• Svenska

Om utlandet Grekland

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser. Kontrollera därför de aktuella inresebestämmelserna med Greklands egna myndigheter eller närmaste ambassad, exempelvis Greklands ambassad i StockholmTänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid in- och utresa till Grekland krävs en godkänd resehandling, det vill säga ett giltigt pass eller ett giltigt nationellt id-kort. Resehandlingen behöver vara giltig fram till dess att hemresan har ägt rum.

För minderårig som reser ensam, med vuxen som inte är vårdnadshavare eller med bara en förälder/vårdnadshavare kan intyg på den andre vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas samtycke till resan krävas vid inresa till Grekland. Ett sådant intyg behöver enligt grekiska myndigheter vara officiellt vidimerat, för mer information gällande vidimering kan kontakt tas med exempelvis en Notarius Publicus. Slumpmässiga kontroller kan tillämpas vid in- utresa till Grekland. För ytterligare information läs vidare här: Travel documents for minors, Greece

Senast uppdaterad 23 aug 2023, 09.42