Om utlandet Colombia

Förnyelse av pass för barn under 18 år

Observera att det endast går att ansöka om provisoriskt pass på konsulaten. För att ansöka eller förnya ditt pass behöver du boka tid på Sveriges Ambassad i Colombia.

Från och med den 18 juni 2021 kan samordningsnumret komma att behöva återaktiveras vid förnyelse av pass, detta kan medföra längre handläggningstid än vanligt.

För mer information om nya regler gällande samordningsnummer se Skatteverkets hemsida.

Ambassaden tar emot passärenden måndag till torsdag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för förnyelse av pass görs online.


Vid förnyelse av pass för minderåriga erfordras följande:

 • Barnet måste komma till passmyndigheten ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavaren uppsöka en svensk myndighet (t.ex. ambassad, konsulat eller polis) för att identifiera sig med giltig id-handling och skriva under medgivande som myndigheten sedan skickar med e-post till ambassaden.

 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).

 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg, lagakraftvunnet domstolsbeslut eller personbevis där det framgår.

 • Obligatorisk passblankett vid ansökan utomlands.
  Passblankett - Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

 • Blankett- "Vårdnadshavares medgivande för minderåriga" signeras av samtliga vårdnadshavare inför vittnen på ambassaden (välj ett av alternativen nedan):
  Vårdnadshavares medgivande för pass/id-kort

 • Barnets Födelsebevis

 • Barnets tidigare pass ska medtas.

 • I följande länk hittar du information om avgiften för passet. 

 • Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och körkort måste inbetalningarna ske separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid ett svenskt konsulat eller Sveriges ambassad i La Paz. Till övriga svenska ambassader kan passet skickas direkt utan att behöva passera Sveriges ambassad i Bogotá. Portoavgiften betalas in separat i samband med betalning för passet. Se kostnad enligt aktuell prislista

Provisoriskt pass

För ansökan om provisoriskt pass, se länken "Provisoriskt pass" 

07 jun 2022

Längre leveranstider för pass!

På grund av den stora efterfrågan på pass varierar leveranstiden efter att din ansökan har godkänts. Leveranstiden för pass till utlandsmyndighetern kan ändras från dag till dag, just nu är leveranstiden ca 4-5 veckor medan leveranstiden för nationella ID-kort är ca 14 arbetsdagar. För mer information hänvisas till Polisens hemsida

Polisens webbplats