• Svenska

Om utlandet Bulgarien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 17 nov 2020, 14.29

Aktuella händelser

Från och med den 27 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien. Se mer information här

En rad restriktioner har införts för att minska smittspridningen av det nya Corona-viruset. Det nationella epidemiska läget har förlängts till slutet av september. Inreserestriktionerna lättades upp den 31 juli. Sedan den 31 juli får svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige (eller annat EU-land) fritt resa in i Bulgarien utan krav om karantän eller uppvisande av negativt PCR-prov etc vid inresa från EU-land eller vissa andra länder. Vid inresa från en stor grupp tredje länder avkrävs inresande karantän eller uppvisande av negativt PCR-test.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder med kort varsel. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Lokala nyheter på engelska: www.novinite.com och www.SofiaGlobe.com 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: 

Aktuella utbrott - Coronavirus
Internationell information WHO
Europeiska smittskyddsmyndigheten
 
Frågor och svar om nytt coronavirus 
Sjukvård i Bulgarien

Allmänna säkerhetsläget

Den inrikespolitiska debatten i Bulgarien ger i perioder upphov till demonstrationer och andra protestyttringar. Svenska medborgare som befinner sig i Bulgarien uppmanas att hålla sig informerade om läget samt följa den lokala ordningsmaktens rekommendationer.

Bulgarien är ett relativt tryggt och säkert EU-land att resa i. Bulgariens regering uppger att inga direkta hot har riktats mot landet. Säkerheten är dock höjd vid offentliga byggnader och vid större evenemang.

Besökare i Bulgarien bör hålla sig uppdaterade om situationen i landet genom information via bland annat medier samt vara vaksamma och undvika större folksamlingar.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISIL i september 2014 uppmanade sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris 2015 och i Bryssel 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Ett terrordåd, det första i Bulgarien, ägde rum vid flygplatsen i Bourgas den 18 juli 2012.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Bulgarien ligger i ett område med risk för jordbävningar och jordskalv förekommer regelbundet. Kraftiga skalv inträffade i maj 2012 i närheten av Sofia.

En hög halt av luftföroreningar förekommer, främst i Sofia.

Det är inte ovanligt med översvämningar, främst i samband med vårfloder.

Under den vanligtvis mycket varma sommaren och hösten finns risk för skogsbränder. Följ lokal mediarapportering och anvisningar från lokala myndigheter.

Den som åker skidor ska följa markerade skidleder och respektera myndigheternas och skidanläggningens anvisningar.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Bulgarien är medlem i EU men ännu inte i Schengensamarbetet. En svensk medborgare kan vistas i Bulgarien i upp till 90 dagar utan visum under en sexmånadersperiod.

Personer med främlingspass behöver visum för att resa in i Bulgarien.

Närmare information om inresebestämmelser återfinns på bulgariska utrikesministeriets hemsida.

Det provisoriska passet kan ibland bemötas med viss skepsis av de lokala tullmyndigheterna, som inte alltid känner igen eller är familjära med dessa resehandlingar. Dock är de fullt giltiga som passhandlingar.

För inresa med bil måste man kunna visa upp bilens registreringsbevis och försäkringshandlingar i original. Läs vidare under rubriken "Trafiksäkerhet".

Hälso- och sjukvård

Hälsosituationen är relativt god. Standarden på de allmänna sjukhusen är inte som i Sverige. Det går inte ta för givet att sjukhuspersonalen talar andra språk än bulgariska.

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa. Kontakta din vaccinationsklinik för att rådgöra om eventuellt behov av vaccination/er.

Se vidare under rubriken "Försäkringsskydd" vad gäller reseförsäkringar och det europeiska försäkringskortet.

Läs mer om Bulgarien på 1177 Vårdguiden

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Kostnaderna för en oförsäkrad person som behöver till exempel sjuktransport till Sverige kan bli mycket höga.

Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ska enligt EUs regler gälla i Bulgarien för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats. Kortet gäller inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige. 

Hälsoministeriet i Sofia rekommenderar att hotellet hänvisar till husläkare dit patienten i första hand vänder sig för att ev. senare bli skickad till sjukhus. Spara kvitton för eventuell ersättning i Sverige.

För information om EU-medborgares rätt till sjukvård:

Hälsoförsäkringskassans telefonnr (om du ringer lokalt inom Bulgarien):
02 9659 116
02 9659 125
02 9659 133
02 9659 144

Internationella aktörer inom reseförsäkringar som din privata reseförsäkring kan samarbeta med;

SOS-International, Falck Global Assistance,  Euro-Center Assistance och Gouda-assistance 

Försäkringsskydd

Tänk på att alltid ta med det europeiska försäkringskortet när du reser. EU-kortet gäller för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats men inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige. Kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Beställning av europeiskt sjukförsäkringskort

Annan reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Kostnader för till exempel sjuktransport till Sverige täcks nämligen inte av försäkringskortet och kan för en oförsäkrad person bli mycket höga.
Se även informationen under rubriken:

Om olyckan är framme - vad kan du få hjälp med?

Lokala lagar och sedvänjor

De flesta bulgarer är ortodoxa och den största minoriteten är bulgariska turkar som är muslimer. Romerna utgör den andra betydande minoritetsgruppen.

Utanför de största städerna och turistmålen kan det vara svårt att klara sig på andra språk än bulgariska. Den äldre befolkningen kan ofta ryska, en del kan franska eller tyska. Ungdomar talar ganska ofta engelska.

En orsak till missförstånd kan vara att en jakande gest med huvudet i Bulgarien betyder "nej" medan en huvudskakning betyder "ja".

Det är vanligt att ge dricks, bland annat på restauranger, med cirka tio procent.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är relativt tryggt att resa i Bulgarien och oftast är det tillräckligt att iaktta normal försiktighet. Undvik att röra dig ensam på smågator och i parker, särskilt efter mörkrets inbrott. Det finns många herrelösa hundar som kan vara aggressiva och farliga, särskilt under vintern.

I de större städerna och på turistorter bör man akta sig för ficktjuvar. Stölder inom hotellområdena förekommer. På torg och shoppinggator med många människor samt i offentliga fortskaffningsmedel bör man vara mycket försiktig. Resenärer gör klokt i att förhålla sig restriktivt till "vänner" som envist vill slå följe – turister har drogats med starka lugnande medel som blandats i drycker eller i maten och sedan rånats. Likaså finns det skäl att förhålla sig misstänksamt till civilklädda poliser som på gatan vill kontrollera passet och penningtillgångar. Man bör även iakta viss försiktighet på bensinstationer och inte lämna värdesaker kvar i bilen medan man tankar eller dyl.

Det finns en misstänksamhet mot HBTQ-personer och överfall relaterade till hudfärg har förekommit.

Språkkunskaperna hos myndigheter, till exempel polisen, är ännu så länge bristfälliga.

Det allmänna nödnumret är 112.

Trafiksäkerhet

Bilstölder är vanliga, i synnerhet av dyrare bilar som är utlandsregistrerade. Man bör undvika att köra utanför städerna efter mörkrets inbrott. Detta på grund av viss risk för så kallade "vägpirater" och mot bakgrund av att vägarna i många fall är i dåligt skick och skyltningen bristfällig. Sök gärna upp hotell/lägenheter/lägenhetshotell som har inomhus- eller bevakad parkering för att undvika att få din bil stulen.

Körkulturen är mer hetsig än den svenska. På landsvägarna är polispatruller vanliga. Falska polispatruller kan förekomma.

Det finns inga vägtullar i Bulgarien. Däremot har vägskatter, "vignettes", införts på vissa vägar. Vignetter kan köpas för olika tidsperioder, ett år, en månad och en vecka. De säljs vid gränsövergångar samt på vissa bensinstationer.

Bensinstationerna håller allmänt sett hög standard. På de flesta internationella bensinstationer tar man betalkort. På pumparna står 95H för blyfri 95-oktanig bensin. På vissa ställen finns personal som hjälper dig att tanka. Det är vanligt att ge personalen en liten summa i dricks. Läs mer under rubriken "brottslighet" avseende stöldrisk på bensinstationer.

Svenskt körkort är giltigt i Bulgarien.

Vid inpassering i Bulgarien måste man kunna vissa upp bilens registreringsbevis från vägverket i original. Där måste framgå vem som äger bilen. Även försäkringspapper för bilen måste kunna visas upp.

Man bör iaktta försiktighet vid taxiresa. De officiella taxibilarna är numrerade och chauffören ska ha sitt körkort med foto synligt. Kontrollera kilometertaxan före taxiresan.

Övrigt

Enskilda personer får inte införa obegränsat med kontanter vid in- och utresa i Bulgarien. Överträdelse kan leda till konfiskering av pengarna och/eller arrestering.  

För införsel av receptbelagt läkemedel för privat bruk och konsumtion, rekommenderas ett intyg på engelska från läkare att kunna visas upp i tullen vid behov.

Man bör vara vaksam vid växling av pengar och växla valuta i banker eller etablerade valutaväxlingskontor. Man bör aldrig växla valuta på gatan.

Med kreditkort kan man hämta ut pengar från bankautomater i de större städerna och turistorterna. På grund av svindlerier och annan kriminell verksamhet är det skäl att vara försiktig när man använder kreditkort eller bankautomater.

Kontantbetalning är vanligt förekommande. Möjligheten att betala med kreditkort är begränsad, men blir allt vanligare.

Flera guideböcker över Bulgarien finns att låna eller köpa i Sverige både på nätet och i bokhandeln. De flesta är dock på engelska.

Tolkar och översättare
Kontakta Kammarkollegiet i Sverige för namn på tolkar och översättare till bulgariska eller Bulgariens ambassad i Stockholm.