Meny
 • Svenska

Om utlandet Grekland

Aktuella händelser

VIKTIG INFORMATION

Flyg
Scandinavian Airlines (SAS) har extrainsatta flyg mellan Athen-Stockholm den 6 juni, 13 juni och 20 juni. För mer information och bokning av biljetter hänvisar ambassaden till SAS hemsida.

Avrådan
UD avråder från alla icke-nödvändiga resor till alla länder t.o.m. den 15 juli.

Vad är då en avrådan från UD?
UD avråder från resor när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Som resenär ska man då noga tänka över sitt beslut att resa.

UD:s beslut att avråda från alla icke-nödvändiga resor togs med anledning av de konsekvenser det nya coronaviruset har på omvärlden. Det är inte de direkta hälsoriskerna som är huvudorsaken till beslutet utan snarare de indirekta konsekvenserna. Till exempel har många länder på kort tid infört begränsningar av vilka som får resa in och ut ur landet. Många länder har också infört karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Att resa utomlands i dagsläget är därför mycket osäkert och oberäkneligt.

🔸Vilka nivåer finns på en avrådan?
UD kan avråda från icke-nödvändiga resor och från alla resor.

Det finns också situationer där UD inte bara avråder från alla resor utan även uppmanar svenskar att lämna landet. Men det görs bara i situationer när det finns en överhängande fara på grund av till exempel stridigheter eller andra allvarliga hot.

🔹Vad betyder icke-nödvändiga resor?
Icke-nödvändiga resor avser besöksresor och turistresor. Bland annat en solsemester eller en resa för att umgås med släktingar faller in i denna kategori.

Denna avrådan omfattar inte alla resor eftersom det fortfarande kan finnas resor som behöver göras, till exempel samhällsviktiga arbetsresor eller resor för att hjälpa en sjuk släkting.

Man ska dock komma ihåg att när UD avråder från resor så är det alltid en signal om att säkerhetsläget är allvarligt, oavsett vilken nivå av avrådan det handlar om.

🔸Är en avrådan ett förbud?
Oavsett om UD avråder från en resa eller inte måste man som resenär fatta sina egna beslut om sin resa. UD:s avrådan är på så vis inte ett förbud från att resa. Däremot ska en avrådan ses som en stark rekommendation att undvika resor.

🔹Vad händer om man reser utomlands trots att det finns en avrådan?
I de flesta fall gäller inte ens reseförsäkring om UD avråder från resor. Man bör kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera vilka villkor som gäller. Det är också så att UD och ambassaderna kan ha starkt begränsande möjligheter att bistå med konsulär hjälp om man väljer att resa till ett land som UD avråder från resor till.

⚠️Beslutar man sig för att resa trots UD:s avrådan är det viktigt att läsa på om situationen i det land man tänker resa till och väga in de potentiella riskerna med en resa i ett mycket osäkert omvärldsläge.

 

Vad händer om jag mot avrådan reser till Grekland?
När UD avråder från resor är det alltid en signal om att läget är allvarligt, oavsett vilken nivå av avrådan det handlar om. En avrådan kan få konsekvenser för resenären i form av begränsningar i försäkringsskyddet. Ofta gäller inte reseförsäkringen i en vanlig hemförsäkring om man företar en resa som UD avråder från. Resenären bör alltid kontrollera sin försäkring vid resa till något av de länder eller områden som UD avråder ifrån. Även den konsulära servicen kommer att kunna ges endast i ytterst begränsad utsträckning till resenärer som reser mot en avrådan från UD.

Inresebestämmelser till Grekland
Grekiska myndigheter har beslutat att lyfta restriktionerna i landet under tre faser. Följande gäller

Fas ett- gäller fram till 15 juni
Internationella flygningar tillåts endast till Athens internationella flygplats. Alla besökare testas vid ankomst till Grekland. Därefter förs alla passagerare till ett angivet hotell och är skyldiga att övernatta en natt tills testresultaten framställs. Om testresultatet är negativt placeras passageraren i karantän under sju dagar. Om testresultatet är positivt placeras passageraren i karantän under 14 dagar. Personer som inte har bostad i Grekland är skyldiga att, under karantänperioden, stanna i deras tillfälliga bostad, hos släkting eller bekant eller hotell, utom i de fall där vistelsen i Grekland gäller för en mindre period, i detta fall gäller den tillfälliga restriktionen för denna period. Grekiska myndigheter har rätt att begära adressuppgifter vid ankomst till landet.

Fas två - Mellanfas - 15 juni till 30 juni
Alla internationella flygningar tillåts till Athens och Thessalonikis internationella flygplatser. Alla passagerare som kommer från de flygplatser som anges på EASAs lista (länk) över högriskområden testas vid inresa till Grekland. Därefter förs alla passagerare till ett angivet hotell och är skyldiga att övernatta en natt tills testresultaten framställs. Om testresultatet är negativt placeras passageraren i karantän under sju dagar. Om testresultatet är positivt placeras passageraren i karantän under 14 dagar. Personer som inte har bostad i Grekland är skyldiga att, under karantänperioden, stanna i deras tillfälliga bostad, hos släkting eller bekant eller hotell, utom i de fall där vistelsen i Grekland gäller för en mindre period, i detta fall gäller den tillfälliga restriktionen för denna period. Grekiska myndigheter har rätt att begära adressuppgifter vid ankomst till landet. EASAs listan uppdateras kontinuerligt.

För passagerare som anländer från flygplatser som inte finns med på EASAs listan kommer slumpmässiga tester av genomföras vid ankomst. Om testresultatet är negativt placeras passageraren i karantän under sju dagar. Om testresultatet är positivt placeras passageraren i karantän under 14 dagar. Personer som inte har bostad i Grekland är skyldiga att, under karantänperioden, stanna i deras tillfälliga bostad, hos släkting eller bekant eller hotell, utom i de fall där vistelsen i Grekland gäller för en mindre period, i detta fall gäller den tillfälliga restriktionen för denna period. Grekiska myndigheter har rätt att begära adressuppgifter vid ankomst till landet.

 

Fas tre - 1 juli och framåt
Internationella flygningar tillåts till alla flygplatser i Grekland. Slumpmässiga tester genomförs vid ankomst. Om testresultatet är positivt placeras passageraren i karantän under 14 dagar. Personer som inte har bostad i Grekland är skyldiga att, under karantänperioden, stanna i deras tillfälliga bostad, hos släkting eller bekant eller hotell, utom i de fall där vistelsen i Grekland gäller för en mindre period, i detta fall gäller den tillfälliga restriktionen för denna period. Grekiska myndigheter har rätt att begära adressuppgifter vid ankomst till landet.

Ytterligare begränsningar avseende länder kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Resenärer som vägrar tester för covid-19 riskerar att inte bli insläppta till Grekland.

Personen som bryter mot karantänsbestämmelser belastas med fem tusen (5.000) euro i böter.

 

Landgränser
Landgränser med Albanien, Nordmakadonien och Bulgarien kommer att öppnas 15 juni. Stickprovskontroller kommer genomföras.

Sjövägen
Ankomster till Grekland via sjövägen kommer tillåtas från och med den 1 juli.  Stickprovskontroller kommer genomföras.

Inresa till Grekland från tredje land
Fortsatt förbud för tredjelandsmedborgare att resa till Grekland för icke-nödvändiga resor fram till 15 juni 2020.

Ändringar
Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående, med kort varsel, i de fall omständigheterna skulle förändras i landet.

Inresebestämmelser Sverige

Vad innebär ett tillfälligt förbud att resa till Sverige med anledning av covid-19? Kommer jag inte kunna resa in till Sverige?

Med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 19 mars t.o.m. 15 juni.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag ska däremot göras för bland annat personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat, (samt brittiska medborgare fram till 20201231) eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem. Även utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl. Undantagen i den nya förordningen överensstämmer med de undantag som EU-kommissionen angett i sitt meddelande den 16 mars. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare.

Enskilda resenärer ombeds att kontakta polismyndigheterna i Sverige då myndigheten ansvarar för tolkning och tillämpning av inreseförbudet.  Mer information finns på Polisens hemsida:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden-affected-until-15-May-2020/ 

...

Information till svenskar som önskar lämna Grekland

UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till rådande förutsättningar och acceptera ovisshet. För de svenskar som önskar lämna Grekland finns det information om at Aegean Airlines flyger från Athen till Bryssel och Swiss Air till Zurich. För mer information om möjligheterna att flyga vidare från Bryssel, eller Zurich till Sverige samt bokningar hänvisar ambassaden resenärerna till att kontakta flygbolagen, dittförsäkringsbolag eller din resebyrå.

Observera att resenärer ombesörjer själva bokning och betalning av biljetter.  För reseinformation och inresebestämmelser för länder du avser resa till eller transitera igenom finns information här.

...

Poliser och andra myndigheter kommer att bevaka så att restriktionerna följs.  I det fall restriktionerna inte följs kommer personen att bötfällas. Alla personer uppmanas att ha med sig pass och/eller Id kort samt kunna uppvisa intyg på laglig vistelse i Grekland (grekiskt uppehållstillståndskort eller dylikt).

Aktuella frågor och svar om COVID-19 i Grekland

UD avråder från alla icke-nödvändiga resor till alla länder t.o.m. den 15 juli.

Ambassaden Athen och UD:s jour för konsulära ärenden får för närvarande många frågor. Ambassaden Athen uppdaterar löpande reseinformation på ambassadens hemsida. Observera att situationen i Grekland kan komma att ändras på mycket kort varsel. Resenärer uppmanas således att följa uppdateringar genom media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Ambassaden uppmanar svenskar att anmäla sig till svensklistan, mer information och anmälan görs här

Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland och appen UD Resklar (App Store eller Google Play), liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Ambassaden uppmanar även svenskar som befinner sig i Grekland till att anmäla sig till svensklistan

Information från grekiska myndigheter finns via följande länkar: 
https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/ https://www.civilprotection.gr/en  

På UD:s hemsida finns information om ”Frågor och svar om reseavrådan

Länk till jourapotek (engelska): https://www.vrisko.gr/en/pharmacy-duties

Information på engelska i grekisk dagstidning finns bland annat på följande hemsida http://www.ekathimerini.com/  

Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd (enbart på grekiska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Grekiska myndigheter har upphävt ett antal restriktioner. Nedan gäller

 • Munskydd bör bäras av anställda och kunder i varuhus, affärer och på offentliga platser. Social distans på 1,5m bör hållas.
 • Alla affärer, shoppinggallerior och körskolor öppnar. Förutsättningen är att alla affärer följer hälso- och säkerhertsregler utsatta av grekiska myndigheter. Därav kan köer förekomma. 
 • Kyrkor tillåts hålla gudstjänster igen med strikt social distansering.
 • Kollektivtrafiken: användande av ansiktsmask blir obligatorisk. Kontrollerat tillträde till tunnelbanestationer för att säkerställa socialt distanseringsavstånd, ökad turtäthet v g tunnelbana, bussar och trådbussar.
 • Taxitransporter: maximalt en passagerare per taxi tillåts (undantag för förälder med minderårigt barn eller medföljare till person pga hälsoskäl).
 • Utomhusträning och bad i havet tillåts (men organiserade allmänna stränder fortsatt stängda).
 • Livsmedelsbutiker är öppna, men fr o m 16/3 råder begränsningar vad gäller antalet kunder som tillåts vara samtidigt i affärerna. Vakter bevakar ingångarna till större livsmedelsbutiker för ordningens skull. Köer kan förekomma.
 • Inget direktflyg till Sverige går i dagsläget. Vänligen kontakta din researrangör för mer information. Kryssningsfartyg i Medelhavet får ej längre anlöpa grekiska hamnar. Flera flygbolag meddelar att de kommer att begränsa flygningar till stora delar av Europa fram till 1 juni. Kontakta ditt flygbolag för mer information.
 • Alla hotell (säsongs- och åretrunt) är stängda fram till ev. 1 juni med undantag av vissa hotell i Athen och i Thessaloniki samt vissa hotell i vardera länshuvudstaden. 
 • Alla personer som reser in i Grekland från utlandet måste idka självkarantän i 14 dagar. Detta innebär att befinna sig i privat bostad eller hotellrum och stanna inomhus, det går t.ex. att beställa mat för hemkörning eller avhämtning.
 • Grekiska myndigheter begränsar resor till grekiska öar. För att kunna köpa en biljett till öarna måste resenären uppvisa intyg från grekiska folkbokföringen om att hen är bosatt och skriven på ön. Då ett intyg inte kan uppvisas kommer resenären nekas resa till ön. Grekiska myndigheter utför kontinuerliga kontroller av resenärer.

Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symptom i Grekland?
Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd. För närvarande finns det enbart service på grekiska. Grekiska myndigheter arbetar på att även kunna betjänta patienter på engelska. 

Vad händer om jag mot avrådan reser till Grekland?
När UD avråder från resor är det alltid en signal om att läget är allvarligt, oavsett vilken nivå av avrådan det handlar om. En avrådan kan få konsekvenser för resenären i form av begränsningar i försäkringsskyddet. Ofta gäller inte reseförsäkringen i en vanlig hemförsäkring om man företar en resa som UD avråder från. Resenären bör alltid kontrollera sin försäkring vid resa till något av de länder eller områden som UD avråder ifrån. Även den konsulära servicen kommer att kunna ges endast i ytterst begränsad utsträckning till resenärer som reser mot en avrådan från UD.

Jag vill resa med bil från Grekland till Sverige. Vad bör jag tänka på?
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras.

För närvarande minskar möjligheterna att resa avsevärt när gränser stängs och flygbolag ställer in flygningar. Alla som befinner sig utomlands och som vill resa hem inom den närmaste tiden bör snarast undersöka vilka alternativ som finns. Förseningar förekommer och resenärer kan hamna i karantän eller bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken kommer igång igen.  

Svenska ambassader runt om i världen arbetar aktivt med att uppdatera sin reseinformation på Sweden Abroad med information till svenska resenärer. Ambassaden rekommenderar att du besöker Sweden Abroad och läser informationen för det land du avser resa till eller igenom. Observera att regler och inresebestämmelser kan komma att ändras på kort varsel och därför är det bra att kontakta den svenska ambassaden i det land du befinner dig i eller avser resa till för att få aktuell information.

Jag ska flyga till/från Grekland i närtid 
I nuläget går det att resa till och från Grekland via flygplatser. Flygbolagen har begränsat de destinationer som de flyger till. Observera att Grekland infört hemkarantän i 14 dagar för de personer som anländer från utlandet. Det går också bra att transitera i Grekland dock utan att lämna transitzonerna. Har du en flygresa inbokad bör du kontakta ditt flygbolag eller researrangör för information.

Vid ankomst till Athens internationella flygplats kommer alla resenärer att testats för covid-19. Efter att ha lämnat prov transporteras alla resenärer till ett hotell i södra delen av Athen där de kommer att sitta i karantän tills provsvaret erhålls från lokala myndigheter. I det fall provsvaret visar negativt resultat kommer resenären att kunna lämna anläggningen men sitta i 14 dagars karantän på en adress denne uppgett vid inresa till Grekland. I det fall provsvaret visar ett positivt resultat kommer resenären att adresseras till en plats som lokala myndigheter beslutat om och sitta i karantän tills denne tillfrisknat. De personer som bryter mot bestämmelserna för karantän kommer att bötfällas med 5000 EUR.

Ambassaden hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida för information om vad som gäller vid ankomst till Sverige.

Vad gör jag om mitt hotell stänger?
Alla hotell (säsongs- och åretrunt) stängs med undantag av vissa hotell i Athen och i Thessaloniki samt vissa hotell i vardera länshuvudstad, fram till ev. 1 juni. Grekiska myndigheter har nu offentliggjort listan med hotellen som undantas .

 Jag har en flygresa bokad till Sverige via Kastrup eller Oslo. Kommer jag att kunna resa vidare till Sverige?

Flera länder i Europa har stängt sina gränser. Kontakta ditt flygbolag för information om t.ex. transitering och läs på norska och danska myndigheters hemsidor.

https://avinor.no/informasjon-i-forbindelse-med-koronaviruset/  samt https://www.cph.dk/en/flight-information/travel-restrictions-in-copenhagen-airport

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att resa tidigare eller inte resa överhuvudtaget för en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader, som kan uppstå vid en eventuell karantän.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
UD:s möjligheter att bistå kan i nuvarande situation påverkas av omständigheterna som nu råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen och acceptera ovisshet.

Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Följ också ambassadens reseinformation som uppdateras löpande.

Vad är skillnaden mellan avrådan från icke-nödvändiga resor och alla resor?
Icke-nödvändiga resor avser besöks- och turistresor. Alla resor omfattar däremot affärsresor och officiella resor.

Vad innebär ett tillfälligt förbud att resa till Sverige med anledning av covid-19? Kommer jag inte kunna resa in till Sverige?
Med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 19 mars t.o.m. 15 juni.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag ska däremot göras för bland annat personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat, (samt brittiska medborgare fram till 20201231) eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem. Även utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl. Undantagen i den nya förordningen överensstämmer med de undantag som EU-kommissionen angett i sitt meddelande den 16 mars. Inreseförbudet omfattar inte svenska medborgare.

Vad innebär ett tillfälligt förbud att resa till Grekland?
Med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, har de grekiska myndigheterna beslutat att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Grekland, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Beslutet gäller under 30 dagar. Inreseförbudet som inleddes den 18 mars 2020 gäller till och med 15 juni 2020. 

Undantag från inreseförbud kommer att göras för följande grupper:

 • Medborgare i EU- och Schengenländer samt deras makar, sambon, partner och minderåriga barn
 • Läkare, sjuksköterskor, forskare och annan vårdpersonal under förutsättning att de kan uppvisa relevant yrkeslicens eller annat dokument samt att de omedelbart kommer att ansluta sig till det nationella hälsosystemet.
 • Personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i EU- och Schengenländer.
 • Regeringsdelegationer
 • Diplomater och personer med konsulära uppdrag, europeiska, internationella, humanitära organisationer, militär och säkerhetsstyrkor
 • Förare av lastbilar som transporterar gods och absolut nödvändig hjälppersonal
 • Passagerare i transit
 • Övriga personer som omfattas av inreseförbud kan ansöka om undantag hos grekiska myndigheter i det land de är bosatt i.

...

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. 

Den grekiska myndigheten Earthquake planning and protection organization (OASP) är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På myndighetens hemsida finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning Learning about Earthquakes and Protection Measures

Institute of Geodynamics webbsida visas de senaste jordskalven i Grekland på en karta.

European Mediterraean Sismological Centre (EMSC) har en mobilapp med pushfunktion, kartor och vittnesmål vid jordskalv. Laddas ner via App Store eller Google Play

...

I Grekland har två fall av Nile virus feber diagnostiserats 2019. Viruset sprids via myggor. Det bästa sättet att skydda sig är:  

 • Använd myggmedel och täckande kläder.
 • Myggnät för dörrar och fönster. Använd air condition och fläktar inomhus.
 • Se till att vatten inte samlas i blomkrukor, avloppsrör etc. i och runt bostaden.
 • Klipp gräsmattan regelbundet.
 • Vattna plantor endast på morgonen.   

Läs mer på grekiska Folkhälsomyndighetens hemsida. Mer information om sjukdomen och hur man bäst skyddar sig, se Folkhälsomyndighetens hemsida

Följ alltid lokala myndigheters anvisningar och håll dig informerad om situationen genom lokala myndigheter, TV, radio och tidningar civilprotection.gr/en/, AMNA eller Ekathimerini 

Senast uppdaterad 03 jun 2020, 16.11