Om utlandet Finland

Information om avgifter

I bilagan nedan finns information om avgifter som tas ut av Sveriges ambassad i Helsingfors. Avgifterna ändrades den 1. mars 2020 i enlighet med en uppdatering av Förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.