• Svenska

Om utlandet Grenada

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 19 apr 2024, 09.36

Aktuella händelser

För närvarande finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Förhållandena är i allmänhet tillfredsställande, särskilt i huvudstaden St George's och näraliggande turistområden.

Naturförhållanden och katastrofer

Landet hemsöks frekvent av tropiska stormar och orkaner under perioden juni till november, störst är risken under september och oktober. Kraftiga regn och översvämningar kan också förekomma under denna period. Under tiden december till och med maj är klimatet mestadels behagligt.

Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan – ta kontakt med din researrangör för praktiska frågor kring din resa. Skriv gärna upp dig på Svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Ready.gov
Accuweather

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och hot utomlands.

Hälso- och sjukvård

Tillgången till god sjukvård är begränsad i Grenada och mera allvarliga sjukdomsfall kräver vanligen evakuering. Tillgången till medicin kan vara ojämn. Dricksvattnet kloreras, men vatten på flaska rekommenderas. Dengue-feber är ovanligt, men förekommer.

Om reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Grenada, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Toleransen från allmänheten gentemot HBTQI-personer är generellt låg och vissa homosexuella handlingar är straffbara.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten mot turister är inte så hög, men förekommer, särskilt när tillfälle yppar sig. Försiktighet bör därför alltid iakttas och kringvandrande efter mörkrets inbrott undvikas. Värdesaker bör förvaras inlåsta på hotellet och endast pålitliga taxichaufförer anlitas, sådana som är medlemmar av GTA, Grenada Taxi Association.

Trafiksäkerhet

Grenada har vänstertrafik. Vägarna är ofta smala och kurviga utan vägrenar, även i bergiga områden. Det finns få trottoarer och begränsat med gatubelysning. Vägförhållandena blir snabbt sämre vid regn.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Grenadas ambassad i London.

Aktuell turistinformation finns på Grenadas officiella hemsida.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023