Meny
  • Svenska

Om utlandet Grekland

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

VIKTIG INFORMATION  

Grekiska myndigheter har beslutat att det, från och med den 29 juli 2020, är obligatoriskt att använd munskydd/skyddsmasker i ett flertal platser inomhus som till exempel  affärer, livsmedelsbutiker, bagerier, charkuterier, statliga myndigheter, banker, frisörsalonger och dylikt, kollektiva transportmedel, taxi, sjukhus, hissar, båtar (även på däck på färjor), flygplatser och flygplan. Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med ett hundra femtio (150) euro.

Grekiska myndigheter har beslutat att tillåta direktflyg till och från Sverige från och med den 20 juli 2020. De svenskar som väljer att resa till Grekland bör också ladda ner UD:s Resklar-app och hålla sig uppdaterad om reseinformationen på Sweden Abroad/Athen.

Resenärer som anländer till Grekland mellan 1 juli och 31 augusti 2020, oberoende av nationalitet, är skyldiga att fylla i följande elektroniska formulär Personal Locator Form (PLF) som uppvisas för myndighetspersoner vid ankomst. För de resenärer som anländer till Grekland med flyg ska PLF fyllas i minst 24 timmar innan ombordstigning. För resenärer som anländer till Grekland via lands- eller havsgränser ska PLF fyllas i tidigast 72 timmar och senast 48 timmar innan ankomst. I formuläret uppger resenären detaljerad information om avreseort, varaktighet för tidigare vistelser i andra länder samt adressuppgifter för vistelse i Grekland. 

 

Grekiska regeringen har även beslutat om att samtliga landsgränser (utom Promachonas, mot Bulgarien) fr o m fredag 7 augusti kommer att hållas stängda från kl. 23.00 - 07.00 för att mer riktade kontroller ska genomföras under dagtid.

För resenärer som anländer till Grekland kommer stickprovstester att genomföras. Om testresultatet är positivt placeras resenären i karantän under 14 dagar på en adress resenären uppger vid ankomst till landet eller ett boende anvisat av grekiska myndigheter. Resenärens hälsotillstånd utvärderas av grekisk hälsopersonal under denna period.

PLF formulär är också obligatoriskt för vissa inrikesresor. Kontakta din researrangör för mer information.

Straffpåföljder kommer att tillämpas för personen som bryter mot grekisk lagstiftning om covid-19. Detta kan till exempel vara böter på summor från fem hundra (500) upp till fem tusen (5.000) euro.

Inresebestämmelser till Grekland

Från och med 1 juli gäller följande
Internationella flygningar tillåts till alla flygplatser i Grekland. Slumpmässiga tester genomförs vid ankomst. Om testresultatet är positivt placeras passageraren i karantän under 14 dagar. 

Ytterligare begränsningar avseende länder kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Resenärer som vägrar tester för covid-19 riskerar att inte bli insläppta till Grekland.

Poliser och andra myndigheter kommer att bevaka så att restriktionerna följs.  I det fall restriktionerna inte följs kommer personen att bötfällas. Alla personer uppmanas att ha med sig pass och/eller Id kort samt kunna uppvisa intyg på laglig vistelse i Grekland (grekiskt uppehållstillståndskort eller dylikt).

Ändringar
Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående, med kort varsel, i de fall omständigheterna skulle förändras i landet.

Inresebestämmelser Sverige

Vad innebär ett tillfälligt förbud att resa till Sverige med anledning av covid-19? Kommer jag inte kunna resa till Sverige?

Med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 19 mars t.o.m. 31 augusti.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag ska däremot göras för bland annat personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat, (samt brittiska medborgare fram till 20201231) eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem. Även utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl. Undantagen i den nya förordningen överensstämmer med de undantag som EU-kommissionen angett i sitt meddelande den 16 mars. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare.

Enskilda resenärer ombeds att kontakta polismyndigheterna i Sverige då myndigheten ansvarar för tolkning och tillämpning av inreseförbudet.  Mer information finns på Polisens hemsida:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden-affected-until-15-May-2020/ 


Aktuella frågor och svar om COVID-19 i Grekland

Ambassaden Athen och UD:s jour för konsulära ärenden får för närvarande många frågor. Ambassaden Athen uppdaterar löpande reseinformation på ambassadens hemsida. Observera att situationen i Grekland kan komma att ändras på mycket kort varsel. Resenärer uppmanas således att följa uppdateringar genom media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Ambassaden uppmanar svenskar att anmäla sig till svensklistan, mer information och anmälan görs här

Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland och appen UD Resklar (App Store eller Google Play), liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Ambassaden uppmanar även svenskar som befinner sig i Grekland till att anmäla sig till svensklistan

Information från grekiska myndigheter finns via följande länkar: 
https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/ https://www.civilprotection.gr/en  

På UD:s hemsida finns information om ”Frågor och svar om reseavrådan

Länk till jourapotek (engelska): https://www.vrisko.gr/en/pharmacy-duties

Information på engelska i grekisk dagstidning finns bland annat på följande hemsida http://www.ekathimerini.com/  

Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd (enbart på grekiska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symptom i Grekland?
Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd. För närvarande finns det enbart service på grekiska. Grekiska myndigheter arbetar på att även kunna betjänta patienter på engelska.
...

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. 

Den grekiska myndigheten Earthquake planning and protection organization (OASP) är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På myndighetens hemsida finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning Learning about Earthquakes and Protection Measures

Institute of Geodynamics webbsida visas de senaste jordskalven i Grekland på en karta.

European Mediterraean Sismological Centre (EMSC) har en mobilapp med pushfunktion, kartor och vittnesmål vid jordskalv. Laddas ner via App Store eller Google Play

...

I Grekland har två fall av Nile virus feber diagnostiserats 2019. Viruset sprids via myggor. Det bästa sättet att skydda sig är:  

  • Använd myggmedel och täckande kläder.
  • Myggnät för dörrar och fönster. Använd air condition och fläktar inomhus.
  • Se till att vatten inte samlas i blomkrukor, avloppsrör etc. i och runt bostaden.
  • Klipp gräsmattan regelbundet.
  • Vattna plantor endast på morgonen.   

Läs mer på grekiska Folkhälsomyndighetens hemsida. Mer information om sjukdomen och hur man bäst skyddar sig, se Folkhälsomyndighetens hemsida

Följ alltid lokala myndigheters anvisningar och håll dig informerad om situationen genom lokala myndigheter, TV, radio och tidningar civilprotection.gr/en/, AMNA eller Ekathimerini 

Senast uppdaterad 07 aug 2020, 10.22
Ambassadens reseinformation