• Svenska

Om utlandet Förenade arabemiraten

Lokala lagar och sedvänjor

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt. På ytan ser det delvis modernt, internationellt och tolerant ut, men svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (se Ramadan nedan) och vid besök på heliga platser, som till exempel moskéer.

Alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet olagliga. Detsamma gäller homosexuella relationer. Offentliga ömhetsbetygelser kan uppfattas som provocerande av en lokal allmänhet och medföra rättsliga konsekvenser.

Det är förbjudet enligt emiratisk lag att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, såsom regeringsbyggnader, ambassader, m.m. Fotografering på allmän plats är annars tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov. Undvik även att fotografera olyckor eller andra incidenter.

Det är inte tillåtet att publicera budskap, bilder eller filmer på sociala media som kan uppfattas som kränkande gentemot enskilda eller företag eller som skadar anseendet hos landet, dess ledarskap, myndigheter och symboler.

Alkohol och narkotika

För att köpa och konsumera alkohol i Förenade Arabemiraten krävs ett särskilt tillstånd. Ett sådant kan bara ges till en utlänning som har uppehållstillstånd i landet och gäller bara i det emirat där det är utfärdat. I Sharjah gäller nolltolerans för alkohol. I övriga emirat kan tillstånd utfärdas och alkoholhaltiga drycker köpas i särskilda butiker. I alla emirat, utom Sharjah, serverar också många av de internationella hotellen sina icke-muslimska gäster alkohol (även om kravet på tillstånd för köp och konsumtion rent strikt gäller även där, kontrollerna är dock få), men var försiktig! Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats, inklusive på någon av landets flygplatser. Det förekommer att resenärer i transit gripits av polis på flygplatsen för att man uppträtt ohövligt eller onyktert och av dessa skäl hamnat i häkte och blivit föremål för polisutredning i Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det gäller även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den emiratiska nolltoleransen mot narkotika. Undvik också situationer där du bär okända människors bagage genom tullen!

Ramadan

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa festhelgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Förenade arabemiraten under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Senast uppdaterad 07 sep 2021, 16.51