Om utlandet Finland

Pension och levnadsinstyg

Om du har bott och arbetat i Sverige kan du ha rätt till allmän pension från Sverige även om du bor i ett annat land. Du behöver inte ha svenskt medborgarskap.

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. Mer information och kontaktuppgifter finns på Pensionsmyndighetens webbplats

Levnadsintyg

Du som bor utomlands och får pension från Sverige får årligen ett levnadsintyg skickat till dig. Levnadsintyget är ett sätt för dig som är bosatt utanför Sverige att intyga för till exempel Pensionsmyndigheten att du fortfarande är vid liv.

När du har fått ditt levnadsintyg kan du vända dig till en svensk ambassad eller svenskt konsulat för att få det intygat. Vissa finska myndigheter kan också intyga.

Du måste ta med levnadsintyget, giltig identitetshandling och personligen inställa dig på myndigheten. Notera att det på levnadsintyget kan begäras bevis om vilket medborgarskap du har (då kan du till exempel visa upp ett giltigt pass). Därefter ska du själv skicka levnadsintyget till den institution som begärt det.

Om du har frågor ska du kontakta den institution som begärt intyget.