• Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Avrådan

Burkina Faso - avrådan

Med anledning av en försämrad säkerhetssituation har UD den 5 oktober 2022 beslutat om att skärpa avrådan för Burkina Faso. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Burkina Faso.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 11 aug 2023, 13.58

Aktuella händelser

Air France har den 7 augusti beslutat att suspendera all flygtrafik till/från Ouagadougou, Niamey och Bamako, tills vidare fram till 11 augusti. Fransk reseavrådan har uppdaterats så att man avråder från alla resor till såväl Burkina Faso som Niger och Mali, huvudstäderna inkluderade. Nigeriskt luftrum har åter stängts den 7 augusti. Övriga flygbolag (bl.a. Brussels, Turkish, Ethiopian) flyger fortsatt på Ouagadougou men rutterna kan vara föränderliga och längre.

Frankrike har även meddelat den 6 augusti att de avbryter biståndet till Burkina Faso.

Den 26 juli genomfördes en militärkupp i grannlandet Niger. Den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS fördömde kuppen den 30 juli, införde sanktioner (bl.a. har eltillförsel från Nigeria till Niger stängts av) och gav kuppmakarna en vecka att återbörda makten till den folkvalde presidenten Bazoum annars skulle övriga åtgärder, inkl militär intervention, övervägas. Burkina Faso och Mali har gemensamt kommit ut till stöd för kuppmakarna i Niger och har angivit att en ev militär intervention i Niger kommer ses som ett militärt angrepp också mot dem.

Allmänna säkerhetsläget

Efter två militärkupper 2022 (slutet av januari samt månadsskiftet september/oktober) präglas Burkina Faso av politisk instabilitet och en djup humanitär och säkerhetsmässig kris. Burkina Faso ligger nu på andra plats i Global Terrorism Index 2023 över länder som är mest påverkade av terrorism, efter Afghanistan men före Somalia, Mali och Syrien. Under 2022 har såväl antalet attacker som deras dödlighet ökat i Burkina Faso. Bland de tre säkerhetsincidenter i landets historia som enligt officiella uppgifter har krävt mer än hundra liv, har två av dem inträffat under 2023. Sahel beskrivs som ”the epicentre of terrorism” globalt.

Första kidnappningen av en västerlänning ägde rum 2015. Kidnappning av och mord på utländska medborgare har under de senaste åren förekommit i de norra, sydöstra och sydliga delarna av landet och är en kontinuerlig risk.  

Drygt två miljoner människor är på flykt i det egna landet. Över 3,4 miljoner människor (16 procent av befolkningen) beräknas drabbas av akut matosäkerhet under 2023. Burkina Faso finns för första gången med på IRC:s (International Rescue Committee) bevakningslista för globala humanitära kriser 2023.

Svenska medborgare uppmanas iaktta försiktighet, undvika demonstrationer och större folkmassor och bära med sig kopior på passhandlingar vid ev kontroller. Särskild försiktighet bör iakttas vid religiösa högtider.

För dig som befinner dig i Burkina Faso finns möjlighet att anmäla dig till svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa. Anmälan kan göras på hemsidan www.swedenabroad.se eller genom applikationen UD Resklar (UD Resklar – reseinformation direkt i fickan - Regeringen.se) som finns att ladda ner på såväl Google play som App store. Vidare gäller att följa händelseutveckling via lokala medier, följa uppmaningar från lokala myndigheter och ta del av ambassadens reseinformation. De svenskar som lämnar Burkina Faso bör avregistrera sig från svensklistan.

Ambassaden har mycket begränsade möjligheter att bistå i konsulära krissituationer ute i landet då personalen av säkerhetsskäl överlag inte reser utanför huvudstaden.

Terrorism

Burkina Faso är på andra plats i Global Terrorism Index 2023 över länder som är mest påverkade av terrorism. Terroristgrupper knutna till Al-Qaida (JNIM) och till Daesh (ISGS) agerar sedan flera år i landet och har visat sig kunna förflytta sig snabbt. Grupperna finns idag utbredda i princip hela landet (10 av 13 provinser). Huvudsakligt geografiskt fokus för terroristattackerna är fortsatt treriksområdet Mali/Burkina Faso/Niger men allt fler attacker har också skett längs den östra delen av landet ner mot Togo och Benin samt längs den västra ner mot Elfenbenskusten. Statens möjligheter att skydda mot våld, terroristdåd och allmän brottslighet är låg.

Ett första terrordåd i Ouagadougou ägde rum i januari 2016 då den av västerlänningar frekventerade restaurangen/baren Cappuccino samt hotel Splendid mitt över gatan attackerades, med ett trettiotal döda som följd. 2017 attackerades restaurant Aziz Istanbul och 2018 det burkinska arméhögkvarteret och franska ambassaden. Sedan 2018 har dock Ouagadougou varit förskonat från attacker även om terrorhotet alltid måste beaktas vid besök på allmänna platser som hotell och restauranger.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är av låg standard med svenska mått mätt. Det finns flera kliniker men ambassaden rekommenderar främst CMI-kliniken (Centre Médical International). Tel (+226) 70 20 00 00 (24h) eller (+226) 25 30 66 07. CMI har även ambulansservice. Svårare sjukdom/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering ut ur landet. Akut tandvård kan hanteras bl.a. av Eras-kliniken (tel +226 25 31 36 14). Ambassaden rekommenderar att teckna en privat reseförsäkring som täcker nuvarande avrådansnivå samt ev kostnader för medicinsk evakuering. Betalning för sjuk- och tandvårdsbesök görs kontant. Var vaksam på kvaliteten på mediciner; de kan vara utgångna eller förfalskade.

Dricksvatten bör köpas på flaska; annars kokas under minst 5 minuter och filtreras. Kranvattnet är inte drickbart.

Gula febern-vaccination är ett krav för att få resa in i landet.

Det finns inte längre krav på nyligt PCR-test eller covid-vaccinationsbevis för in- och utresa till/från Burkina Faso.   

Malaria är mycket vanligt förekommande (endemiskt), särskilt under regnperioden juni-oktober. Malariaprofylax och användning av myggnät/myggstift/heltäckande kläder rekommenderas. Även den myggburna sjukdomen dengue-feber förekommer. Om du får influensaliknande symptom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du smittats av malaria/dengue-feber.

Sandstormar och sandvindar (Harmattan) från Saharas öknar kan bidra till torrhosta, rinnande ögon, allergiska reaktioner etc.

Meningit kan förekomma under torrperioden december-maj.

Se till att du är rätt vaccinerad innan avresa – rådgör med sjukvården om vilka vaccinationer du bör ta. Utöver grundskydd rekommenderas ofta vaccination mot gula febern, meningit, hepatit B, rabies, tyfoid och kolera (oralt).

För mer information se även 1177:s allmänna reseråd (www.1177.se): Det går även att ringa svensk sjukvårdsrådgivning 1177 från utlandet: +46 771 117700

Naturförhållanden och katastrofer

Under januari-mars kan sandstormar förekomma. Luften blir full av damm vilket påverkar sikten för såväl bilkörning som flygtrafik. Astmatiker och allergiker kan få problem.

Regnperioden uppträder normalt under juni-oktober. Häftiga skyfall förekommer och ibland blir det översvämningar vilket kan påverka såväl framkomlighet på väg som att enkla huskonstruktioner kan rasa.

Skydda dig från sol med solskydd, täckande kläder och hatt/scarf.  

In- och utresebestämmelser

Embassy of Burkina Faso in Denmark | VisaHQ

För svenska medborgare krävs visum för inresa till Burkina Faso. Visum utfärdas av Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn, se länk ovan. Tänk på att vara ute i god tid före avresa med din visumansökan. Visum kan även erhållas på flygplatsen i Burkina Faso till en kostnad av ca 1500 SEK. 

Resenärer måste medföra det gula vaccinationskortet med bevis på att man är vaccinerad mot Gula febern.

Det finns inte längre krav på nyligt PCR-test eller covid-vaccinationsintyg för in- och utresa.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Ouagadougou är generellt sett låg och det är få bostäder för internationell personal/utsända som blivit utsatta för inbrott. I takt med att såväl säkerhets- som den humanitära situationen försämrats har emellertid vardagsbrottsligheten ökat (om så från låg nivå). Väskryckningar, rån och stölder har ökat och risken är som störst runt affärer, restauranger och marknadsplatser. Vaksamhet rekommenderas vid promenader utomhus på kvällarna. Resenärer bör undvika demonstrationer och andra folksamlingar samt undvika bära synligt dyrbara klockor och smycken. Lås bildörrarna inifrån när du kör. Tänk på att du om du utnyttjar wifi från öppna nätverk (t.ex. på flygplatsen eller på kaféer) kan riskera intrång genom hacking.

Valutan i Burkina Faso är Franc CFA (XOF). Kreditkort accepteras på några få större hotell, affärer och restauranger men över lag är Burkina Faso ett kontant-baserat samhälle. Bankomater finns att tillgå, dock begränsat utanför Ouagadougou. Undvik att ta ut pengar efter mörkrets inbrott pga rånrisk.

Telefonnummer inom Ouagadougou till polis: 17, brandkår: 18, gendarmerie: 16

UD:s jour +46 8 405 5005 (24h)

Falck Travel Care +46 8 587 71717

Trafiksäkerhet

Trafiken i Ouagadougou är tät och annorlunda från Sverige. Hastigheten är överlag långsammare än på många andra ställen men oberäkneligheten större. Vägar och fordon är ofta i dåligt skick. Många bilister har vare sig körkort eller försäkring. Det sker många allvarliga olyckor, särskilt som involverar motorcyklister. Trafikmiljön är utmanande med bilar av varierande kvalitet, en getingsvärm motorcyklister och mopedister, ofta utan hjälm, cyklister, åsnedragna kärror, fotgängare och ett fåtal bussar. Längs vägkanten finns ofta lekande barn, försäljare, hundar som springer lösa och ibland även kor och getter. De flesta vägar är grusvägar och sk potholes kan stundtals göra framkomligheten begränsad.

Undvika att promenera och köra efter mörkrets inbrott. Få vägar är upplysta, många fordon framförs utan lyse och reflexer är ett okänt begrepp.

Undvik använda bussar och de gröna taxibilarna som inte är trafiksäkra.

Många gator i Ouagadougou saknar namn; navigera i stället efter landmärken eller google maps pin.   

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023