Meny
  • Svenska

Om utlandet Chile

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med den chilenska myndigheten PDI eller chilenskt konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver inte visum för 90 dagars vistelse. Det turistkort (Tourism Card) som erhålls vid inresan ska uppvisas vid utresan. Kontakta gränskontrollmyndigheten PDI vid förlust av turistkort. Reser man in som turist ska passet vara giltigt under hela vistelsen.

Ansökan om längre vistelse görs på Chiles migrationsmyndighet. Vistelse utan tillstånd/overstay innebär att böter ska betalas vid migrationsmyndigheten innan utresa.

Chile har strikta utresebestämmelser för minderåriga. Exempelvis kan utresetillstånd krävas om den minderåriga ska lämna landet utan båda föräldrar/vårdnadshavare. Information återfinns via följande länk men ska alltid kontrolleras med gränskontrollmyndigheten PDI och/eller chilenskt konsulat.

Resenärer med både svenskt och chilenskt medborgarskap, liksom barn födda till chilenska medborgare, och svenska adopterade födda i Chile, rekommenderas att inför resan kontakta chilenskt konsulat för information om in- och utresebestämmelser. Personer som vid chilensk inresekontroll blir informerade om att utresa ska ske med chilensk resehandling rekommenderas att kontakta gränskontrollmyndigheten PDI.

Tullbestämmelser: Chile har strikta införselregler för en mängd olika varor, särskilt av animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Mer information finns att finna via chilenska myndigheten SAG eller chilenskt konsulat

Vistelse i Antarktis: I Sverige finns en lag för skydd och bevarande av miljön i Antarktis. Lagen medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis behöver tillstånd. Kontakta Polarforskningssekretariatet i god tid om du planerar att resa till Antarktis via Chile.

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 06.39