Om utlandet Frankrike

Pacs/Partnerskap i Frankrike

PACS står för Pacte Civil de Solidarité och är ett registrerat partnerskap i Frankrike. PACS kan ingås mellan en man och en kvinna eller mellan två personer av samma kön.

Om du vill ingå PACS i Frankrike bör du börja med att kontakta la Mairie närmast din bostad eller un notaire, för att få information om vilka dokument du behöver. Vanligtvis krävs att ni som ska ingå PACS har genomgått hindersprövning och kan uppvisa ett så kallat "Certificat de coutume et de célibat" samt "acte de naissance". Ambassaden utfärdar certificat de coutume et de célibat (1 dokument) för svenska medborgare. Intyget kostar 17€ och är giltigt i fyra månader.

1. Om du är folkbokförd i Sverige eller registrerad som utflyttad från Sverige och är bosatt i Frankrike:

Efter undertecknande återsänds blankett SKV 7881 Äktenskapscertifikat.pdf till ambassaden tillsammans med följande:

  • En kopia av ditt svenska pass
  • En kopia av din blivande registrerade partners pass eller id-kort
  • Ett personbevis där ditt civilstånd samt dina föräldrars namn och födelsedata framgår
  • En kopia av din senaste franska skattedeklaration "avis d'impôt sur le revenu" sidan där ditt civilstånd framgår (C för célibataire / D för divorcé) (om utflyttad från Sverige). Uppgift om inkomst kan döljas. 
  • Information om era respektive adresser och telefonnummer. Ange även om ni ska genomföra en PACS eller en vigsel.
  • Alla kopior ska vara bestyrkta (copies certifiées conformes) antingen av ambassaden, närliggande konsulat eller "la Mairie" på bostadsorten. Om ditt mairie inte kan bestryka dina handlingar kan de istället vidimeras*.  

*En vidimering innebär att två utomstående personer intygar att kopian överensstämmer med originalet. Personerna som vidimerar ska se efter att de sett både originalet och kopian samt skriva följande text på baksidan av varje kopia: "Härmed intygas att denna kopia överensstämmer med originalet." följt av namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter.

Observera att PACS inte har någon rättslig verkan i Sverige.

2. Om du är registrerad som utflyttad till ett annat land än Frankrike men ska ingå PACS här:

Hindersprövning görs av ambassaden i bosättningslandet. Intyg om hindersprövningen sänder du därefter till svenska ambassaden i Paris tillsammans med personbevis samt en kopia av ditt och din blivande registrerade partners pass eller id-kort. Ambassaden utfärdar ett så kallat certificat de coutume. Intyget är giltigt i fyra månader.

Avgift:

Intygen kostar 17€, plus 3€ i porto vid utskick till hemadress. Betalning kan ske kontant eller med kort på ambassaden, per överföring till vårt bankkonto eller genom att posta en check. Checken ska ställas till Ambassade de Suède. Ambassaden påbörjar utfärdandet av dokumentet efter det att betalningen registrerats. För betalning via banköverföring, vänligen kontakta ambassaden för att få kontouppgifter. Var noga med att ange ditt namn om du gör en betalning till vårt konto. 

Avsluta ett PACS: 

Dissoudre un Pacs | service-public.fr

Senast uppdaterad 17 feb 2023, 16.08