• Svenska

Om utlandet Centralafrikanska republiken

Avrådan

Centralafrikanska republiken - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Centralafrikanska republiken. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 21 december 2012, och uppdaterades senast 12 januari 2017 (tidigare uppmaning till alla svenskar att lämna landet hävs). Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.  

Senast uppdaterad 09 maj 2024, 10.10

Aktuella händelser

Säkerhetsuppdatering augusti 2023 

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och en ökad hotbild mot svenska intressen. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folkmassor och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar i landet uppmanas vidare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronavirueset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. 

Covid-19: Lägesbild och reseinformation(2) - Sweden Abroad

Aktuella händelser 

Läget i landet är spänt och hastigt uppkomna oroligheter och våldsamheter kan inte uteslutas. Svenska medborgare uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar och anmäla sig till svensklistan. 

Anmäldig till svensklistan

Svenska resenärer och svenskar som vistas i Centralafrikanska republiken uppmanas att anmäla sig till svensklistan, vilket kan göras här. Om du redan befinner dig i landet, ange då dagens datum som ankomstdag i formuläret. 

Inreserestriktioner till Sverige

Sveriges regering har beslutat att förlänga det tillfälliga förbudet för icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder till den 31 mars 2021. Inreseförbudet kan också komma att förlängas och det är i dagsläget inte klart hur länge förbudet kommer att gälla. Svenska medborgare omfattas inte av förbudet och personer som är bosatta i Sverige får återvända till sina hem. För mer information om inreseförbudet och vilka undantag som finns, se under frågor och svar på  Regeringenkansliets hemsida  här.

Allmänna säkerhetsläget

Centralafrikanska republiken är ett av världens minst utvecklade länder. Landet har under de senaste åren plågats av politisk oro och inbördeskrig. Landets institutioner är mycket svaga.

I mars 2013 tog rebellalliansen Séléka makten i landet men avsattes i januari 2014 och ersattes av en transitionsregering. I början av 2016 hölls president- och parlamentsval som ledde till att Faustin-Archange Touadéra valdes till president samt att ett nytt parlament och en ny regering utsågs. FN har en fredsbevarande mission, MINUSCA, på plats i Centralafrikanska republiken för att bistå regeringen.

Säkerhetssituationen är dock fortsatt mycket bekymmersam i stora delar av Centralafrikanska republiken. Konflikter mellan milisgrupper av muslimsk majoritet (ex-Séléka) och kristna eller animistiska s.k. Anti-Balaka-grupper  har accentuerat etniska och religiösa motsättningar i landet. Därtill opererar diverse banditgäng och andra väpnade grupper, som utnyttjar rådande säkerhetsvakuum och laglöshet, i provinser där regeringen saknar kontroll. Fall av hänsynslöst våld, plundringar och andra övergrepp mot civilbefolkningen rapporteras från olika delar av landet. Sedan 2015 har kidnappningar av regeringsföreträdare, FN-personal och biståndsarbetare ägt rum. I Bangui är säkerhetsläget relativt stabilt men skört med sporadiska utbrott av våldsyttringar, eldstrider och plundringar. Under april och maj 2018 har sammandrabbningar ägt rum i huvudstaden, fr.a. i och omkring stadsdelen PK5. Under 2018 har dödliga attacker även rapporterats från städerna Bangassou, Bambari och Alindao.

Terrorism

Enligt brittiska UD finns en underliggande risk för terrorism i Centralafrikanska republiken. Det finns dock än så länge ingen uppgift om att internationellt kända terrornätverk etablerat sig i landet.

Se nedan för några generella råd som kan vara viktiga att tänka på vid en explosion, skottlossning eller terroristattack. (Rekommendationerna är inte anpassade efter förhållanden i enskilda länder eller situationer.)

  • Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd (som väggar, träd och liknande) och undvik folksamlingar.
  • Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.
  • Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
  • Följdattacker är möjliga. Gå inte fram och stanna inte kvar vid en plats där en attack precis inträffat, även om du tror att attacken är över.
  • Vid attentat är det vanligt med ryktesspridning i sociala medier och i andra kanaler. Fundera på om källan till din information går att lita på.

För mer information, se Polisens hemsida.

Läs mer om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Centralafrikanska republiken har ett tropiskt klimat, vilket bland annat innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Centralafrikanska republiken krävs visering för svenska medborgare. Sverigens ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella viseringskrav. För mer information hänvisas till Centralafrikanska republikens ambassader i Bryssel, Paris eller Berlin:

http://www.ambassaderca.be/

https://www.ambarca-paris.org/

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid inresa i Centralafrikanska republiken ska bevis om vaccinering mot gula febern (vaccinationsbok) uppvisas.

Hälso- och sjukvård

sig hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. 

Ett antal fall av coronaviruset har registrerats i Centralafrikanska republiken. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten

Hälso- och sjukvården i Centralafrikanska republiken är undermålig. Dålig infrastruktur, återkommande strömavbrott samt oregelbundna löneutbetalningar till vårdpersonal gör tillgången till vård ytterst osäker. Den kris som landet befinner sig i har förvärrat situationen ytterligare. Resenärer uppmanas ha fullt försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering. 

Resenärer rekommenderas att se över vaccinationsskyddet i god tid före resan. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Centralafrikanska republiken finns på 1177 Vårdguiden.

Frankrikes ambassad har en läkarmottagning dit svenskar vid behov kan vända sig. Journummer: +236 70 90 16 53 eller +236 72 22 86 09.

Dricksvatten bör kokas eller köpas på flaska. Frukt och grönsaker bör skalas eller rengöras ordentligt i rent vatten.

Malaria är mycket vanligt förekommande (endemiskt) tillsammans med ett antal andra tropiska sjukdomar. Information om hur malaria sprids, förebyggs och behandlas finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bilharzia/schistomiasis (snäckfeber) förekommer i floder och sjöar, som därför ej bör nyttjas för bad. För mer information, se, Folkhälsomyndigheten.

Det finns risk för överföring av Zika-virus i Centralafrikanska republiken. För mer information om risker med Zika, se Folkhälsomyndigheten.

Utbrott av kolera rapporteras återkommande. För mer information om hur kolera smittar, symptom samt hur man skyddar sig hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Normala försiktighetsåtgärder bör vidtas för att undvika HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att fotografera offentliga byggnader samt militära installationer och personal. Även i övrigt bör försiktighet iakttas med kameran; personer som fotograferas måste ge sitt medgivande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Mot bakgrund av det svåra säkerhetsläget och laglösheten är risken att utsättas för kriminalitet mycket hög. Stölder och rån är vanliga.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att ha fullt försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Övriga upplysningar

Mot bakgrund av det aktuella säkerhetsläget och Utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras.

Svenskar som trots avrådan befinner sig i Centralafrikanska republiken uppmanas att registrera sig på svensklistan och stå kontakt med Sveriges honorärkonsul i Bangui (se kontaktuppgift längst ned på sidan).

Anmälan till svensklistan

Frankrike har konsulärt ledningsansvar för europeiska medborgare. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i Bangui, http://www.ambafrance-cf.org/

Kortbetalningar är inte möjliga i Centralafrikanska repbliken. Det finns endast två uttagsautomater i landet, bägge i Bangui. Resenärer bör medta tillräckligt med kontanter i USD, EUR eller CFA-francs.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer