Om utlandet Colombia

Ansökan om pass för barn under 18 år

Observera att det endast går att ansöka om provisoriskt pass på konsulaten. För att ansöka eller förnya ditt pass behöver du boka tid på Sveriges Ambassad i Colombia.

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan "Samordningsnummer".

Ambassaden har öppet tisdag till torsdag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för ansökan görs online.


Ansökningsförfarande

 • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare.

 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

 • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavaren uppsöka en svensk myndighet (t.ex. ambassad, konsulat eller polis) för att identifiera sig med giltig id-handling och skriva under medgivande som myndigheten sedan skickar med e-post till ambassaden.

 • Födelsebevis för barnet ska uppvisas.

 • Föräldrarnas vigselbevis alternativt faderskapsfastställelse som skett genom ett avgörande av domstol eller bekräftelse.

 • Sökanden kan få ut ett personbevis eller familjebevis hos Skatteverket via Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. För detta behövs en så kallad e-legitimation (vad vissa banker kallar BankID). Personbeviset får vara högst en månad gammalt när det lämnas in vid ambassaden i samband med passansökan.

 • Obligatorisk passblankett "Prövning av svenskt medborgarskap vid ansökan utomlands"

  Passblankett - Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

 • Vårdnadshavares medgivande för minderåriga signeras av samtliga vårdnadshavare inför vittnen på ambassaden

  Vårdnadshavares medgivande för pass nationellt id-kort
 • I följande länk hittar du information om avgiften för passet. 

 • Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och körkort måste inbetalningarna ske separat.


Observera att alla handlingar måste vara originalhandlingar samt att en auktoriserad översättning till svenska eller engelska krävs.

Porto- och utlämningsavgift
Det tillkommer kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges konsulat i regionen eller Sveriges ambassad i La Paz. Portoavgiften betalas in separat i samband med betalning för passet, vilket innebär att minst två inbetalningar görs.

Till övriga ambassader krävs inget porto.

Se kostnad enligt aktuell prislista