• Svenska

Om utlandet Indien

Avrådan

Indien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till och genom det indiska unionsterritoriet Jammu och Kashmir.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 maj 2024, 09.43

Allmänna säkerhetsläget

​Med anledning av den långvariga konflikten mellan Indien och Pakistan och de senaste årens ökade spänningar uppmanas svenska medborgare som väljer att vistas i gränsområdena mellan Indien och Pakistan att iakttaga stor försiktighet, följa lokala nyhetssändningar och lokala myndigheters rekommendationer samt undvika folksamlingar/demonstrationer.

Ambassaden vill uppmärksamma resenärer till New Delhi med omnejd på att det pågår protester till och från utanför Delhi, och att poliskontroller och barriärer kan sättas upp på bilvägar vid stadsgränserna in till Delhi.

Ambassden rekommenderar att resenärer följer lokala myndigheters råd och mediarapporteringar.

Våldsamma upplopp kan förekomma i hela landet, framförallt i samband med politiska och religiösa evenemang, samt nationella och lokala val. Nationella val hålls mellan 19 april till 1 juni 2024.  

Läs även mer under Terrorism - Sweden Abroad

Terrorism

Indien har under åren varit offer för ett antal terrordåd och brottas fortsatt med en terrorismproblematik. Den nationella hotbildsnivån ligger på en hög nivå, särskilt i områden som Jammu och Kashmir, i delar av nordost och i de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv (distrikten liger i delstaterna Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha och Telangana). 

Terrorattentat har huvudsakligen riktas mot indiska regeringens intressen men även platser som frekvent besöks av utländska turister.

Resenärer är att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i området man reser till, särskilt i geografiska områden med en högre hotbildsnivå. Det är viktigt att hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på offentliga platser med stora folksamlingar så som marknader, köpcenter, religiösa platser, stränder och festivaler.

Med anledning av säkerhetsläget höjs beredskapen periodvis på grund av terrorhot vilket kan medföra förseningar vid tåg och flygresor på grund av extra säkerhetskontroller. Resenärer bör därför vara ute i god tid och noggrant och kontinuerligt följa rapportering i media om ökad beredskap för terrorism. 

Resenärer bör vara extra försiktiga i samband med nationella val och runt större helger och helgdagar som  till exempel Republic Day (26 januari), Independence Day (15 augusti), Ramadan, Diwali och Dussehra.

Läs mer under Allmänna säkerhetsläget. 

Naturförhållanden och katastrofer

Du kan följa uppdateringar avseende det nationella vädret på Indiens Meteorologiska Institut

Under monsunperioden i juni till oktober förekommer översvämningar vilket kan försvåra resor i delar av landet. Resenärer bör innan resor i landet företas under dessa perioder kontrollera framkomligheten. Exempel på regioner som kan drabbas av översvämningar är Kerala, Karnataka samt Maharashtra. Även Markha Valley och Ladakh är ofta drabbade av både regn och jordskred.

Indien drabbas emellanåt av jordbävningar. Jordbävningar i grannlandet Nepal kan även kännas i Indien. 

Cykloner, orkaner och tropiska stormar är vanliga, främst på Indiens östkust under september till december. Läs mer på Indiens meteorologiska instituts hemsida.

Vid kusten förekommer starka strömmar. De flesta stränder saknar varningsskyltar, flaggor och utrustning för livräddning. Drunkningsolyckor är vanliga.

In- och utresebestämmelser

Frågor om in- och utresebestämmelser ska ställas till Indiens ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheten i Indien, FRRO (Foreigner's Regional Registration Office). Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

En indisk visering visar hur länge du får stanna i landet. Notera noga så att du inte riskerar att stanna längre än du får. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse.

Indien tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och den indiska viseringen, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet. Om passet blir stulet, kontakta polisen omedelbart och inhämta en polisrapport.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

​Ambassaden vill uppmärksamma resenärer som planerar att resa runt i Indien att för resor till vissa delstater i Indien erfordras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Indien.

I storstäderna finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan bli dyr så det är väldigt viktigt att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Planerar du en längre vistelse bör du därför kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring för att säkerställa att du har fullt skydd under hela den period du visas i landet. 

Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Även rabies är vanligt och djurbett bör därför tas på allvar. Observera även att förekomsten av tuberkulos och polio ökar i Indien samt att meningit och encefalit förekommer på landsbygden.

I Indien förekommer, beroende på klimatzon, under hela eller delar av året myggburna sjukdomar. De flesta fallen rapporteras under och efter monsunperioden, men förekommer även under andra delar av året. Vanligast är malaria, denguefeber och chikungunia. Förebyggande åtgärder mot myggburna sjukdomar innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel samt att använda myggnät på natten.

Huvudstaden New Delhi anses vara en av världens mest förorenade städer. Även i övriga storstäder i Indien är luftkvaliteten dålig, särskilt under vintermånaderna. Det kan ge upphov till irriterade slemhinnor och luftvägar samt ögoninfektioner. Barn och äldre personer, samt andra grupper med försämrad hälsa, kan drabbas särskilt. Du kan se luftkvalitén för indiska städer på the World Air Quality Index hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Indien rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Lagarna som reglerar alkohol varierar mellan olika delstater. Konsumtion av alkohol är olagligt i Bihar, Gujarat, Mizoram, Nagaland samt Lakshadweep. Alkohol är även förbjudet I vissa delar av Manipur. Konsumtion eller innehav av alkohol i dessa delstater kan leda till fängelsestraff.

E-cigaretter är förbjudna i Indien. Det är inte möjligt att köpa E-cigaretter eller föra in dem i landet. 

Det är strikta regler kring användandet av satellittelefoner, GPS som avänder satellit och kommunikationsradio. Ta reda på vad som gäller innan avresa om du planerar ta med dig till exempel en satellittelefon. 

Användbara länkar:

Bureau Of Immigration (boi.gov.in)

Home | Ministry of Civil Aviation | GoI

New Delhi Airport

Kriminalitet och personlig säkerhet

Polis nås på telefon 100 och ambulans 102 (och tryck 1 vid talsvar).

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Indien. Som i många länder förekommer dock rån och stölder. 

Resenärer uppmanas att vara särskilt försiktiga på bussar och tåg då en stor del av de stölder som drabbar svenska turister just sker ombord på dessa färdmedel.

Ambassaden råder resenärer att använda förbokade taxibilar. Dessa kan beställas via hotellen eller appar som Uber eller Ola. På flygplatserna finns registrerade taxibolag som tar emot bokningar. 

Resenärar bör absolut undvika att ta en taxi direkt från gatan, då ambassaden har fått uppgifter om personer som har gjort det, blivit rånade och körda till fel adress. 

Mot bakgrund av rapporterter om sexuellt ofredande mot kvinnor i Indien bör turistande kvinnor, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi eller förbetald transfer bokad av ditt hotell.

Se hemsidan för resebyråer som är godkända av indiska myndigheter:

www.tourism.gov.in

Tel: +91 1800 11 1363

Trafiksäkerhet

Indien har vänstertrafik och trafikkulturen skiljer sig avsevärt från den svenska. Vid vissa gränsövergångar mellan delstaterna utkrävs skatt.

Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken och att överväga resor på vägarna nattetid. Kontrollera att den bil du reser i är väl underhållen och har säkerhetsbälten. Trafikolyckor är vanliga.

Övriga upplysningar

Vid nödsituationer kan man ringa 112. 

Den indiska turistmyndigheten har en flerspråkig hjälplinje som är öppen dygnet runt, och som hjälper turister med information rörande resor och turism i landet. Telefonnummer: 1800 111 363

​För resor till vissa delstater i Indien krävs särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Det går oftast att betala med utländska kort och att ta ut pengar på bankomater. Det går även att föra över pengar till Indien via MoneyGram eller via Western Union.

E-cigaretter är förbjudna i Indien. Det är inte möjligt att köpa E-cigaretter eller föra in dem i landet. 

Det är strikta regler kring användandet av satellittelefoner, GPS som avänder satellit och kommunikationsradio. Ta reda på vad som gäller innan avresa om du planerar ta med dig till exempel en satellittelefon.

Resor i Indien

För resor till vissa delstater i Indien krävs särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023