• Svenska

Om utlandet Chile

Registrera adress i utlandet

​Planerar du att vara utomlands i mer än ett år, eller har din resa förlängts till mer än ett år, så måste du anmäla detta till Skatteverket:

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Har du permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Ska du vara borta längre måste du meddela Migrationsverket:

Senast uppdaterad 17 aug 2023, 09.44