Meny
  • Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Avrådan

Burkina Faso - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor i följande provinser: Kossi, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga, Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Sénou, Soum och Yagha. I avrådan ingår alla gränsområden mot Niger, Benin och Togo, inklusive naturreservat.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområden mot Mali väster om städerna Ouahigouya (inkl. staden Ouahigouya), Solenzo, Bobo-Dioulasso, Banfora och Niangoloko.

Avrådan gäller tills vidare.

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut, dvs i Burkina Faso finns en avrådan för hela landet sedan tidigare (beslut 6 dec 2019) pga det kraftigt försämrade säkerhetsläget och denna gäller fortsatt.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Ta del av innehållet om avrådan på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/

 

Ambassadens verksamhet drivs från Sverige under perioden 27 maj - 31 juli 2020.

Kansliet i Ouagadougou öppnar åter igen måndag den 3 augusti.

För brådskande ärenden skriv till ambassadens funktionsbrevlåda: ambassaden.ouagadougou@gov.se.

 

 

Säkerhetsläget i Burkina Faso har gradvis försämrats under 2018 och 2019. Detta gäller främst i de norra delarna av Burkina Faso med gräns mot Mali och Niger och i de sydöstra delarna av landet med gräns mot Niger och Benin. Sedan januari råder undantagstillstånd i de 14 mest drabbade provinserna. Under 2019 har attacker fortsatt och utökats till gränstrakterna mot Togo och Elfenbenskusten samt längre in i landet i nord-ost och öst. De senaste året har drygt 2000 personer dödats till följd av terroristattacker, som är en dramatisk ökning jämfört med tidigare år. 2017 registrerades 116 dödsfall och år 2018 306 offer. Terroristattackerna har gått från sporadiska till veckovisa och sedan oktober 2019 i stort sett dagliga. Det förekommer mord, våld och hot mot civilbefolkning, bl.a. skolpersonal, lokala politiker och ledare och personer som misstänks samarbeta med terrorister. Det förekommer terroristattacker mot ordningsmakten, tex mot polisstationer eller militära posteringar. Det förekommer även att ordningsmakten utövar våld mot civilbefolkning och det rapporteras om sammandrabbningar och våld mellan befolkningsgrupper.

Vid terroristattacker har det förekommit att våldet trappas upp, t.ex. genom att lokala självförsvarsgrupper genomför hämndaktioner.

Våldet och osäkerheten har medfört en i Burkina Faso aldrig tidigare skådad ökning av internflyktingar från 9 000 till drygt 600 000 personer som flytt sina hem på lite mer än ett år. Säkerhetssituationen och den snabba ökningen av internflyktingar har skapat en humanitär kris. På grund av säkerhetsläget är även 1 845 skolor är stängda, 265 000 barn utan undervisning och över 8 800 lärare utan arbete.  Över en miljon människor påverkas av att lokal hälso-och sjukvård har stängt.

Kidnappning av och mord på utländska medborgare har förekommit i de norra, sydöstra och sydliga delarna av landet och är en kontinuerlig risk. Nyligen har flera uppmärksammade fall av mord och kidnappningar rapporterats på personer där tillvägagångssättet tydligt visar att offret är utvalt p.g.a. sin hudfärg eller religiösa tillhörighet.

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 09.52
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor