• Svenska

Om utlandet Grekland

Ambassadens reseinformation

22 jul 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 aug 2021, 16.14

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk. Här finns även ny information fr.o.m. den 12 juli t.o.m. den 31 augusti om inresa till Sverige för svenskar och övriga resenärer .

Lägesbild och reseinformation Covid-19

...

Skogsbränder

Under den varma sommaren förekommer ofta skogsbränder. Dessa sprider sig lätt p.g.a. det torra klimatet och de kraftiga vindar som ibland uppstår. Den grekiska civilberedskapen är god och de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör iakttas. För mer information: Civil Protection

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. 

Den grekiska myndigheten Earthquake planning and protection organization (OASP) är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På myndighetens hemsida finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning Learning about Earthquakes and Protection Measures

Institute of Geodynamics webbsida visas de senaste jordskalven i Grekland på en karta.

European Mediterraean Sismological Centre (EMSC) har en mobilapp med pushfunktion, kartor och vittnesmål vid jordskalv. Laddas ner via App Store eller Google Play

...

I Grekland har två fall av Nile virus feber diagnostiserats 2019. Viruset sprids via myggor. Det bästa sättet att skydda sig är:  

  • Använd myggmedel och täckande kläder.
  • Myggnät för dörrar och fönster. Använd air condition och fläktar inomhus.
  • Se till att vatten inte samlas i blomkrukor, avloppsrör etc. i och runt bostaden.
  • Klipp gräsmattan regelbundet.
  • Vattna plantor endast på morgonen.   

Läs mer på grekiska Folkhälsomyndighetens hemsida. Mer information om sjukdomen och hur man bäst skyddar sig, se Folkhälsomyndighetens hemsida

Följ alltid lokala myndigheters anvisningar och håll dig informerad om situationen genom lokala myndigheter, TV, radio och tidningar civilprotection.gr/en/, AMNA eller Ekathimerini 

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är generellt sett ett tryggt resmål.  Väsk- och plånboksstölder förekommer dock, särskilt i tunnelbana, bussar och större folksamlingar.  Stölder på stränder är också vanliga. Sedvanlig försiktighet bör iakttas och det är viktigt att förvara resehandlingar, kredit- och betalkort, pengar samt mobiltelefoner på ett tryggt sätt. Ha en kopia av ditt pass/nationella id-kort på dig i stället för originalet. Att ersätta ett förlorat pass/nationellt id-kort tar tid och kostar pengar. Man bör aldrig lämna sin bil olåst ochinte inte lämna något i bilen, inte ens i bagageutrymmet och/eller handskfacket.

Demonstrationer förekommer, framförallt i Athen och Thessaloniki. Fredliga demonstrationer har ibland urartat i våld. Ambassaden vill mot denna bakgrund uppmana resenärer att undvika större folksamlingar och demonstrationer. 

Strejker är vanligt förekommande. Det kan innebära att allmänna kommunikationsmedel och färjor ställs in tillfälligt. Håll dig uppdaterad via din researrangör och/eller ditt resebolag. 

Svenska resenärer bör hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media och sitt resebolag/sin researrangör. För de resenärer som vill följa grekisk media finns en engelskspråkig tidning Ekathimerini. Ekathimerini på twitter 

Svenskar som reser till Grekland, uppmanas att anmäla sig till svensklistan. Uppgifterna används av ambassaden för att kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet, vid en större krishändelse. 

Terrorism

För närvarande finns ingen information om höjning av hotnivån i Grekland. 

Naturförhållanden och katastrofer

Jordskalv

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar.

Den grekiska myndigheten Earthquake planning and protection organization (OASP) är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På deras webbplats finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning Learning about Earthquakes and Protection Measures. På Institute of Geodynamics webbsida visas de senaste jordskalven i Grekland på en karta.

European Mediterraean Sismological Centre (EMSC) har en mobilapp med pushfunktion, kartor och vittnesmål vid jordskalv. Laddas ner  via App Store eller Google Play.

Skogsbränder

Under den varma sommaren förekommer ofta skogsbränder. Dessa sprider sig lätt p.g.a. det torra klimatet och de kraftiga vindar som ibland uppstår. Den grekiska civilberedskapen är god och de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör iakttas. För mer information: Civil Protection

Råd från lokala myndigheter

Läs gärna de grekiska myndigheternas anvisningar på engelska om hur man ska agera om det inträffar en jordbävning, skogsbrand, översvämning el. dyl. Self Protection Guidelines - Protection Guidelines folder

Tänk på att alltid meddelan din status till anhöriga i Sverige om du råkar ut för en olycka eller naturkatastof.

 

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till Grekland krävs en giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort). Resehandlingen behöver inte ha längre giltighetstid än tills hemresan ägt rum.

Observera att körkort eller andra typer av id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar.

För ytterligare information kontakta Greklands ambassad i Stockholm

Hälso- och sjukvård

Svenskar är berättigade till nödvändig vård på grekiska statliga sjukhus genom att visa upp ett Europeiskt sjukförsäkringskort/EU-kort. Kortet utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha en giltig reseförsäkring. EU-kortet täcker exempelvis inte hemtransport.

För vård på privata sjukhus/vårdinrättningar rekommenderas att i förväg ta kontakt med Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

Sjukhus på de grekiska öarna
En lista över sjukhus på öarna och kontaktinformation dit hittar du här

Mediciner på utlandsresan
Om man använder receptbelagd medicin, bör man i god tid innan avresa, kontrollera om det behövs ett Schengenintyg. Se information på Läkemedelsverkets hemsida

För reseråd och information om vaccinationer se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor. Vid frågor om grekisk lagstiftning och grekiska seder vänligen kontakta Grekiska ambassaden i Stockholm

Det är förbjudet att plocka med sig någonting från arkeologiska platser. Förseelsen har långa och tunga straff påföljder.

Innehav av narkotika är olagligt i Grekland och straff påföljden är både lång och tung.

Ambassaden uppmanar till att respektera röd varningsflagg på stränder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Se upp för ficktjuvar! Lämna inte ditt bagage utan uppsikt! Särskilt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar, på tåg, bussar och i tunnelbanan. Som ett allmänt råd i Grekland gäller att pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe.  En bra idé är att ha en  kopia av sitt pass/nationella id-kort på sig istället för originalet. Att ersätta ett förlorat pass/nationellt id-kort tar tid och är kostsamt. I Athen bör man vara särskilt uppmärksam om man rör sig kring Omonia, Monastiraki och i Piréus.

Illegal migration förekommer varför förare av fordon uppmanas att aldrig acceptera okända personer som passagerare över gränsen in i/ut ur Grekland.  Extra vaksamhet bör iakttas vid gränsövergångar samt vid färjelägena i Patras och Igoumenitsa.

Trafiksäkerhet

Den grekiska trafikkulturen avviker väsentligt från den svenska.

Trafikolyckor är vanligt förekommande i Grekland. Vaksamhet bör iakttas vid framförandet av fordon i Grekland och även som fotgängare. Det är mycket vanligt att bilister kör genom en korsning fast trafikljuset slagit om till rött.

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en giltig reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om utlandsvistelsen varar längre än 45 dagar.

För mer information se Konsumenternas.se.

Övriga upplysningar

Handikappsanpassningen i Grekland är eftersatt. Funktionshindrade bör undersöka förutsättningarna med researrangören.

Vid en oförutsedd händelse, tex olycksfall bör man kontakta researrangören. Om man har blivit bestulen eller utsatt för annat brott, bör polisanmälan göras för att kunna få ersättning från sitt försäkringsbolag.

Viktiga telefonnummer Turistpolisen 1571 Nödtelefon 112 Polisen 100 Ambulans 166 Ambassaden +30 210 72 66 100

Försäkringsbolagens larmcentraler SOS International i Köpenhamn Tel: +45 701 05050 Fax: +45 701 05056 Euro-Alarm i Köpenhamn Tel: +45 332 52525 Fax: +45 701 09040
Europ Assistance i Stockholm Tel: +46 8 587 717 00 Fax: +46 8 660 23 90

Ambassaden & konsulat