Om utlandet Colombia

Förnyelse av pass för vuxna

Observera att det endast går att ansöka om provisoriskt pass på konsulaten. För att ansöka eller förnya ditt pass behöver du boka tid på Sveriges Ambassad i Colombia.

Från och med 18 juni 2021 kan samordningsnumret komma att behöva återaktiveras vid förnyelse av pass, detta kan medföra längre handläggningstid än vanligt.

För mer information om nya regler gällande samordningsnummer se Skatteverkets hemsida

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • För sökande födda utanför Sverige samt sökande födda i Sverige men utvandrade tillkommer dokument som styrker att de ej förlorat sitt svenska medborgarskap. Exempelvis "Bevis om svenskt medborgarskap".
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

  • Här hittar du information om avgiften för passet. 

  • Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och körkort måste inbetalningarna ske separat.

Obs! Alla handlingar måste vara i original.

Folkbokföringsadress
För den som bor/planerar att bo utomlands i minst ett år är det krav att anmäla flytt och ny adress till Skatteverket:

Öppettider
Ambassaden tar emot passärenden måndag till torsdag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för förnyelse av pass görs online: Boka tid för besök (migrationsverket.se)

Porto- och utlämningsavgift
Det tillkommer kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges konsulat i regionen. Portoavgiften betalas in separat i samband med betalning för passet.
Se kostnad enligt aktuell prislista


Provisoriskt pass
För ansökan om provisoriskt pass, se länken "Provisoriskt pass" 

 

07 jun 2022

Längre leveranstider för pass!

På grund av den stora efterfrågan på pass varierar leveranstiden efter att din ansökan har godkänts. Leveranstiden för pass till utlandsmyndighetern kan ändras från dag till dag, just nu är leveranstiden ca 4-5 veckor medan leveranstiden för nationella ID-kort är ca 14 arbetsdagar. För mer information hänvisas till Polisens hemsida

Polisens webbplats