Meny
  • Svenska

Frankrike

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan.

Reseförsäkring rekommenderas. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

Grundläggande information om: Se till att vara försäkrad

Läs mer