Meny
  • Svenska

Om utlandet Förenade arabemiraten

Ambassadens reseinformation

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 31 mar 2020, 11.17

Aktuella händelser

Från den 6 april återupptar Emirates vissa flyg till Europa, exempelvis till Frankfurt varifrån det fortfarande går att nå Sverige efter övernattning på flygplatsen. Vad gäller Emirates flyg till London har ambassaden uppgifter att direktanslutningen mellan London Heathrow och Stockholm Arlanda kan komma att ställas in, varpå en anslutning i London inte är att rekommendera. Det är nödvändigt att resenärer med Emirates har biljetter hela vägen till Sverige för att få lämna UAE. Emirates återupptagna trafik är inte öppen för personer som vill resa till UAE.

Ambassaden uppmanar fortfarande svenska turister som är kvar i Förenade arabemiraten mot sin vilja att skicka sina kontaktuppgifter till ambassadens mail (ambassaden.abu-dhabi@gov.se). Syftet är att ambassaden ska få en bättre lägesbild. Skicka gärna:

  • Namn
  • Personnummer
  • Passnummer
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • Ankomstdatum och om du har turist- eller boendevisering

Om det finns behov av ytterligare information eller råd nås ambassaden via mail (ambassaden.abu-dhabi@gov.se) eller telefon på vardagar kl. 10.00-12.00 och 15.00-16.00 (+971 2 417 8800).

Ambassaden är öppen som vanligt och har utökat möjligheten att ansöka om pass, tidsbokningar kan göras här. Har ni ett särskilt akut behov av ett nytt pass, skriv då gärna till ambassaden.abu-dhabi@gov.se.  

Enligt emiratiska myndigheter kommer turistvisum som löper ut inte att bestraffas. Myndigheterna återkommer i närtid med rutiner hur viseringsförlängningar ska gå till.

Även boende i Förenade arabemiraten, med giltig visering och som i nuläget befinner sig utomlands, har sedan den 19 mars hindrats från att komma in i landet. Boende i Förenade arabemiraten, som befinner sig utomlands, uppmanas kontakta Federal Authority for Identity and Citizenship (operation@ica.gov.ae; 00971 2312 8867; 00971 2312 8865; 00971 2083 344), alternativt UAE:s ambassad i det land där man befinner sig. UAE:s ambassad i Stockholm kan vid synnerligen humanitära skäl bistå (00468 4111244; Stockholm@mofaic.gov.ae). Emiratiska utrikesdepartementet har också lanserat tjänsten Twajudi. Twajudi syftar till att registrera boende i utlandet och, i nödfall, bistå dem att återvända till UAE (https://www.mofaic.gov.ae/en/Services/Twajudi-Resident).   

Ett tusental fall av Covid-19 har bekräftats i Förenade arabemiraten. Dessa har omhändertagits av hälsomyndigheter och aktiv smittspridning pågår. Emiratiska hälsomyndigheter kan nås på 998 eller 80011111.

Ett stort antal offentliga inrättningar i Förenade arabemiraten håller stängt och utegångsförbud råder under kvällstid. Livsmedelsbutiker, apotek och annan samhällsviktig service är öppen under dagtid.

Ambassaden uppmanar samtliga bosatta och resenärer att följa svenska och emiratiska myndigheters rese- och hälsoråd, samt att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar (glöm inte att aktivera pushnotiser). 

Sverige har beslutat att från och med den 19 mars tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa/EES. Beslutet är gemensamt för alla länder i EES och Schweiz. Beslutet omfattar inte svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige. Läs mer här.

UD avråder sedan den 14 mars från icke-nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. Avrådan gäller till och med den 15 juni, varefter en ny bedömning kommer att göras. Reseavbokningar beviljas generellt när UD avråder. Reseförsäkringar gäller generellt inte när UD avråder från resor.

Mer information om smittspridning och hälsoråd:
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Brottsligheten ligger på en internationellt sett låg nivå.

Den som avser ta en båttur eller fiska utanför Förenade Arabemiratens kust bör ha noga i åtanke att inte komma alltför nära öarna Abu Musa eller Större och Mindre Tunbs. De tre öarna ligger inom ett omstritt område som för närvarande kontrolleras av Iran. Ambassaden känner till fall där utländska medborgare av misstag kommit närmare än de tillåtna tolv sjömilen ifrån dessa öar och fängslats av iransk polis misstänkta för spioneri. I åtminstone ett känt fall har personer som arresterats på detta sätt hållits fängslade i flera månader. Det är annars helt oproblematiskt att segla och fiska i emiratiska farvatten.

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda sin hemsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda hemsidan som en informationskälla.

Terrorism

Det finns i nuläget inga entydiga tecken på en förhöjd risk för terrordåd i Förenade Arabemiraten. Du som bor eller reser i FAE bör hålla dig informerad om situationen i landet via media samt noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.
Läs mer om terrorism och turism på regeringens webbplats.

Naturförhållanden och katastrofer

Förenade Arabemiraten ligger i utkanten av en jordbävningsdrabbad zon. Det har hänt att lätta skalv som inte förorsakat större skada har känts av i till exempel Dubai, senast våren 2013.

På sommarhalvåret stiger temperaturen till extrema nivåer, 40-50 grader dagtid. Under denna period måste alla slags utomhusaktiviteter planeras med hänsyn tagen till klimatet.

In- och utresebestämmelser

Regeländringar kan ske snabbt. Vi kan därför inte garantera att informationen på denna hemsida alltid är den senaste. För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd, m.m., kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm Läs också gärna UD:s råd inför utlandsresan "Resklar?"

Vid inresa i Förenade Arabemiraten (FAE) skall passet ska vara giltigt i minst sex månader, räknat från datumet för den beräknade utresan ur landet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Ambassaden känner också till fall då inresa har vägrats resenärer med trasiga pass.

Svenska provisoriska pass gäller inte för inresa i FAE. Dessa pass gäller enbart för utresa ut ur landet samt flygplatstransitering.  Främlingspass accepteras inte för inresa i FAE.

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet inom en 180-dagarsperiod till FAE. Detsamma gäller för emiratiska medborgare som vill besöka Sverige. Ska du stanna en längre tid för att exempelvis arbeta eller studera i FAE, måste du ansöka om uppehållstillstånd på FAE:s ambassad i Stockholm. Planerar du att stanna i FAE mer än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du reser. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd i FAE om du har hittat ett arbete.

Som ett led i kampen mot internationell terrorism registreras samtliga inresande utlänningar. FAE:s myndigheter använder sig även sedan september 2003 av ögonbaserad identifieringsteknik, varför det har blivit allt vanligare att gränspolisen även skannar ögonen, s.k. " Iris scan", i samband med gränspassage.

Illegal vistelse I FAE medför böter som för närvarande uppgår till 200 emiratiska dirham (AED) för första dagen och därefter 100 AED per dag. Observera att in- och utresedagarna räknas in i vistelsetiden och att många flighter lämnar strax efter midnatt, vilket lätt kan innebära att man misstar sig på antalet dagar.

Det är förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger och pornografiskt material i landet. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Förenade arabemiraten utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbar. Kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm för närmare information om vilka mediciner som är förbjudna. Där kan du även söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Information kan också inhämtas från Förenade Arabemiratens hälsoministerium:

http://www.moh.gov.ae
Abu Dhabi, Tel: +971 (2) 6330000   
Dubai, Tel : +971 (4) 3966000
Email:  
info@moh.gov.ae

Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige. Din husläkare kan hjälpa till med ev. intyg gällande medicinska recept. Tänk på att medicinska recept eller intyg om mediciner måste vara skrivna på engelska eller arabiska och legaliserade av Notarius Publicus för att de ska gälla i Förenade Arabemiraten. Även resebyråer och flygbolag tillhandahåller ibland information om dessa frågor.

Gränskontrollen vid inresa till och transit genom Förenade Arabemiraten kan ta tid och vara komplicerad. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer kan nekas inresa utan förklaring. Resenärer som nekats inresa på flygplatsen fråntas tillfälligt sina pass och får stanna kvar på flygplatsens transitdel i väntan på ombokning till lediga avgångsflyg till Sverige.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård av god standard finns i landet. Det är viktigt att före avresa kontrollera att reseförsäkringen gäller och att man har de vacciner som rekommenderas för vistelsen.

MERS-CoV

Sedan 2012 har sammanlagt 81 fall av Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) upptäckts och registrerats i Förenade Arabemiraten, det senaste i april 2017. För ytterligare information om MERS-CoV hänvisas till WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Bl.a. rekommenderas följande försiktighetsåtgärder:

  • Tvätta händerna ofta
  • Ät väl genomstekt eller kokt mat, skölj grönsaker och frukt väl, undvik      opastöriserade produkter
  • Undvik kontakt med djur, i synnerhet kameler

Zikavirus

Inget fall av Zikavirus har rapporterats från Förenade Arabemiraten. Läs mer om Zikavirus hos den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Lokala lagar och sedvänjor

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt. På ytan ser det delvis modernt, internationellt och tolerant ut, men svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (se Ramadan nedan) och vid besök på heliga platser, som till exempel moskéer.

Alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet olagliga. Detsamma gäller homosexuella relationer. Offentliga ömhetsbetygelser kan uppfattas som provocerande av en lokal allmänhet och medföra rättsliga konsekvenser.

Det är förbjudet enligt emiratisk lag att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, såsom regeringsbyggnader, ambassader, m.m. Fotografering på allmän plats är annars tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov. Undvik även att fotografera olyckor eller andra incidenter.

Det är inte tillåtet att publicera budskap, bilder eller filmer på sociala media som kan uppfattas som kränkande gentemot enskilda eller företag eller som skadar anseendet hos landet, dess ledarskap, myndigheter och symboler.

Alkohol och narkotika

För att köpa och konsumera alkohol i Förenade Arabemiraten krävs ett särskilt tillstånd. Ett sådant kan bara ges till en utlänning som har uppehållstillstånd i landet och gäller bara i det emirat där det är utfärdat. I Sharjah gäller nolltolerans för alkohol. I övriga emirat kan tillstånd utfärdas och alkoholhaltiga drycker köpas i särskilda butiker. I alla emirat, utom Sharjah, serverar också många av de internationella hotellen sina icke-muslimska gäster alkohol (även om kravet på tillstånd för köp och konsumtion rent strikt gäller även där, kontrollerna är dock få), men var försiktig! Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats, inklusive på någon av landets flygplatser. Det förekommer att resenärer i transit gripits av polis på flygplatsen för att man uppträtt ohövligt eller onyktert och av dessa skäl hamnat i häkte och blivit föremål för polisutredning i Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det gäller även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den emiratiska nolltoleransen mot narkotika. Undvik också situationer där du bär okända människors bagage genom tullen!

Ramadan

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa festhelgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Förenade arabemiraten under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Förenade Arabemiraten är hög i jämförelse med många andra länder. Brottsligheten ligger internationellt sett på en låg nivå.

Trafiksäkerhet

Förenade Arabemiraten har högertrafik. Trafikolyckor hör till de vanligaste dödsorsakerna i landet. Bristande hänsyn visas gångtrafikanter, som utgör drygt en fjärdedel av dem som förolyckas. Vägnätet håller en för regionen god kvalitet, särskilt i Abu Dhabi och Dubai, men hastigheterna är ofta höga, trafikrytmen aggressiv. En blandning av lokala och utländska körvanor kan också ställa till problem. Även om det alltså kan finnas förståeliga skäl för frustration i samband med bilkörning i landet är det viktigt att kunna lägga band på sig samt vara medveten om att exempelvis obscena gester som ses av andra kan leda till höga böter eller fängelse. Det är också straffbart att köra bil med alkohol i blodet.

En tillfällig besökare som kör bil i Förenade Arabemiraten måste förutom sitt svenska körkort också kunna visa upp ett giltigt internationellt körkort. Svenskar som bosätter sig i Förenade Arabemiraten måste skaffa sig permanenta emiratiska körkort för att få köra bil i landet. 

Om du råkar ut för en trafikolycka är det ett krav att du stannar på olycksplatsen till dess att polisen anlänt för att göra en utredning. Bilverkstäder får inte reparera trafikskadade fordon om inte en polisutredning har gjorts.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Förenade Arabemiraten. Förvissa dig om att du har en reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.
Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem. Tänk på att din försäkring inte gäller om du reser trots läkares avrådan.

Övriga upplysningar

Det går bra att använda svenska bankkort för betalning eller för at ta ut pengar i bankomater.

Husdjur som ska föras in i Förenade Arabemiraten måste ha friskintyg, vaccinationsintyg och införseltillstånd. Transport kan arrangeras av flygbolag eller företag specialiserade på att transportera husdjur. Beakta att det på grund av de höga temperaturerna kan vara plågsamt för djuren att vistas utomhus under sommarhalvåret. För mer information om införsel av husdjur till Förenade Arabemiraten se här.