Meny

Om utlandet Ecuador

Ansökan om pass för barn under 18 år i Colombia

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan "Beställning av samordningsnummer".

Ambassaden tar emot passärenden måndag till fredag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för ansökan om pass görs via e-post.

Se ambassadens kontaktuppgifter

Avgiften för pass betalas antingen med kontantkort direkt på ambassaden eller med kontanter i förväg endast till Banco Occidente mittemot ambassaden, adress Avenida de Chile Carrera 7 No 71-48, cuenta de ahorros 219-80008-3. Kvittot skall medtas vid besöket.

Se kostnad enligt aktuell prislista

Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och körkort måste inbetalningarna ske separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges konsulat i regionen. I sådant fall betalas portoavgiften in separat, vilket innebär att minst två kvitton medtages till ambassaden.

Portoavgifterna gäller per försändelse:

 • Colombia                  10.000 COP
 • Ecuador                    60.000 COP (20 USD)
 • Venezuela                60.000 COP (20 USD)
 • Perú                          60.000 COP (20 USD)
 • Panama                    60.000 COP (20 USD)
 • Bolivia                       60.000 COP (20 USD)

Utlämningsavgiftern motsvarar 150 SEK i lokal valuta och betalas direkt till konsulatet när passet hämtas ut (gäller ej vid uthämtning på ambassaden)


Ansökningsförfarande

 • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
 • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
 • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
 • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
 • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.
 • Blankett "Prövning av svenskt medborgarskap vid ansökan utomlands"
 • Blankett "Vårdnadshavares medgivande för minderåriga" signeras av samtliga vårdnadshavare inför vittnen på ambassaden

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer