• Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Burkina Faso - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor i följande provinser: Kossi, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga, Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Sénou, Soum och Yagha. I avrådan ingår alla gränsområden mot Niger, Benin och Togo, inklusive naturreservat.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområden mot Mali väster om städerna Ouahigouya (inkl. staden Ouahigouya), Solenzo, Bobo-Dioulasso, Banfora och Niangoloko.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 03 aug 2022, 09.33

Aktuella händelser

Militärkupp

I januari 2022 genomförde militären i Burkina Faso en statskupp och avsatte dåvarande presidenten. Landet lyder sedan dess under namnet Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration (MPSR), dess transitionsagenda och tillsatta regering. I samband med statskuppen inrättades ett övergångsparlament där dess regering i början av juli 2022 åtog sig att återgå till en konstitutionell ordning inom 24 månader, räknat från den 1 juli 2022. Instabiliteten i landet har ökat i och med statskuppen och inga scenarier verkar peka på en förbättring.

På senare tid har det skett en ökning av väpnade överfall, riktade rån och mord i huvudstaden Ouagadougou. Gendarmeri och polisenheter patrullerar för att upprätthålla säkerheten i staden och minimera kriminell aktivitet. Säkerhetsnivån är acceptabel och inget nattligt utegångsförbud råder i Ouagadougou.

Svenskar som befinner sig i Burkina Faso ska anmäla sig till svensklistan. Vidare gäller att följa händelseutvecklingen via lokala medier, följa uppmaningar från lokala myndigheter och ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad. De svenskar som lämnat Burkina Faso ska avregistrera sig från svensklistan.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset globalt har påverkat och fortsätter att ha konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att ta del av informationen som återfinns på länken nedan.

Lägesbild och reseinformation Covid-19

För brådskande ärenden skicka e-post till ambassadens funktionsbrevlåda: ambassaden.ouagadougou@gov.se

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Burkina Faso försämras alltjämt dag för dag och terrordåd har gått från sporadiska till att ske nu i stort sett dagligt i landet. En säkerhetssituation som nu skapat ca 1 miljon internflyktingar i landet och en stor humanitär kris.

Sedan januari 2019 råder undantagstillstånd i de 14 mest drabbade provinserna.

Konsekvenserna av Covid-19 pandemin är ännu inte överblickbara, men det har redan resulterat i förlorad skolgång begränsningar i näringsverksamhet och minskade försörjningsmöjligheter.

Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet och att undvika demonstrationer och större folkmassor. Svenska medborgare uppmanas även bära med sig kopior på passhandlingar för eventuella ID-kontroller.

Terrorism

Terroristgrupper som al-Qaida, Islamiska staten i Saharaområdet och extremister knutna till al-Murabitun agerar i landet och har visat prov på att kunna förflytta sig snabbt. Det föreligger risk för terroristattacker i hela landet, men riskerna är störst i de områden som reseavrådan inbegriper. Den statliga närvaron i de områdena, särskilt i de sydöstra delarna av Burkina Faso, är bristfällig och har minskad ytterligare p.g.a. det ökande våldet och terrorismen. Polis och gendarmeri är frånvarande i stora geografiska områden och har därtill låg kapacitet. Statens möjligheter att skydda mot våld, terrorattacker och allmän brottslighet är mycket låg. Kidnappning av och mord på utländska medborgare har under de senaste åren förekommit i de norra, sydöstra och sydliga delarna av landet och är en kontinuerlig risk. Det har förekommit flera uppmärksammade fall av mord och kidnappningar på personer där tillvägagångssättet tydligt visar att offret är utvalt p.g.a. sin hudfärg eller religiösa tillhörighet. 

Efter den offensiv som den burkinska militären startade i februari 2019, har terrorister jagats på flykt bort från de östra delarna av landet och rört sig ner mot gränsområden mellan Burkina Faso, Togo och Benin. Terrorister förflyttar sig sannolikt sydväst, mot Burkinas gräns till Ghana och Elfenbenskusten. Den burkinska regeringen bedömer det som troligt att utvecklingen kommer att försämras.

Tidigare har flera uppmärksammade terroristattentat med bilbomber och/eller tung ammunition har genomförts i Ouagadougou bl.a. mot det burkinska arméhögkvarteret och den franska ambassaden 2 mars 2018, Restaurang Aziz Istanbul 13 augusti 2017 och mot restaurang Cappuccino och Hotell Splendid 15 januari 2016. Attackerna har krävt ett stort antal dödsoffer och skadade, både burkinier och utlänningar.

Ambassaden uppmanar svenskar att vara medvetna och pålästa om de hot och risker som finns i landet, samt vara uppmärksamma på sin omgivning och det som verkar udda och avvikande i sammanhanget. Vaksamhet krävs på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser och byggnader, restauranger som besöks regelbundet av västerlänningar, parker, turistattraktioner, allmänna transportmedel, marknader och butiker. Särskild försiktighet bör iakttas vid religiösa högtider. Undvik att resa på landsbygden efter mörkrets inbrott. Ambassaden uppmanar även resenärer att följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är av låg standard. Det finns flera kliniker i Ouagadougou men ambassaden rekommenderar främst klinik CMI. Tel: (+226) 70 20 00 00 eller (+226) 25 30 66 07.

Gula febern-vaccination är ett krav för att få resa in i landet.

Risken att få malaria är stor, speciellt under regnperioden juni - oktober. Malariaprofylax och användning av myggnät och myggstift rekommenderas. Även den myggburna sjukdomen denguefeber förekommer i landet.  Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber/malaria.

Meningit kan förekomma under torrperioden december- maj.

För mer information se även 1177:s allmänna reseråd:

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden juni - oktober kan det ibland bli översvämningar. Sandstormar kan förekomma under perioden januari - mars.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

http://www.ambaburkina.dk/intro.html

För svenska medborgare som vill besöka Burkina Faso krävs visum. Detta kan sökas på Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn, se länk ovan. Tänk på att vara ute i god tid med visumansökan till Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn innan inresa. Visum kan även erhållas på flygplatsen i Burkina Faso till en kostnad av ca 1500 SEK.

Resenärer måste medföra det gula vaccinationskortet med bevis på att man är vaccinerad mot gula febern.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fram tills att säkerhetsläget förändrades dramatiskt, var Burkina Faso ett relativt lugnt och säkert land att besöka men vardagsbrottsligheten har den senaste tiden ökat. Väskryckningar, rån och stölder kan förekomma och har ökat den senaste tiden. Vaksamhet rekommenderas vid promenader utomhus på kvällen. Resenärer bör undvika demonstrationer och folksamlingar. Vidare bör man undvika att ta ut kontanter från ATM på kvälls-och nattetid.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Ouagadougou är tät och annorlunda från Sverige. Olyckor förekommer dagligen. Det finns ett stort antal mopeder och motorcyklar som gör trafiken osäker. Undvik att köra moped eller motorcykel men om man kör rekommenderas att använda hjälm. Undvik att promenera längs stora vägar. Undvik att promenera efter mörkrets inbrott.

Resa i landet

UD avråder från alla icke nödvändiga resor i hela landet. Vid nödvändiga resor till områden som UD avråder ifrån bör ambassaden kontaktas för avstämning angående säkerhetssituationen. Email ställs till ambassadens brevlåda.

Då kidnappningsrisk föreligger är det viktigt att resor och boende under resa planeras väl. Resor bör företas med säkra och kända transportmedel. Undvik transport i bil med okända chaufförer på landsvägarna. Undvik resor efter mörkrets inbrott.

Internationellt körkort rekommenderas om man planerar att köra bil.

Kontrollera att hemförsäkringen i förekommande fall omfattar reseförsäkring, annars bör reseförsäkring tecknas. Vid resor till områden som UD avråder ifrån, kontrollera att reseförsäkringen gäller.