Meny

Allmänt om: Dubbelt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 11.30

Vanliga frågor om dubbelt medborgarskap