Om utlandet Frankrike

Vigsel på ambassaden

COVID-19 uppdatering 2021-01-04: På grund av rådande omständigheter tar ambassaden inte några nya bokningar för vigslar. Detta gäller tillsvidare.

Vid ambassaden i Paris kan borgerlig vigsel förrättas mellan två svenska medborgare. (Ingen av parterna får ha svenskt-franskt medborgarskap). Vigslar (max 6 par) förrättas helgfri fredag varannan vecka mellan kl.12.00 och 13.00. Observera att ambassaden inte förrättar vigslar under juli och augusti. 

Vigsel vid Sveriges ambassad i Paris

Vigseln äger rum på ambassaden i Paris. Det går inte att vigas utanför ambassadens lokaler eller på Sveriges konsulat i Frankrike. Svenska kyrkan i Paris har ingen vigselrätt, men de kan erbjuda en kyrklig välsignelse efter vigseln.
Den borgerliga vigseln utförs av en ambassadtjänsteman och ceremonin varar i ungefär 10 minuter. För mer information angående vigsel på ambassaden, skicka e-post till: ambassaden.paris-konsular@gov.se.

Hur bokar jag vigsel på ambassaden?

Bokning kan endast genomföras per e-post till ovanstående adress och är gällande när ni mottagit en bekräftelse via e-post från ambassaden innehållande bokningsbekräftelse och promemoria.

Hindersprövning och namnanmälan

Är ni folkbokförda i Sverige ska hindersprövning göras hos Skatteverket och kräver personlig inställelse. Eventuell namnanmälan för ändring av efternamn görs samtidigt. Blankett: Ansökan - Efternamn byte.pdf.

Om ni inte är folkbokförda i Sverige gäller Vigsel inför fransk myndighet - Sweden Abroad rubrik 1.

Skatteverket utfärdar två intyg, Vigsel Intyg och Intyg Hindersprövning, som ska sändas till ambassaden i original, tillsammans med kopior av pass eller nationellt id-kort (ej körkort), senast en vecka före vigseln.

Vittnen & övriga gäster

Två svensktalande vittnen ska närvara vid akten. Om paret har egna vittnen med sig ska namn och adress för dessa lämnas till ambassaden senast en vecka i förväg och vittnena måste kunna visa upp en giltig identitetshandling i samband med akten. Om så önskas kan istället personal vid ambassaden vara vittnen.

COVID-19

På grund av rådande omständigheter ber vi er att reducera antal gäster till max 4 (eller 6 om paret tar med sig egna vittnen).

Krav på att bära munskydd under hela vistelsen på ambassaden. Brudparet kan ta av sig munskyddet under själva ceremonin.

För mer information kring läget i Paris och Frankrike läs ambassadens reseinformation

Avgift

En expeditionsavgift på 119€ betalas i förväg till ambassadens konto. För betalning via banköverföring, vänligen kontakta ambassaden för att få kontouppgifter. Var noga med att ange ditt namn när du gör en betalning till vårt konto.

Om paret är bosatt i Frankrike tillkommer det ingen avgift.

Tänk på att:

  • Ni som ska vigas måste kunna visa upp giltiga identitetshandlingar i samband med vigseln.
  • Att kasta ris eller konfetti på brudparet är en tradition som vi måste be er att avstå från när ni gifter er på ambassaden. Däremot kan ni gärna ha med såpbubblor.
  • Ambassaden kan inte hjälpa till med hotellbokningar, bröllopsmåltider, förmedling av fotografer med mera.

Vigsel i Sverige

Svenska medborgare som vill vigas i Sverige bör kontakta Skatteverket på telefon: +46 771 567 567, oavsett om ni är folkbokförda i Sverige eller utflyttade. Skatteverket verkställer då en hindersprövning och utfärdar alla nödvändiga handlingar. Om en av parterna inte är svensk medborgare skall hon eller han ta kontakt med sin ambassad i Sverige.

Senast uppdaterad 11 mar 2021, 09.10