• Svenska

Om utlandet Chile

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 13 jun 2024, 10.09

Aktuella händelser

Kraftiga regn och nödläge

Chilenska myndigheter varnar för kraftiga regn och har utlyst nödläge i de södra och centrala delarna av Chile i regionerna Biobío, Ñuble, Maule, O'Higgins, Valparaíso, Coquimbo och huvudstadsregionen. 

De kraftiga regnen kan orsaka jordskred, översvämningar och strömavbrott. Infrastrukturen och framkomligheten i dessa regioner kan påverkas och begränsas.

Resenärer uppmanas att följa väderrapporterna och de lokala myndigheternas anvisningar. Den chilenska krisberedskapsmyndigheten SENAPRED ger råd om förberedelser och anvisningar om pågående händelser via sin hemsida och x.com (twitter).

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Sedvanliga försiktighetsmått bör dock iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte använda sig av informell taxi eller kollektivtrafik, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Demonstrationer är vanligt förekommande och har i vissa fall medfört våldsamma inslag. Resenärer uppmanas att hålla sig informerade och vara uppmärksamma.

In- och utresebestämmelser

Observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med den chilenska myndigheten PDI eller chilenskt konsulat. 

 • Visum och resehandlingar
  Svenska medborgare behöver inte visum för upp till 90 dagars vistelse i Chile. Landet ställer inga krav på extra giltighetstid för pass vid inresa, passet ska vara giltigt under hela vistelsen. Det turistkort (Tarjeta de Turismo) som erhålls vid inresan ska uppvisas vid utresan. Kontakta gränskontrollmyndigheten PDI vid förlust av turistkortet.

  Ansökan om längre vistelse görs och betalas hos Chiles migrationsmyndighet. Vistelse utan tillstånd (overstay) innebär att böter ska betalas vid migrationsmyndigheten innan utresa.

  Personer som vid chilensk inresekontroll blir informerade om att utresa ska ske med chilensk resehandling rekommenderas att kontakta gränskontrollmyndigheten PDI.

  Resenärer med både svenskt och chilenskt medborgarskap, liksom barn födda till chilenska medborgare, och svenska adopterade födda i Chile, rekommenderas att inför resan kontakta chilenskt konsulat för information om in- och utresebestämmelser.
 • Minderåriga
  Chile har strikta in- och utresebestämmelser för minderåriga. Aktuella bestämmelser ska alltid kontrolleras med gränskontrollmyndigheten PDI och/eller chilenskt konsulat. Ambassaden tar inte ansvar för om en person inte kan resa in eller ut ur Chile på grund av att resetillstånd saknas.

  Resetillstånd krävs om en minderåig reser ensam, med endast en vårdnadshavare eller med en annan person. Utresetillstånd krävs för minderåriga som befunnit sig i Chile under längre tid än tre månader och reser ut helt utan eller enbart med en förälder/vårdnadshavare. I de fall en minderårig utländsk medborgare (ej chilensk medborgare) reser ut från Chile innan tre månaders vistelse behövs utresetillstånd endast om den minderårige inte reser ut med samma person/er som vid inresan.

  Handling ska kunna uppvisas med information om vilka som är den minderåriges föräldrar/vårdnadshavare. För barn födda i Chile: "Certificado de nacimiento" eller "Libreta de familia". För barn födda i Sverige eller annat land: födelsebevis eller personbevis på engelska som innehåller barnet och föräldrarnas/vårdnadshavares uppgifter.

  Resetillstånd, "Autorización de viaje", skrivs under av den förälder som inte reser med den minderårige och utfärdas av auktoriserad myndighet. I Chile utfärdas resetillstånd på notaría eller hos chilensk domstol och i Sverige eller annat land utfärdas resetillstånd på chilenskt konsulat.

  Mer information om att resa med minderåriga återfinns här: Ingreso y salida de menores del país - Chile en el Exterior
 • Tullbestämmelser
  Chile har strikta införselregler för en mängd olika varor, särskilt av animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Läs mer om tullbestämmelser via chilenska myndigheten SAG eller chilenskt konsulat.
 • Vistelse i Antarktis
  I Sverige finns en lag för skydd och bevarande av miljön i Antarktis. Lagen medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis behöver tillstånd. Kontakta Polarforskningssekretariatet i god tid om du planerar att resa till Antarktis via Chile.
 • Vistelse på ön Rapa Nui
  För resor till påskön gäller särskilda regler. Turister tillåts vistelse på ön upp till 30 dagar. Resenärer bör informera sig om vad som krävs genom chilenska myndigheter: Gob.cl - Entry requirements - Rapa Nui

Hälso- och sjukvård

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. Läs mer om allmänna råd, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas på 1177.se. 

I Chile finns både offentliga och privata sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård. Sjukvårdens kvalitet varierar men i större städer finns tillgång till privat sjukvård med god standard. Säkerställ att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård. Telefonnummer till ambulans är 131.

Luftföroreningar är ett ökande problem, i synnerhet i Santiago där luftkvaliteten tidvis är dålig och kan medföra hälsoproblem.

UV-strålningen är stark i stora delar av landet. Skydda dig ordentligt och var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen, särskilt under det chilenska sommarhalvåret.

Kranvattnet i Chile är för det mesta drickbart, men det kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet kan du välja vatten på flaska.

Coronaviruset: Många tidigare krav och restriktioner har lyfts. Det är inte längre obligatoriskt att använda mask (förutom på sjukhus och vårdcentraler) eller att uppvisa vaccinbevis. På den chilenska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering. 

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Chile ska du följa lokala anvisningar om testning och självisolering. Du bör inte resa hem förrän du är frisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller hälsosystemet Salud Responde per telefon för mer information: 600 360 7777

Myggburna sjukdomar: Aedes-myggan, som bland annat kan sprida denguezika och chikungunyavirus har påträffats på Påskön och i Arica. Det finns inget vaccin mot viruset, men med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas.

Myggmedel, heltäckande klädsel och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Genom att skydda sig mot myggstick kan risken för myggburna sjukdomar, liksom för andra insektsöverförda smittor, minskas. 

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida, samt deras sexuella partners, bör kontakta hälso- och sjukvården för information och rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus. Lokal information återfinns på chilenska hälsoministeriets hemsida.

Försäkringsskydd: Ingen överenskommelse finns mellan Sverige och Chile om täckning av vårdkostnader, det är därför viktigt att du har en giltig försäkring för att täcka kostnader vid olycksfall eller sjukdom.

Det är ditt ansvar som resenär att se till att du har en giltig försäkring under din utlandsvistelse. Hemförsäkringar har ett reseskydd som normalt täcker 45 dygn. Har du inte hemförsäkring eller ska du vara borta längre behöver du teckna en separat reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på exakt vad som gäller.

Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Naturförhållanden och katastrofer

Chile påverkas bland annat av jordbävningar, vulkanisk aktivitet och extremt väder som kan medföra översvämningar, jordskred och stora skogsbränder.

Resenärer uppmanas att vara förberedda, hålla sig informerade samt följa råd och uppmaningar från lokala myndigheter. Den chilenska krisberedskapsmyndigheten SENAPRED ger råd om förberedelser och anvisningar om pågående händelser via sin hemsida och x.com (twitter).

Om en naturkatastrof inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Telefonnät riskerar att slås ut på grund av hårt tryck medan mobila internetuppkopplingar i flera fall har visat sig vara mer pålitliga.

Jordbävningar och tsunami: Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Större jordbävningar inträffar med ojämna mellanrum. För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre bebyggelse drabbas hårdare. Resenärer i kustområden bör vara medvetna om att jordbävningar kan följas av flodvågor, tsunami.

Badförhållanden: Vid höga vågor, starka strömmar eller förekomst av giftiga maneter såsom blåsmanet (portugisisk örlogsman) kan lokala myndigheter utfärda badförbud. Besökare uppmanas att informera sig, att vara vaksamma i vattnet och att följa lokala myndigheters anvisningar. Aktuell information från Chiles hälsoministerium om blåsmanet (portugisisk örlogsman) vid Chiles kust:
- Information om badförbud
- Lokala hälsoråd och rekommendationer

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Att ge dricks på resauranger är i huvudsak frivilligt, men är ofta förväntat. Generellt ges 10% dricks på restauranger. 

Chilenska pesos ($ CLP) är landets valuta. Kortbetalning är inte lika utbrett som i Sverige. Även om många restauranger och butiker erbjuder kortbetalning så finns det fortfarande butiker och marknader som enbart tar emot kontanter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Håll god uppsikt på väskor och värdesaker. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt.

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter, särskilt på platser där många människor samlas så som på tunnelbanan, buss- och tågterminaler samt på marknader, restauranger och andra populära turistområden. 

Även inbrott och stöld av värdesaker i bil förekommer. Vid transport bör bildörrar hållas låsta och inget av värde bör lämnas synligt på bilsätena. Särskilt hyrbilar har uppmärksammats som en allt vanligare måltavla för inbrott bland kriminella.

Från flygplatsen rekommenderas det att beställa transport över disk i ankomsthallen. Kortbedrägerier är inte ovanligt förekommande bland resenärer som tagit taxi utanför ankomsthallarna. Även i övrigt rekommenderas förbeställd taxi.

På restauranger och barer rekommenderas resenärer att hålla extra uppsikt över sina drinkar.

Viktiga larmnummer i Chile:
131 - ambulans
132 - brandkår
133 - polis

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots och cykel som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen under körning. Åtgärder har vidtagits mot rattfylleri, inklusive sänkta gränsvärden och skärpta straff.

Svenska resenärer kan köra i Chile med giltigt svenskt körkort med B-behörighet under högst tre månader, enligt information från chilensk myndighet.

Terrorism

Risken att utsättas för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och hot utomlands på UD:s hemsida.

Under senare år har ett antal, huvudsakligen mindre, attentat ägt rum. Bland annat har kollektivtrafiksystem, officiella byggnader och bankomater utgjort måltavlor för attentaten, som framför allt bedöms ha genomförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer