• Svenska

Om utlandet Förenade arabemiraten

In- och utresebestämmelser

 

Särskilda inresbestämmelser m a a Covid 19

Du finner information om gällande inreseregler m a a Covid 19 på följande sidor:

U.ae

Visit Abu Dhabi

Visit Dubai

Generella inreseregler

Regeländringar kan ske snabbt. Vi kan därför inte garantera att informationen på denna hemsida alltid är den senaste. För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd, m.m., kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm Läs också gärna UD:s råd inför utlandsresan "Resklar"

Vid inresa i Förenade Arabemiraten (FAE) skall passet ska vara giltigt i minst sex månader, räknat från datumet för den beräknade utresan ur landet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Ambassaden känner också till fall då inresa har vägrats resenärer med trasiga pass.

Svenska provisoriska pass gäller inte för inresa i FAE. Dessa pass gäller enbart för resa ut ur landet samt flygplatstransitering. Främlingspass accepteras inte för inresa i FAE.

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet inom en 180-dagarsperiod till FAE. Detsamma gäller för emiratiska medborgare som vill besöka Sverige. Ska du stanna en längre tid för att exempelvis arbeta eller studera i FAE, måste du ansöka om uppehållstillstånd på FAE:s ambassad i Stockholm. Planerar du att stanna i FAE mer än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du reser. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd i FAE om du har hittat ett arbete.

FAE har infört nya viseringsregler som träder i kraft från och med oktober 2022. De nya viseringsreglerna utvidgar gyllenevisumet, Golden visa, samt introducerar en ny form av visum, Green visa. Golden visa har en giltighetsperiod på tio år och visumet möjliggör för 100 procentigt ägande av utländska företag i FAE. Green visa har en giltighetsperiod på fem år. De nya viseringskategorierna utökar möjligheten för vissa högkvalificerade arbetskategorier och utländska medborgare med god utbildning att arbeta, bo och studera i FAE utan en lokal sponsor. De nya viseringsreglerna ger den som innehar visumet rätten att sponsra familjemedlemmar. För närmare information om de nya reglerna och de särskilda visumvillkoren för respektive visumkategori, hänvisas sökande till FAE regerings officiella hemsida.

Som ett led i kampen mot internationell terrorism registreras samtliga inresande utlänningar. FAE:s myndigheter använder sig även sedan september 2003 av ögonbaserad identifieringsteknik, varför det har blivit allt vanligare att gränspolisen även skannar ögonen, s.k. " Iris scan", i samband med gränspassage.

Illegal vistelse I FAE medför böter som för närvarande uppgår till 200 emiratiska dirham (AED) för första dagen och därefter 100 AED per dag. Observera att in- och utresedagarna räknas in i vistelsetiden och att många flighter lämnar strax efter midnatt, vilket lätt kan innebära att man misstar sig på antalet dagar.

Det är förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger och pornografiskt material i landet. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Förenade arabemiraten utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbar. Kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm för närmare information om vilka mediciner som är förbjudna samt läs mer på följande sida. Där kan du söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Information kan också inhämtas från Förenade Arabemiratens hälsoministerium:

http://www.moh.gov.ae
Abu Dhabi, Tel: +971 (2) 6330000   
Dubai, Tel : +971 (4) 3966000
Email:  info@moh.gov.ae

Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige. Din husläkare kan hjälpa till med ev. intyg gällande medicinska recept. Tänk på att medicinska recept eller intyg om mediciner måste vara skrivna på engelska eller arabiska och legaliserade av Notarius Publicus för att de ska gälla i Förenade Arabemiraten. Även resebyråer och flygbolag tillhandahåller ibland information om dessa frågor.

Gränskontrollen vid inresa till och transit genom Förenade Arabemiraten kan ta tid och vara komplicerad. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer kan nekas inresa utan förklaring. Resenärer som nekats inresa på flygplatsen fråntas tillfälligt sina pass och får stanna kvar på flygplatsens transitdel i väntan på ombokning till lediga avgångsflyg till Sverige.

Senast uppdaterad 23 apr 2024, 10.26