Meny
  • Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Burkina Faso - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor i följande provinser: Kossi, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga, Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Sénou, Soum och Yagha. I avrådan ingår alla gränsområden mot Niger, Benin och Togo, inklusive naturreservat.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområden mot Mali väster om städerna Ouahigouya (inkl. staden Ouahigouya), Solenzo, Bobo-Dioulasso, Banfora och Niangoloko.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 13 aug 2020, 18.33

Aktuella händelser

Ambassaden är öppen igen från måndag 31 augusti 2020.

För brådskande ärenden skriv till ambassadens funktionsbrevlåda: ambassaden.ouagadougou@gov.se.

 

 

Säkerhetsläget i Burkina Faso har gradvis försämrats sedan 2018. Detta gäller främst i de norra delarna av Burkina Faso med gräns mot Mali och Niger och i de sydöstra delarna av landet med gräns mot Niger och Benin. Sedan januari 2019 råder undantagstillstånd i de 14 mest drabbade provinserna. Under 2019 och 2020 har attacker fortsatt och utökats till gränstrakterna mot Togo och Elfenbenskusten samt längre in i landet i nord-ost och öst. De senaste året har drygt 2000 personer dödats till följd av terroristattacker, som är en dramatisk ökning jämfört med tidigare år. Terroristattackerna har gått från sporadiska till veckovisa och sedan oktober 2019 i stort sett dagliga. Det förekommer mord, våld och hot mot civilbefolkning, bl.a. skolpersonal, lokala politiker och ledare och personer som misstänks samarbeta med terrorister. Det förekommer terroristattacker mot ordningsmakten, tex mot polisstationer eller militära posteringar. Det händer även att ordningsmakten utövar våld mot civilbefolkning och det rapporteras om sammandrabbningar och våld mellan befolkningsgrupper.

Vid terroristattacker har det förekommit att våldet trappas upp, t.ex. genom att lokala självförsvarsgrupper genomför hämndaktioner.

Våldet och osäkerheten har medfört en i Burkina Faso aldrig tidigare skådad ökning av internflyktingar från 9 000 till drygt en miljon människor som flytt sina hem på lite mer än ett år. Säkerhetssituationen och den snabba ökningen av internflyktingar har skapat en humanitär kris. 

Konsekvenserna av coronapandemin är ännu inte överblickbara, men det har redan resulterat i förlorad skolgång begränsningar i näringsverksamhet och minskade försörjningsmöjligheter. 

Kidnappning av och mord på utländska medborgare har förekommit i de norra, sydöstra och sydliga delarna av landet och är en kontinuerlig risk. Under 2019 och 2020 har flera uppmärksammade fall av mord och kidnappningar rapporterats på personer där tillvägagångssättet tydligt visar att offret är utvalt p.g.a sin hudfärg eller religiösa tillhörighet.

 

Allmänna säkerhetsläget

De hot och risker som ambassaden har identifierat är terrorism, kidnappningar, social oro, kriminalitet, trafik- och flygolyckor samt översvämningar. Andra risker är smittsamma sjukdomar bl.a. malaria, kolera, denguefeber och mag-och tarminfektioner i kombination med bristande vårdmöjligheter i landet. Kriminaliteten är förhållandevis låg. Specifika frågor angående säkerhetsläget kan ställas till ambassadens brevlåda.

 

Terrorism

Terroristgrupper som al-Qaida, Islamiska staten i Saharaområdet och extremister knutna till al-Murabitun agerar i landet och har visat prov på att kunna förflytta sig snabbt. Det föreligger risk för terroristattacker i hela landet, men riskerna är störst i de områden som reseavrådan inbegriper. Den statliga närvaron i de områdena, särskilt i de sydöstra delarna av Burkina Faso, är bristfällig och har minskad ytterligare p.g.a. det ökande våldet och terrorismen. Polis och gendarmeri är frånvarande i stora geografiska områden och har därtill låg kapacitet. Statens möjligheter att skydda mot våld, terrorattacker och allmän brottslighet är mycket låg. Kidnappning av och mord på utländska medborgare har under de senaste åren förekommit i de norra, sydöstra och sydliga delarna av landet och är en kontinuerlig risk. Det har förekommit flera uppmärksammade fall av mord och kidnappningar på personer där tillvägagångssättet tydligt visar att offret är utvalt p.g.a. sin hudfärg eller religiösa tillhörighet. 

Efter den offensiv som den burkinska militären startade i februari 2019, har terrorister jagats på flykt bort från de östra delarna av landet och rört sig ner mot gränsområden mellan Burkina Faso, Togo och Benin. Terrorister förflyttar sig sannolikt sydväst, mot Burkinas gräns till Ghana och Elfenbenskusten. Den burkinska regeringen bedömer det som troligt att utvecklingen kommer att försämras.

Tidigare har flera uppmärksammade terroristattentat med bilbomber och/eller tung ammunition har genomförts i Ouagadougou bl.a. mot det burkinska arméhögkvarteret och den franska ambassaden 2 mars 2018, Restaurang Aziz Istanbul 13 augusti 2017 och mot restaurang Cappuccino och Hotell Splendid 15 januari 2016. Attackerna har krävt ett stort antal dödsoffer och skadade, både burkinier och utlänningar.

Ambassaden uppmanar svenskar att vara medvetna och pålästa om de hot och risker som finns i landet, samt vara uppmärksamma på sin omgivning och det som verkar udda och avvikande i sammanhanget. Vaksamhet krävs på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser och byggnader, restauranger som besöks regelbundet av västerlänningar, parker, turistattraktioner, allmänna transportmedel, marknader och butiker. Särskild försiktighet bör iakttas vid religiösa högtider. Undvik att resa på landsbygden efter mörkrets inbrott. Ambassaden uppmanar även resenärer att följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är av låg standard. Det finns flera kliniker i Ouagadougou men ambassaden rekommenderar främst klinik CMI. Tel: (+226) 70 20 00 00 eller (+226) 25 30 66 07.

Covid-19: Ett högst 5 dygn gammalt PCR-test ska uppvisas vid ankomst till flygplatsen. Tänk påa tt regler kan ändras med kort varsel.

Gula febern-vaccination är ett krav för att få resa in i landet.

Risken att få malaria är stor, speciellt under regnperioden juni - oktober. Malariaprofylax och användning av myggnät och myggstift rekommenderas. Även den myggburna sjukdomen denguefeber förekommer i landet.  Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber/malaria.

Meningit kan förekomma under torrperioden december- maj.

För mer information se även 1177:s reseråd till Burkina Faso: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Burkina-Faso/.

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden juni - oktober kan det ibland bli översvämningar. Sandstormar kan förekomma under perioden januari - mars.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

http://www.ambaburkina.dk/intro.html

För svenska medborgare som vill besöka Burkina Faso krävs visum. Detta kan sökas på Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn, se länk ovan. Tänk på att vara ute i god tid med visumansökan till Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn innan inresa. Visum kan även erhållas på flygplatsen i Burkina Faso till en kostnad av ca 1500 SEK.

Resenärer måste ha det gula vaccinationskortet som bevis på att man är vaccinerad mot gula febern.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Innan säkerhetsläget förändrades dramatiskt, har Burkina Faso varit ett relativt lugnt och säkert land att besöka. Vardagsbrottslighet som t.ex. inbrott och stölder är fortsatt förhållandevis låg. Väskryckningar, rån och stölder från t ex hotellrum kan förekomma. Vaksamhet rekommenderas vid promenader utomhus på kvällen. Resenärer bör undvika demonstrationer och folksamlingar.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Ouagadougou är tät och annorlunda från Sverige. Olyckor förekommer dagligen. Det finns ett stort antal mopeder och motorcyklar som gör trafiken osäker. Undvik att köra moped eller motorcykel men om man kör rekommenderas att använda hjälm. Undvik att promenera längs stora vägar. Undvik att promenera efter mörkrets inbrott.

Resa i landet

UD avråder från alla icke nödvändiga resor i hela landet. Vid nödvändiga resor till områden som UD avråder ifrån bör ambassaden kontaktas för avstämning angående säkerhetssituationen. Email ställs till ambassadens brevlåda.

Då kidnappningsrisk föreligger är det viktigt att resor och boende under resa planeras väl. Resor bör företas med säkra och kända transportmedel. Undvik transport i bil med okända chaufförer på landsvägarna. Undvik resor efter mörkrets inbrott.

Internationellt körkort rekommenderas om man planerar att köra bil.

Kontrollera att hemförsäkringen i förekommande fall omfattar reseförsäkring, annars bör reseförsäkring tecknas. Vid resor till områden som UD avråder ifrån, kontrollera att reseförsäkringen gäller.