Ruotsi & Suomi

Väliaikainen henkilötunnus

Passia tai kansallista henkilökorttia hakevalla henkilöllä on oltava ruotsalainen henkilönumero tai väliaikainen henkilötunnus (samordningsnummer). Suurlähetystö tilaa Ruotsin veroviranomaiselta väliaikaisen henkilötunnuksen vastasyntyneille lapsille ja henkilöille, joilla ei aiemmin ole ollut ruotsalaista passia tai kansallista henkilökorttia ja jotka eivät ole olleet kirjoilla Ruotsissa.

Väliaikaisen henkilötunnuksen hakemista varten tarvitaan:

  • Ote hakijan tiedoista Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, mistä ilmenee hakijan henkilötiedot, sukupuoli ja kansalaisuus. Mikäli hakija on alaikäinen, tulee otteessa olla myös tiedot vanhemmista ja huoltajista. Otteen tulee olla alkuperäinen, ruotsiksi ja enintään yhden (1) kuukauden vanha.

  • Hakijan tulee saapua henkilökohtaisesti suurlähetystöön tai Ruotsin konsulaattiin. Alaikäisen hakijan huoltajan on oltava läsnä.

  • Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassaolevalla passilla tai henkilöllisyystodistuksella. Mikäli hakija ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään, tulee lähiomaisen vahvistaa hakijan henkilöllisyys ja esittää voimassaoleva henkilöllisyystodistus.

  • Syntymätodistus.

Väliaikaisen henkilötunnuksen hakeminen on maksutonta. Ota huomioon, että käsittelyajat Ruotsin verovirastossa voivat ajoittain olla pitkiä.


Väliaikaisella henkilötunnuksella voi 18. kesäkuuta 2021 lähtien olla eri statuksia:

  • Aktiivinen
  • Lepotilassa

Väliaikainen henkilötunnus asetetaan lepotilaan sen myöntämis- tai uusimisvuotta seuraavan viidennen kalenterivuoden lopussa, ellei Ruotsin verovirastoon ole siihen mennessä saapunut ilmoitusta tai hakemusta tunnuksen uusimisesta.

Jos sinulla on voimassa oleva Ruotsin passi, se pysyy voimassa siihen merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka, vaikka väliaikainen henkilötunnus olisikin asetettu lepotilaan. Uutta passia hakiessasi passiviranomainen pyytää väliaikaisen henkilötunnuksen uusimista puolestasi.

Tietoa väliaikaisen henkilötunnuksesi nykyisestä tilasta sekä siitä, milloin se asetetaan lepotilaan, saat vastuuviranomaisena toimivalta Ruotsin verovirastolta.

Jos sinulla on väliaikainen henkilötunnus ja osoitteesi muuttuu, sinun tulee ilmoittaa uusi osoitteesi Ruotsin verovirastolle. Osoite voi olla joko osoite Ruotsissa tai osoite toisessa maassa, mutta ei molemmissa. Myös mahdollisista henkilötietojen muutoksista, kuten nimen tai kansalaisuuden muutoksesta, tulee ilmoittaa verovirastolle.

Lisätietoa väliaikaisesta henkilötunnuksesta löydät Ruotsin veroviraston kotisivuilta.