• Svenska

Om utlandet Indien

Förnyelse av pass eller nationellt ID-kort för vuxna i Indien

Passtider

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort krävs följande:

  • Personlig inställelse vid ambassaden.
  • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation. Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats. Om ditt pass har gått ut måste du uppvisa en giltig svensk fotolegitimation. Om du saknar legitimation kan en annan svensk medborgare följa med till ambassaden och intyga din identitet, om personen kan visa upp giltig legitimation samt uppfyller kraven. Mer om godkända intygsgivare finns på Polisens webbplats.
  • Obligatorisk passblankett "Underlag för utredning av svenskt medborgarskap" ska skrivas ut och fyllas i innan besöket. Blanketter hittas längst ner på sidan. 
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du är boende i Sverige ska du lämna in ett personbevis, ej äldre än 1 månad. Kontakta Skatteverket för att få ett personbevis.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgift för passet/ID-kort, motsvarar SEK 1600 i lokal valuta och kan betalas med betalkort, UPI-payment eller kontanter.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Tidsbokning

Boka tid genom att klicka här. 

Ambassaden tar endast emot ansökningar efter tidsbokning, bokningar görs endast via webbplatsen. Observera att du inte får ta in väskor, mobiltelefoner eller andra personliga tillhörigheter på ambassadområdet vid besöket. Dessa måste lämnas utanför.

Betalning

Avgiften för pass eller nationellt ID-kort kan betalas med betalkort, UPI-payment eller kontant. Kostnaden är 1600 SEK motsvarande i INR. Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning för det fall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges honorärkonsulat.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer