• Svenska

Om olyckan är framme

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du hamnar i en nödsituation under din utlandsresa kan Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges ambassader ge dig råd och hjälp till självhjälp.

De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till UD och Sveriges ambassader för hjälp är att passet eller pengar blivit stulna, trafikolyckor eller sjukdom. I sådana situationer är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur du för över pengar från Sverige och vid behov ta kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.

Läs mer om vem som kan få hjälp, vilken hjälp du kan få och var du kan få hjälp om olyckan är framme:

Hjälp till svenskar utomlands