• Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Burkina Faso - avrådan

Med anledning av en försämrad säkerhetssituation har UD den 5 oktober 2022 beslutat om att skärpa avrådan för Burkina Faso. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Burkina Faso.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 21 dec 2022, 16.20

Uppdaterad lägesbild

I mitten på oktober utsågs Kapten Ibrahim Traore till landets övergångspresident. Man har sedan dess även utsett en premiärminister, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, samt en övergångsregering. Sedan utnämningen av det nya styret i oktober så har livet på Ouagadougous gator återgått till hur det såg ut innan militärkuppen.  Förutom den vanliga rusningstrafiken och dess trafikstockningar så flyter cirkulationen på väl i staden - vägen till och från flygplatsen likaså.

Den regionala flygtrafiken är tillbaka på samma aktivitetsnivå som innan militärkuppen och de stora kommersiella samt internationella flygbolagen som t.ex.  Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air France och Brussels Airlines har alla återupptagit sin verksamhet. Med undantag för något enstaka bolag har samtliga nästintill samma frekvens på sina flygningar som innan kuppen.

Aktuella händelser

 

2 oktober

Under dagen har förhandlingar ägt rum mellan övergångspresidenten Damiba och Traoré vad gäller den förstnämndes avgång. Damiba har presenterat en lista med sju avgångsvillkor som Traoré accepterade dessa villkor under söndagseftermiddagen. Sedan i eftermiddags är luftgränsen öppen och utegångsförbudet upphävt. Inga besked från de kommersiella flygbolagen utan det återstår att se när de kommer igång med sina flygningar igen.

Situationen är fortfarande något oklar och vi uppmanar till fortsatt försiktighet vid ev. förflyttningar runtom de centrala delarna av staden

 

1 oktober

Natten mellan den 30 september och den 1 oktober präglades av ett relativt lugn för att runt lunchtid övergå till  ett återupprättande av  militära avspärrningar vid strategiska knytpunkter och tung beskjutning kunde höras vid flera platser. Under kvällen kunde flertalet demonstrationer till stöd för kuppmakarna bevittnas runt om i staden och oroligheterna fortsatte även under natten.

30 september

Som en upprepning av militärkuppen i januari i år väcktes Ouagadougou tidigt på morgonen av skottlossning och explosioner härrörande från området nära presidentpalatset. Tungt beväpnade militärer har stationerats och upprättat avspärrningar på strategiska platser i staden, och även omringat den statliga radio- och tv-kanalen som under morgonen slutat sända. Den begränsning av rörelsefriheten som orsakas av vägspärrarna bedöms vara mer omfattande i jämförelse med den förra militärkuppen. Tillgång till internet och sociala medier finns för tillfället, men detta kan komma att förändras med kort varsel.

Svenskar som befinner sig i Burkina Faso ska anmäla sig till svensklistan. Vidare gäller att följa händelseutvecklingen via lokala medier, följa uppmaningar från lokala myndigheter och ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad. De svenskar som lämnat Burkina Faso ska avregistrera sig från svensklistan.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Burkina Faso försämras alltjämt dag för dag och terrordåd har gått från sporadiska till att ske nu i stort sett dagligt i landet. En säkerhetssituation som nu skapat ca 1 miljon internflyktingar i landet och en stor humanitär kris.

Sedan januari 2019 råder undantagstillstånd i de 14 mest drabbade provinserna.

Konsekvenserna av Covid-19 pandemin är ännu inte överblickbara, men det har redan resulterat i förlorad skolgång begränsningar i näringsverksamhet och minskade försörjningsmöjligheter.

Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet och att undvika demonstrationer och större folkmassor. Svenska medborgare uppmanas även bära med sig kopior på passhandlingar för eventuella ID-kontroller.

Terrorism

Terroristgrupper som al-Qaida, Islamiska staten i Saharaområdet och extremister knutna till al-Murabitun agerar i landet och har visat prov på att kunna förflytta sig snabbt. Det föreligger risk för terroristattacker i hela landet, men riskerna är störst i de områden som reseavrådan inbegriper. Den statliga närvaron i de områdena, särskilt i de sydöstra delarna av Burkina Faso, är bristfällig och har minskad ytterligare p.g.a. det ökande våldet och terrorismen. Polis och gendarmeri är frånvarande i stora geografiska områden och har därtill låg kapacitet. Statens möjligheter att skydda mot våld, terrorattacker och allmän brottslighet är mycket låg. Kidnappning av och mord på utländska medborgare har under de senaste åren förekommit i de norra, sydöstra och sydliga delarna av landet och är en kontinuerlig risk. Det har förekommit flera uppmärksammade fall av mord och kidnappningar på personer där tillvägagångssättet tydligt visar att offret är utvalt p.g.a. sin hudfärg eller religiösa tillhörighet. 

Efter den offensiv som den burkinska militären startade i februari 2019, har terrorister jagats på flykt bort från de östra delarna av landet och rört sig ner mot gränsområden mellan Burkina Faso, Togo och Benin. Terrorister förflyttar sig sannolikt sydväst, mot Burkinas gräns till Ghana och Elfenbenskusten. Den burkinska regeringen bedömer det som troligt att utvecklingen kommer att försämras.

Tidigare har flera uppmärksammade terroristattentat med bilbomber och/eller tung ammunition har genomförts i Ouagadougou bl.a. mot det burkinska arméhögkvarteret och den franska ambassaden 2 mars 2018, Restaurang Aziz Istanbul 13 augusti 2017 och mot restaurang Cappuccino och Hotell Splendid 15 januari 2016. Attackerna har krävt ett stort antal dödsoffer och skadade, både burkinier och utlänningar.

Ambassaden uppmanar svenskar att vara medvetna och pålästa om de hot och risker som finns i landet, samt vara uppmärksamma på sin omgivning och det som verkar udda och avvikande i sammanhanget. Vaksamhet krävs på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser och byggnader, restauranger som besöks regelbundet av västerlänningar, parker, turistattraktioner, allmänna transportmedel, marknader och butiker. Särskild försiktighet bör iakttas vid religiösa högtider. Undvik att resa på landsbygden efter mörkrets inbrott. Ambassaden uppmanar även resenärer att följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är av låg standard. Det finns flera kliniker i Ouagadougou men ambassaden rekommenderar främst klinik CMI. Tel: (+226) 70 20 00 00 eller (+226) 25 30 66 07.

Gula febern-vaccination är ett krav för att få resa in i landet.

Risken att få malaria är stor, speciellt under regnperioden juni - oktober. Malariaprofylax och användning av myggnät och myggstift rekommenderas. Även den myggburna sjukdomen denguefeber förekommer i landet.  Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber/malaria.

Meningit kan förekomma under torrperioden december- maj.

För mer information se även 1177:s allmänna reseråd:

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden juni - oktober kan det ibland bli översvämningar. Sandstormar kan förekomma under perioden januari - mars.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

http://www.ambaburkina.dk/intro.html

För svenska medborgare som vill besöka Burkina Faso krävs visum. Detta kan sökas på Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn, se länk ovan. Tänk på att vara ute i god tid med visumansökan till Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn innan inresa. Visum kan även erhållas på flygplatsen i Burkina Faso till en kostnad av ca 1500 SEK.

Resenärer måste medföra det gula vaccinationskortet med bevis på att man är vaccinerad mot gula febern.

Särskilda krav relaterat till Covid-19

Ankommande resenärer till Burkina Faso måste uppvisa bevis på fullständig vaccination mot Covid-19 eller uppvisa ett negativt PCR-test för Covid-19 som tagits inom de senaste 5 dagarna.

Om en passagerare anländer utan bevis på vaccination eller ett negativt PCR-test kommer ett snabbtest för Covid-19 att utföras på flygplatsen till en kostnad av 25 000 CFA. Passageraren kommer att hållas kvar till dess att resultaten är tillgängliga.

Alla resenärer måste också visa upp bevis på fullständig vaccination mot Covid-19 eller ett negativt PCR-test för Covid-19 daterat inom tre dagar för flygets avgång för att kunna resa från Ouagadougous internationella flygplats.

Om du ska passera genom flera länder, kontrollera alltid respektive lands reseinformation som uppdateras kontinuerligt. Gå till Reseinformation på swedenabroad.se och välj land i listan längst upp på sidan.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fram tills att säkerhetsläget förändrades dramatiskt, var Burkina Faso ett relativt lugnt och säkert land att besöka men vardagsbrottsligheten har den senaste tiden ökat. Väskryckningar, rån och stölder kan förekomma och har ökat den senaste tiden. Vaksamhet rekommenderas vid promenader utomhus på kvällen. Resenärer bör undvika demonstrationer och folksamlingar. Vidare bör man undvika att ta ut kontanter från ATM på kvälls-och nattetid.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Ouagadougou är tät och annorlunda från Sverige. Olyckor förekommer dagligen. Det finns ett stort antal mopeder och motorcyklar som gör trafiken osäker. Undvik att köra moped eller motorcykel men om man kör rekommenderas att använda hjälm. Undvik att promenera längs stora vägar. Undvik att promenera efter mörkrets inbrott.