• Svenska

Om utlandet Frankrike

Vigsel på ambassaden i Paris

Vigsel mellan två svenska medborgare varvid åtminstone en av parterna ska vara bosatt i Frankrike.

 

Regeringsbeslut

Från och med 1 juli 2022 får vigsel förrättas på ambassaden i Paris under förutsättning att båda parterna är svenska medborgare och att åtminstone en av parterna är bosatt i Frankrike. Ingen av parterna får ha svenskt-franskt medborgarskap.

Vigsel vid Sveriges ambassad i Paris

Vigseln äger rum på ambassaden i Paris. Det går inte att vigas utanför ambassadens lokaler eller på Sveriges konsulat i Frankrike. Svenska kyrkan i Paris har ingen vigselrätt, men de kan erbjuda en kyrklig välsignelse efter vigseln.
Den borgerliga vigseln utförs av en ambassadtjänsteman och ceremonin varar i ungefär 10 minuter. För mer information angående vigsel på ambassaden, skicka e-post till konsular.paris@gov.se

Ingen avgift för vigseln tillkommer.

Vigseldatum våren 2023:

  • fredag 10 mars
  • fredag 21 april
  • fredag 12 maj

Hur bokar jag vigsel på ambassaden?

Bokning kan endast genomföras per e-post till ovanstående adress och är gällande när ni mottagit en bekräftelse via e-post från ambassaden innehållande bokningsbekräftelse och promemoria.

Hindersprövning och namnanmälan

Om en av parterna är folkbokförd i Sverige ska hindersprövning för den parten göras hos Skatteverket. Eventuell namnanmälan för ändring av efternamn görs samtidigt. Blankett: Ansökan - Efternamn byte.pdf.

Skatteverket utfärdar två intyg, Vigsel Intyg och Intyg Hindersprövningsom ska sändas till ambassaden i original, tillsammans med kopior av pass eller nationellt id-kort (ej körkort), senast en vecka före vigseln.

För den eller de parter som är folkbokförda i Frankrike ska hindersprövningen utföras av ambassaden med hjälp av handlingarna listade på Vigsel inför fransk myndighet - Sweden Abroad rubrik 1.

Vittnen & övriga gäster

Två svensktalande vittnen ska närvara vid akten. Om paret har egna vittnen med sig ska namn och adress för dessa lämnas till ambassaden senast en vecka i förväg och vittnena måste kunna visa upp en giltig identitetshandling i samband med akten. Om så önskas kan istället personal vid ambassaden vara vittnen.

Tänk på att:

  • Ni som ska vigas måste kunna visa upp giltiga identitetshandlingar i samband med vigseln.
  • Att kasta ris eller konfetti på brudparet är en tradition som vi måste be er att avstå från när ni gifter er på ambassaden. Däremot kan ni gärna ha med såpbubblor.
  • Ambassaden kan inte hjälpa till med hotellbokningar, bröllopsmåltider, förmedling av fotografer med mera.

Vigsel i Sverige

Svenska medborgare som vill vigas i Sverige bör kontakta Skatteverket på telefon: +46 771 567 567, oavsett om ni är folkbokförda i Sverige eller utflyttade. Skatteverket verkställer då en hindersprövning och utfärdar alla nödvändiga handlingar. Om en av parterna inte är svensk medborgare skall hon eller han ta kontakt med sin ambassad i Sverige.

Senast uppdaterad 17 jun 2022, 14.38