Meny
  • Svenska

Om utlandet Grekland

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Grekisk media rapporterar om flygledarstrejk på torsdag den 15 oktober. Det har även annonserats kortare strejker inom flyget för söndagen den 18 och måndagen den 19 oktober. Vänligen kontakta din resebyrå eller flygbolag för mer information. 

VIKTIG INFORMATION  

Grekiska myndigheter har beslutat att det från och med den 16 september inte krävs  ett Covid-19/PCR-test för resenärer, oavsett medborgarskap, som reser från Sverige.

Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten att slumpmässigt testa ALLA resenärer, oavsett ålder. Samtliga resenärer begärs sitta i självisolering vid sin slutdestination i 24-timmar fram till att testresultatet kommer. Om testresultatet är positivt placeras resenären i karantän under 14 dagar på en adress resenären uppger vid ankomst till landet eller ett boende anvisat av grekiska myndigheter. Resenärens hälsotillstånd utvärderas av grekisk hälsopersonal under denna period. Vänligen kontakta din researrangör i god tid före avresa.

Mer information om  inresebestämmelser till Grekland hittar du på hemsidan till  Greklands ambassad i Stockholm.

Resenärer som anländer till Grekland behöver fortsatt, oberoende av nationalitet, fylla i följande elektroniska formulär Personal Locator Form (PLF) som uppvisas för myndighetspersoner vid ankomst. För de resenärer som anländer till Grekland med flyg ska PLF fyllas i minst 24 timmar innan ombordstigning.  Varje person behöver fylla i ett separat inreseformulär (PLF). Tillhör man samma familj/hushåll fyller man i ett formulär och registrerar sedan övriga familjemedlemmar i samma formulär. För resenärer som anländer till Grekland via lands- eller havsgränser ska PLF fyllas i tidigast 72 timmar och senast 48 timmar innan ankomst. I formuläret uppger resenären detaljerad information om avreseort, varaktighet för tidigare vistelser i andra länder samt adressuppgifter för vistelse i Grekland. 

Observera att PLF-formuläret är ett krav för personer bosatta i Sverige som reser till Grekland, oavsett varifrån  flyget går. Grekiska myndigheter beslutar  hur många resenärer som ska testas vid ankomst.

För ankomster i Grekland genom landgränser gäller följande:
Ankomst till Grekland genom landgräns är tillåtna från Bulgarien enbart genom Promachonas gränsstation. Inträde från andra gränsstationer än Bulgarien är endast tillåtna för nödvändiga resor (ej besöks- och turistresor) . När det gäller inträde i Albanien, Nordmakedonien och Turkiet är det även här endast tillåtet för nödvändiga resor. Alla resenärer måste fylla i PLF-formuläret samt ha med sig negativt Covid-19 /PCR-test, ej äldre än 72 timmar vid ankomst. Eftersom det gäller olika öppettider samt antal resenärer som tillåts passera gränserna per dag, är det upp till resenären själv att kontakta den gränsstation som avses passeras i god tid.

Vänligen notera att det är obligatoriskt att använd munskydd/skyddsmasker i ett flertal platser inomhus och på kollektiva transportmedel som till exempel sjukhus, hissar,  affärer, livsmedelsbutiker, bagerier, charkuterier, statliga myndigheter, banker, frisörsalonger, bussar, spårvagn, tåg, tunnelbana, taxi, båtar (även på däck på färjor), flygplatser och flygplan. Lokala restriktioner gällande konserter, föreställningar, barer, kaféer och restauranger tillämpas. På flera orter och platser finns krav på munskyddsanvändning även utomhus. Samtliga restriktioner finns publicerade på: https://covid19.gov.gr/covid-map/ (enbart på grekiska). Vänligen följ information från lokala myndigheter. Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med ett hundra femtio (150) euro.

Grekiska myndigheter informerar också om att förbuden kan selektivt utvidgas med kort varsel till andra regioner.

Grekiska myndigheter har beslutat att tillåta direktflyg till och från Sverige från och med den 20 juli 2020. De svenskar som väljer att resa till Grekland bör också ladda ner UD:s Resklar-app och hålla sig uppdaterad om reseinformationen på Sweden Abroad/Athen.

PLF formulär är också obligatoriskt för vissa inrikesresor. Kontakta din researrangör för mer information.

Straffpåföljder kommer att tillämpas för personen som bryter mot grekisk lagstiftning om covid-19. Detta kan till exempel vara böter på summor från fem hundra (500) upp till fem tusen (5.000) euro.

Inresebestämmelser till Grekland

Från och med 1 juli gäller följande
Internationella flygningar tillåts till alla flygplatser i Grekland. Slumpmässiga tester genomförs vid ankomst. Om testresultatet är positivt placeras passageraren i karantän under 14 dagar. 

Ytterligare begränsningar avseende länder kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Resenärer som vägrar tester för covid-19 riskerar att inte bli insläppta till Grekland.

Poliser och andra myndigheter kommer att bevaka så att restriktionerna följs.  I det fall restriktionerna inte följs kommer personen att bötfällas. Alla personer uppmanas att ha med sig pass och/eller Id kort samt kunna uppvisa intyg på laglig vistelse i Grekland (grekiskt uppehållstillståndskort eller dylikt).

Ändringar
Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående, med kort varsel, i de fall omständigheterna skulle förändras i landet.
För aktuell information om inresebestämmelser i Grekland läs också:
https://travel.gov.gr/#/
https://greecehealthfirst.gr/
https://reopen.europa.eu/sv/map/GRC/2002 

Inresebestämmelser Sverige

Vänligen läs UD:s information om avrådan här

Enskilda resenärer ombeds att kontakta polismyndigheterna i Sverige då myndigheten ansvarar för tolkning och tillämpning av inreseförbudet.  Mer information finns på Polisens hemsida:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden-affected-until-15-May-2020/ 

Aktuell information om COVID-19 i Grekland
Ambassaden Athen och UD:s jour för konsulära ärenden får för närvarande många frågor. Ambassaden Athen uppdaterar löpande reseinformation på ambassadens hemsida. Observera att situationen i Grekland kan komma att ändras på mycket kort varsel. Resenärer uppmanas således att följa uppdateringar genom media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Ambassaden uppmanar svenskar att anmäla sig till svensklistan, mer information och anmälan görs här

Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland och appen UD Resklar (App Store eller Google Play), liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Ambassaden uppmanar även svenskar som befinner sig i Grekland till att anmäla sig till svensklistan

Information från grekiska myndigheter finns via följande länkar: 
https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/ https://www.civilprotection.gr/en  

På UD:s hemsida finns information om ”Frågor och svar om reseavrådan

Länk till jourapotek (engelska): https://www.vrisko.gr/en/pharmacy-duties

Information på engelska i grekisk dagstidning finns bland annat på följande hemsida http://www.ekathimerini.com/  

Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd (enbart på grekiska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symptom i Grekland?
Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd. För närvarande finns det enbart service på grekiska. Grekiska myndigheter arbetar på att även kunna betjänta patienter på engelska.
...

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. 

Den grekiska myndigheten Earthquake planning and protection organization (OASP) är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På myndighetens hemsida finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning Learning about Earthquakes and Protection Measures

Institute of Geodynamics webbsida visas de senaste jordskalven i Grekland på en karta.

European Mediterraean Sismological Centre (EMSC) har en mobilapp med pushfunktion, kartor och vittnesmål vid jordskalv. Laddas ner via App Store eller Google Play

...

I Grekland har två fall av Nile virus feber diagnostiserats 2019. Viruset sprids via myggor. Det bästa sättet att skydda sig är:  

  • Använd myggmedel och täckande kläder.
  • Myggnät för dörrar och fönster. Använd air condition och fläktar inomhus.
  • Se till att vatten inte samlas i blomkrukor, avloppsrör etc. i och runt bostaden.
  • Klipp gräsmattan regelbundet.
  • Vattna plantor endast på morgonen.   

Läs mer på grekiska Folkhälsomyndighetens hemsida. Mer information om sjukdomen och hur man bäst skyddar sig, se Folkhälsomyndighetens hemsida

Följ alltid lokala myndigheters anvisningar och håll dig informerad om situationen genom lokala myndigheter, TV, radio och tidningar civilprotection.gr/en/, AMNA eller Ekathimerini 

Senast uppdaterad 15 okt 2020, 16.27
Ambassadens reseinformation