• Svenska

Om utlandet Grekland

Ambassadens reseinformation

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 26 jan 2022, 13.47

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin
Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.  

Lägesbild och reseinformation Covid-19

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är generellt sett ett tryggt resmål.

Demonstrationer förekommer, framförallt i Athen och Thessaloniki. Fredliga demonstrationer har ibland urartat i våld. Ambassaden vill mot denna bakgrund uppmana resenärer att undvika större folksamlingar och demonstrationer. 

Strejker är vanligt förekommande. Det kan innebära att allmänna kommunikationsmedel och färjor ställs in tillfälligt. Håll dig uppdaterad via din researrangör och/eller ditt resebolag. 

Svenska resenärer bör hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media och sitt resebolag/sin researrangör. För de resenärer som vill följa grekisk media finns en engelskspråkig tidning, News from Greece and the World | eKathimerini.com.

Svenskar som reser till Grekland, uppmanas att anmäla sig till svensklistan. Uppgifterna används av ambassaden för att kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet, vid en större krishändelse. 

Terrorism

För närvarande finns ingen information om höjning av hotnivån i Grekland. 

Naturförhållanden och katastrofer

Jordskalv

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar.

Den grekiska myndigheten Earthquake Planning and Protection Organization (OASP) är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På hemsida tillhörande Minstry for Climate Change and Civil Protection finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning, Ministry for Climate Change and Civil Protection. På följande hemsida visas de senaste jordskalven i Grekland på en karta, Institute of Geodynamics.

European Mediterraean Sismological Centre (EMSC) har en mobilapp med pushfunktion, kartor och vittnesmål vid jordskalv. Laddas ner via App Store eller Google Play.

Skogsbränder

Under den varma sommaren förekommer ofta skogsbränder. Dessa sprider sig lätt på grund av det torra klimatet och de kraftiga vindar som ibland uppstår. Den grekiska civilberedskapen är god och de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör iakttas. För mer information vänligen besök Ministry for Climate Change and Civil Protection.

Råd från lokala myndigheter

Läs gärna de grekiska myndigheternas anvisningar på engelska om hur man ska agera om det inträffar en jordbävning, skogsbrand, översvämning eller dylikt: Self Protection Guidelines | Ministry for Climate Change and Civil Protection

Tänk på att alltid meddela din status till anhöriga i Sverige om du råkar ut för en olycka eller naturkatastrof.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till Grekland krävs en giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort). Resehandlingen behöver inte ha längre giltighetstid än tills hemresan ägt rum.

Observera att körkort eller andra typer av id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar.

För ytterligare information om in-och utresebestämmelser kontakta Greklands ambassad i Stockholm

Hälso- och sjukvård

Svenskar är berättigade till nödvändig vård på grekiska statliga sjukhus genom att visa upp ett Europeiskt sjukförsäkringskort/EU-kort. Kortet utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha en giltig reseförsäkring. EU-kortet täcker exempelvis inte hemtransport.

För vård på privata sjukhus/vårdinrättningar rekommenderas att i förväg ta kontakt med Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

Sjukhus på de grekiska öarna
En lista över sjukhus på öarna och kontaktinformation dit hittar du här.

Mediciner på utlandsresan
Om man använder receptbelagd medicin bör man, i god tid, innan avresa kontrollera om det behövs ett Schengenintyg. Se information på Läkemedelsverkets hemsida.

För reseråd och information om vaccinationer se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor. Vid frågor om grekisk lagstiftning och grekiska seder vänligen kontakta Grekiska ambassaden i Stockholm

Det är förbjudet att plocka med sig någonting från arkeologiska platser. Förseelsen har lång straffpåföljd.

Innehav av narkotika är olagligt i Grekland och straffpåföljden är lång.

Ambassaden uppmanar resenärer att respektera röd varningsflagg på stränder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fickstölder förekommer, särskilt i kollektivtrafiken, på trånga shoppinggator och vid folksamlingar. Stölder på stränder är också vanliga. Sedvanlig försiktighet bör iakttas och det är viktigt att förvara resehandlingar, kredit- och betalkort, kontanter samt mobiltelefoner på ett tryggt sätt. Bär en kopia av ditt pass/nationella id-kort, stället för originalet. Lämna aldrig en bil olåst och lämna inte heller värdesaker i bilen. I Athen bör man vara särskilt uppmärksam i områdena kring Omonia, Monastiraki och i Piréus.

Illegal migration förekommer varför förare av fordon uppmanas att aldrig acceptera okända personer som passagerare över gränsen in i/ut ur Grekland.  Extra vaksamhet bör iakttas vid gränsövergångar samt vid färjelägena i Patras och Igoumenitsa.

Trafiksäkerhet

Den grekiska trafikkulturen avviker väsentligt från den svenska.

Trafikolyckor är vanligt förekommande i Grekland. Vaksamhet bör iakttas vid framförandet av fordon i Grekland och även som fotgängare. Det är mycket vanligt att bilister kör genom en korsning fast trafikljuset slagit om till rött.

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en giltig reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om utlandsvistelsen varar längre än 45 dagar.

För mer information se Konsumenternas.se.

Övriga upplysningar

Handikappsanpassningen i Grekland är eftersatt. Funktionshindrade bör undersöka förutsättningarna med researrangören.

Vid en oförutsedd händelse, tex olycksfall bör man kontakta researrangören. Om man har blivit bestulen eller utsatt för annat brott, bör polisanmälan göras för att kunna få ersättning från sitt försäkringsbolag.

Viktiga telefonnummer Turistpolisen 1571 Nödtelefon 112 Polisen 100 Ambulans 166 Ambassaden +30 210 72 66 100

Försäkringsbolagens larmcentraler SOS International i Köpenhamn Tel: +45 701 05050 Fax: +45 701 05056 Euro-Alarm i Köpenhamn Tel: +45 332 52525 Fax: +45 701 09040
Europ Assistance i Stockholm Tel: +46 8 587 717 00 Fax: +46 8 660 23 90

Ambassaden & konsulat