Om utlandet Finland

Information om avgifter

I bilagan nedan finns information om avgifter som tas ut av Sveriges ambassad i Helsingfors.