Meny

Om utlandet Ecuador

Förnyelse av pass för vuxna i Colombia

Sveriges honoröra konsulat i Quito och Guayaquil kan utfärda provisoriska pass. För ett ordinarie pass eller ID-kort, behöver sökande resa till Sveriges ambassad i Bogotá. För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

 

 • Personlig inställelse vid passmyndigheten.
 • För sökande födda utanför Sverige samt sökande födda i Sverige men utvandrade tillkommer dokument som styrker att de ej förlorat sitt svenska medborgarskap

 • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
 • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

 • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Öppettider
Ambassaden tar emot passärenden måndag till fredag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för förnyelse av pass görs via e-post.
Se ambassadens kontaktuppgifter

Inbetalning
Avgiften för pass kan antingen betalas in med kort direkt på ambassaden eller med kontanter i förväg enbart till Banco Occidente mittemot ambassaden, adress Avenida de Chile Carrera 7 No 71-48, cuenta de ahorros 219-80008-3. Kvittot skall medtas vid besöket.
Se kostnad enligt aktuell prislista

Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och körkort måste inbetalningarna ske separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges konsulat i regionen. I sådant fall betalas portoavgiften in separat, vilket innebär att minst två kvitton medtages till ambassaden.

Portoavgifterna gäller per försändelse:

 • Colombia                  10.000 COP
 • Ecuador                    60.000 COP (20 USD)
 • Venezuela                60.000 COP (20 USD)
 • Perú                          60.000 COP (20 USD)
 • Panama                    60.000 COP (20 USD)
 • Bolivia                       60.000 COP (20 USD)

Utlämningsavgiften motsvarar 150 SEK i lokal valuta och betalas direkt till konsulatet när passet hämtas ut (gäller ej vid uthämtning på ambassaden).

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer