Om utlandet Frankrike

Beställ tvåspråkigt personbevis svenska/franska

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet innebär att ett personbevis eller registerutdrag ska accepteras utan apostille eller legalisering i ett EU-land. För att en person ska slippa översätta ett personbevis eller registerutdrag kan Skatteverket utfärda ett tvåspråkigt dokument som förklarar innehållet i personbeviset eller registerutdraget. Det tvåspråkiga dokumentet kan endast användas inom EU.

Du beställer ett tvåspråkigt personbevis via ett särskilt kontaktformulär på Skatteverkets hemsida. Du behöver ange följande uppgifter i fältet "ställ din fråga":

  • Ange syfte "födelse" för den person det gäller
  • Vilket språk det ska översättas till: franska
  • Till vilken postadress dokumentet ska skickas

Du kan även beställa via Skatteverkets utlandsnummer: +46856485160.

För mer information läs på Skatteverkets hemsida rubrik Tvåspråkiga EU-blanketter

Vid frågor skicka epost till ambassadens konsulära avdelning

Senast uppdaterad 02 jan 2024, 16.46