Meny
  • Svenska

Om utlandet Chile

Ambassadens reseinformation

27 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 mar 2020, 16.02

Aktuella händelser

Nya coronaviruset

Chile har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med ökande smittspridning i samhället. För generell information och råd om coronaviruset se Folkhälsomyndigheten och UD:s hemsida.

En form av undantagstillstånd (Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe) gäller i hela Chile i 90 dagar fr.o.m. den 19 mars. Detta innebär bl.a. att mötes- och rörelsefriheter kan begränsas. Utegångsförbud mellan kl 22 och 05 har utlysts i hela Chile.

Total karantän har utlysts i Santiagokommunerna Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago och Independencia (fr.o.m kl 22 den 26/3), i Temuco och Padre Las Casas (fr.o.m. kl 22 den 28/3) samt i Osorno, Chillán och Chillán Viejo (fr.o.m. kl 22 den 30/3). Till att börja med gäller karantänen i sju dagar. Tillstånd för att gå ut trots karantänen kan ges för bl.a. läkarbesök samt besök till mataffär, apotek och bank. Tillståndet kan man ansöka om via Comisaría Virtual. Personal inom t.ex. vård-, livsmedels- och transportsektorn har möjlighet att ta sig till/från arbetsplatser. Information om undantagen och ansökan om tillstånd finns på den chilenska regeringens hemsida. Enligt den internationella flygplatsen i Santiago kan resenärer ta sig till/från sina flyg om de kan uppvisa boardingkort (digitalt eller fysiskt).

Kontroller genomförs av polis och militär för att säkerställa att karantänsbestämmelser iakttas. Åtgärder kan vidtas med kort varsel. Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier.

Chiles gränser är stängda för inresande utländska medborgare sedan den 18 mars. Chilenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd får resa in. Samtliga inresande behöver iaktta 14 dagars karantän. Chiles hälsoministerium publicerar information om åtgärder.

Flygtrafiken har redan påverkats och ytterligare störningar är väntade. Ambassaden har uppgifter om att flygbolag planerar att genomföra kommersiella flygningar under kommande dagar, medan situationen därefter är mer osäker. Betydande utmaningar bedöms finnas att de närmsta veckorna, kanske månaderna, resa bekymmersfritt mellan Chile och Europa. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet medan flygtrafiken är påverkad. Har du för avsikt att lämna Chile den närmaste tiden rekommenderar vi att du omgående kontaktar flygbolag eller researrangör för att få information och ha möjlighet att säkra en hemresa innan tillgången riskerar att begränsas ytterligare.  

Förbud råder mot att resa till semesterbostäder. Hälsokontroller införs vid de huvudsakliga in- och utfarterna till Santiago och råder sedan tidigare i bl.a. ett flertal regioner i norra Chile. Detta medför att personer som uppvisar symptom på COVID-19 kan nekas inresa. Resor till Rapa Nui (Påskön) är begränsade under 14 dagar fr.o.m. den 19 mars. Begränsade möjligheter att resa till/från bl.a. Puerto Williams, Magallanes och Chiloé. Ytterligare geografiska restriktioner är troliga.  Kryssningsfartyg tillåts inte lägga till i chilenska hamnar t.o.m. den 30 september.

Biografar, teatrar, restauranger, pubar, klubbar och gym över hela landet är stängda på obestämd tid, och att inte heller sportevenemang med publik får genomföras. Restauranger får dock erbjuda mat för avhämtning. Evenemang med över 200 deltagare är förbjudna. Skolor är stängda sedan den 16 mars. Information om dessa och ytterligare åtgärder finns på regeringens hemsida. 

Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utvidgning av utegångsförbudet, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Läs mer på ambassadens frågor och svar. För information om smittspridning och hälsoråd i Chile se chilenska hälsoministeriets hemsida och deras hälsotjänst Salud Responde. På ministeriets hemsida finns också information om antalet bekräftat smittade i Chile.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Befinner du dig i en nödsituation bör du alltid kontakta ambassaden. Om du är strandsatt och undersöker möjliga resvägar tillbaka till Sverige är det bra att informera ambassaden om din situation, via mail eller via telefon under ambassadens ordinarie öppettider.

Sociala protester

Sedan oktober 2019 har sociala protester i Chile följts av våldsamma upplopp med betydande skadegörelse. Protesterna och våldsyttringarna har minskat i omfattning men förekommer fortfarande. Sammandrabbningar mellan polis och demonstranter kan uppstå plötsligt. Byggnader har vandaliserats, däribland butiker, hotell och restauranger. Infrastruktur för bil- och kollektivtrafik är i vissa fall påverkade av skadegörelse och fortsatta störningar kan väntas. 

Svenskar på plats uppmanas att följa lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier, vara uppmärksamma på sin omgivning och undvika protester.

Svensklistan

Ambassaden påminner svenskar som befinner sig i Chile om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse: Svensklistan finner ni här.

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Sedvanliga försiktighetsmått bör dock iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte anlita pirattaxi/bussar, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Demonstrationer är vanligt förekommande och har i vissa fall medfört våldsamma inslag. Resenärer uppmanas att hålla sig informerade och vara uppmärksamma.

Terrorism

Risken att utsättas för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

Under senare år har ett antal, huvudsakligen mindre, attentat ägt rum. Bland annat har kollektivtrafiksystem, officiella byggnader och bankomater utgjort måltavlor för attentaten, som framför allt bedöms ha genomförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Chile påverkas bland annat av jordbävningar, vulkanisk aktivitet, extremt väder och stora skogsbränder. Resenärer uppmanas att vara förberedda, hålla sig informerade samt följa råd och uppmaningar från lokala myndigheter. Den chilenska krisberedskapsmyndigheten ONEMI ger råd om förberedelser och anvisningar om pågående händelser via hemsidan och Twitter (@onemichile).

Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Större jordbävningar inträffar med ojämna mellanrum. För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre bebyggelse drabbas hårdare. Resenärer i kustområden bör vara medvetna om att jordbävningar kan följas av flodvågor, tsunami.

Om en naturkatastrof inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Telefonnät riskerar att slås ut på grund av hårt tryck medan mobila internetuppkopplingar i flera fall har visat sig vara mer pålitliga.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med den chilenska myndigheten PDI eller chilenskt konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver inte visum för 90 dagars vistelse. Det turistkort (Tourism Card) som erhålls vid inresan ska uppvisas vid utresan. Kontakta gränskontrollmyndigheten PDI vid förlust av turistkort. Reser man in som turist ska passet vara giltigt under hela vistelsen.

Ansökan om längre vistelse görs på Chiles migrationsmyndighet. Vistelse utan tillstånd/overstay innebär att böter ska betalas vid migrationsmyndigheten innan utresa.

Chile har strikta utresebestämmelser för minderåriga. Exempelvis kan utresetillstånd krävas om den minderåriga ska lämna landet utan båda föräldrar/vårdnadshavare. Information återfinns via följande länk men ska alltid kontrolleras med gränskontrollmyndigheten PDI och/eller chilenskt konsulat.

Resenärer med både svenskt och chilenskt medborgarskap, liksom barn födda till chilenska medborgare, och svenska adopterade födda i Chile, rekommenderas att inför resan kontakta chilenskt konsulat för information om in- och utresebestämmelser. Personer som vid chilensk inresekontroll blir informerade om att utresa ska ske med chilensk resehandling rekommenderas att kontakta gränskontrollmyndigheten PDI.

Tullbestämmelser: Chile har strikta införselregler för en mängd olika varor, särskilt av animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Mer information finns att finna via chilenska myndigheten SAG eller chilenskt konsulat

Vistelse i Antarktis: I Sverige finns en lag för skydd och bevarande av miljön i Antarktis. Lagen medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis behöver tillstånd. Kontakta Polarforskningssekretariatet i god tid om du planerar att resa till Antarktis via Chile.

Hälso- och sjukvård

För information om det nya coronaviruset, se Aktuella händelser.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet.

Sjukvårdens kvalitet varierar men i större städer finns tillgång till privat sjukvård med god standard. Säkerställ att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård. Telefonnummer till ambulans är 131.

Luftföroreningar är ett ökande problem, i synnerhet i Santiago där luftkvaliteten tidvis är dålig och kan medföra hälsoproblem.

UV-strålningen är stark i stora delar av landet. Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen, särskilt under det chilenska sommarhalvåret.

Du kan dricka kranvattnet för det mesta, men det kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet kan du välja vatten på flaska.

Myggburna sjukdomar
Aedes-myggan, som bland annat kan sprida zikavirus och dengue har påträffats på Påskön och i Arica i nordligaste Chile. Myggmedel, heltäckande klädsel och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Fall av zikavirus påvisades år 2014 på Påskön. Zika är en virussjukdom som i de flesta fall enbart leder till lindriga besvär. Under det senaste stora zikautbrottet i Latinamerika och Karibien 2015-2016 påvisades dock en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av akut nervskada. Det påvisades också en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskador. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida, samt deras sexuella partners, bör kontakta hälso- och sjukvården för information och rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Mer information om zika inklusive rekommendationer finns via Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen samt chilenska hälsoministeriet.

Fall av denguefeber har vid återkommande tillfällen påvisats på Påskön, senast år 2018. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Håll god uppsikt på väskor och värdesaker såsom kameror, klockor, smycken, mobiltelefon och kontanter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox.

Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen. Även i övrigt rekommenderas förbeställd taxi.

Bildörrar bör hållas låsta och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar rekommenderas.

Chile har flera olika larmnummer – 131 ambulans, 132 brandkår och 133 polis (Carabineros).

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots och cykel som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen under körning. Åtgärder har vidtagits mot rattfylleri, inklusive sänkta gränsvärden och skärpta straff.