• Svenska

Om utlandet Frankrike

Flytta till Frankrike

Praktisk information för dig som vill flytta till eller redan är bosatt i Frankrike.

VISERING OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Som svensk medborgare behöver du varken visum eller uppehållstillstånd för att bosätta dig i Frankrike, men ett giltigt pass eller ett nationellt ID-kort.

Svenska medborgare och övriga EU-medborgare får vistas längre än 90 dagar i Frankrike, men måste då uppfylla kraven om uppehållsrätt (genom arbete, studier eller bevis på tillräckliga egna medel för sin försörjning).

ÖPPNA BANKKONTO

Information om hur man öppnar bankkonto i Frankrike finns att läsa på Campus France

SÉCURITÉ SOCIALE

Så länge du är skriven i Sverige gäller din svenska försäkring. (Glöm inte EU-kortet!) Den franska försäkringskassan heter Sécurité Sociale. Genom ditt jobb får du en kompletterande försäkring, så kallad ”Mutuelle”.

För att ansöka om ett Sécurité Sociale-nummer kommer du behöva visa upp en översättning av ditt svenska personbevis till franska. Därefter kan du beställa ett Carte Vitale-kort. Därefter finns möjligheten att ansöka om ett Carte européenne d'assurance maladie.

KÖRKORT

Du som har ett svenskt körkort och bor i Frankrike kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas.

Du som är permanent bosatt i Frankrike ska förnya ditt svenska körkort till ett franskt körkort genom att besöka hemsidan ANTS. Gör detta i god tid då det kan vara lång handläggningstid.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Den franska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen är Pôle Emploi.

AUKTORISERAD ÖVERSÄTTARE

Om franska myndigheter begär en auktoriserad översättning (traduction assermentée) bör du vända dig till en auktoriserad översättare.

Ambassaden kan utfärda personbevis på franska som godtas av franska myndigheter när auktoriserad översättning inte begärs. 

ANVÄNDBAR INFORMATION

SKATTEVERKET

Glöm inte att uppdatera din adress hos Skatteverket när du lämnar Sverige och att avregistrera dig senast ett år efter utflyttningen.

Senast uppdaterad 10 aug 2022, 14.24