förekomsten av tuberkulos och polio ökar i Indien. Meningit och encefalit förekommer på landsbygden.

I Indien förekommer, beroende på klimatzon, under hela eller delar av året så kallade myggburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som bärs och sprids via myggor. Vanligaste sjukdomarna är malaria, denguefeber och chikungunia. De flesta fallen rapporteras under och efter monsunperioden, men förekommer även under andra delar av året.

Huvudstaden New Delhi anses vara en av världens mest förorenade städer. Även i övriga storstäder i Indien är luftkvaliteten dålig. Det kan ge upphov till irriterade slemhinnor och luftvägar samt ögoninfektioner osv.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Indien rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör turistande kvinnor, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

E-cigaretter är förbjudna i Indien. Det är inte möjligt att köpa E-cigaretter eller föra in dem i landet. 

Resenärer bör undvika att gå ensamma på avskilda platser, detta gäller även stränder under kvällstid.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Indien. Som i många länder förekommer dock rån och stölder. Resenärer uppmanas att vara särskilt försiktiga på bussar och tåg då en stor del av de stölder som drabbar svenska turister just sker ombord på dessa färdmedel.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör kvinnliga turister, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Vid ankomst till Indien har de flesta flygplatserna avtal med de större taxibolagen och en förbetald taxi är att rekommendera. 

För övriga taxibolag ska resenärer vara uppmärksamma på att en del taxichaufförer som säger att hotellet har stängt/brunnit ned/området avstängt och därför erbjuder att köra till ett annat hotell alternativt till en resebyrå. Detta kan vara ett försök att lura resenären att ta in på ett annat hotell eller att köpa en dyr rundresa i Indien på en resebyrå. Kräv att få bli körd till ert hotell av taxichauffören alternativt kontakta alltid det förbokade hotellet innan ni åker vidare. Se hemsidan för resebyråer som är godkända av indiska myndigheter:

www.tourism.gov.in

Tel: +91 1800 11 1363

Klicka på travel trade, approved travel trade operator detail, fyll i namn på resebyrån och se om den finns med på listan. Det går även bra att e-posta dem.

Dessa resebyråer ger prisgaranti. I listan med kolumnen Category name, står det Inbound Tour Operators vilket betyder resebyråer som bokar resor åt utländska medborgare.

Resebyråer utanför denna lista är svåra att reglera, i så fall får man vända sig till polisen om det så behövs.

Resenärer bör respektera lokala klädkoder och undvika att gå ensamma på avskilda platser.

Polisen nås på telefon 100 och ambulans 102 (och tryck 1 vid talsvar).

Trafiksäkerhet

I Indien råder vänstertrafik. Trafikregler följs inte av alla trafikanter och vägarna delas av lastbilar, bilar, rickshaws, oxkärror, cyklar, människor och boskap. Vägarna är generellt sett undermåliga och otillräckliga. På sistone har dock nya, avgiftsbelagda, motorvägar öppnats och där flyter trafiken bättre. Vid vissa gränsövergångar mellan delstaterna utkrävs också skatt. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken och att helt undvika att resa på vägarna nattetid. Kontrollera att den bil du reser i är väl underhållen och har säkerhetsbälten.

Resa i landet

Vid resor i Indien är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Har man en indisk försäkring, till exempel under en studieperiod, bör man försäkra sig om att skyddet är fullgott och även täcker hemtransport till Sverige vid sjukdom och dylikt. Om skyddet inte är fullgott är det viktigt att teckna en tilläggsförsäkring i Sverige. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral.

Övriga upplysningar

Ambassaden vill erinra om att för resor till vissa delstater erfordras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Resenärer i Indien uppmanas att registrera sig på svensklistan

Om man behöver mer pengar under sin resa kan närstående föra över pengar till Indien via MoneyGram,, eller via Western Union.

Tänk på att hålla löpande kontakt med familj/vänner kring din resrutt/ boende/ resesällskap. Det underlättar om någon behöver kontakta dig/er under resan.

Vid nödsituationer kan man ringa 112. 

Den indiska turistmyndigheten har en flerspråkig hjälplinje som är öppen dygnet runt, och som hjälper turister med information rörande resor och turism i landet, på nummer: 1800 111 363.