Allvarligt sjuk eller skadad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Blir du allvarligt sjuk eller skadad när du är utomlands kan du få hjälp av svenska ambassaden. Du kan till exempel få hjälp med att kontakta anhöriga, försäkringsbolag, läkare, sjukhus och myndigheterna i landet du befinner dig i.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Blir du allvarligt sjuk eller skadad när du är utomlands ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag genom deras larmcentral. De kan hjälpa dig att hålla kontakt med sjukhus och anhöriga samt arrangera sjuktransport hem till Sverige med mera. 

Ambassaden kan hjälpa dig kontakta försäkringsbolaget om du själv inte kan göra det.

Din hemförsäkring innehåller oftast en reseförsäkring som gäller i 45 dagar från avresa. Du kan också ha tecknat en reseförsäkring när du köpte resan. En reseförsäkring ersätter vanligen kostnader för akut sjukvård utomlands.

Försäkringskassans EU-kort

Det blå EU-kortet från Försäkringskassan ger dig rätt till akut sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. 

  • Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvården som de som bor i landet. 
  • EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg, kontakta i så fall ditt försäkringsbolag. 
  • Om du är akut sjuk och inte har ditt EU-kort kan Försäkringskassan utfärda ett tillfälligt intyg.

EU-kort och vård utomlands på Försäkringskassans webbplats

Vad kan UD och ambassaden göra?

Om du inte själv kan kontakta ditt försäkringsbolag är det inte ovanligt att sjukhuset kontaktar närmaste ambassad. Dina anhöriga, UD eller ambassaden kan då hjälpa dig att undersöka om det finns en giltig reseförsäkring och lämna nödvändiga uppgifter till larmcentralen som fortsätter hantera situationen.

Om du saknar en giltig försäkring kan ambassaden följa upp ditt ärende med sjukhuset och myndigheterna i landet om så behövs. Om du vill kan UD hålla dina anhöriga i Sverige informerade om din situation.

Kostnaden för akut sjukvård utomlands eller sjuktransport hem till Sverige kan ofta bli mycket dyr. Om du saknar en försäkring och du själv inte kan betala för vården kan UD och ambassaden ge råd och information.

Ekonomisk hjälp utomlands

Försäkringsbolagens larmcentraler

SOS International
+45 70 10 50 50

Falck Global Assistance
+46 8 587 717 76

Europeiska ERV Alarm
+46 770 456 920

Gouda Alarm
+45 33 15 60 60

Senast uppdaterad 21 apr 2018, 15.32