Om utlandet Chile

Legaliseringar och översättningar

 

Vart ska jag vända mig om jag behöver legalisera ett svensk dokument som ska användas i Chile?

 • Chile är med från den 30 augusti 2016 i Apostillekonventionen där Sverige har varit med sedan den 1 januari 2005.
 • När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. Apostille är en förenklad legalisering.
 • I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille.

Vad kan ambassaden legalisera?

 • Utrikesdepartementets redogörelse för innebörden av legalisering, samt frågor och svar i anslutning därtill finns under följande länk
 • Beträffande svenska handlingar kan undantagsvis handlingar legaliserade av UD:s legaliseringsavdelning vidarelegaliseras.
 • Ambassaden kan, beträffande utländska handlingar, enbart legalisera namnteckning från verksamhetslandets utrikesdepartements legaliseringsavdelning, och endast på basis av namnteckningsprov.

Vilka handlingar kan ambassaden styrka?

 • Styrkande kan, efter granskning, göras av följande originalhandlingar:
  • Personbevis utfärdat av skatteverket; originalet ska vara  stämplat och undertecknat på skatteverket. Personbeviset bör vara utfärdat på engelska.
  • Intyg från Pensionsmyndigheten, undertecknat och stämplat av PM. Handlingen ska innehålla pensionstagarens adress i Chile och vara daterat innevarande år.
  • Handling från Migrationsverket gällande medborgarskap.
  • Utdrag från belastningsregistret som ska användas utomlands.
 • Styrkande av intyg utfärdade i Sverige gällande studier, arbete, inkomst, skatt osv. utförs ej av ambassaden.

Vilka intyg kan ambassaden utfärda?

 • Svenskt medborgarskap, baserat på ”Bevis om svenskt medborgarskap” från Migrationsverket eller personbevis utfärdat av skatteverket och i original.
 • Svensk pension, intyg/besked från Pensionsmyndigheten. Handlingen ska innehålla pensionstagarens adress i Chile och vara daterat innevarande år.
 • Utbildning; slutbetyg i original från svensk skola. Handlingen ska vara legaliserad i Sverige.
 • Körkort, baserat på svenskt giltigt körkort.

Jag behöver hjälp av en tolk eller översättare som kan svenska. Vart kan jag vända mig?

 • Ambassaden i Santiago de Chile har ingen tolk- eller översättarservice. För auktoriserad översättning bör man vända sig till auktoriserad översättare i Sverige eller till Chiles utrikesdepartement:

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer