Meny
  • Svenska

Om utlandet Bulgarien

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.  

Län till avrådan regeringen.se

 

Insjuknade i Coronavirus har konstaterats i Bulgarien.

Bulgariens parlament beslutade den 13 mars att med omedelbar verkan utlysa nationellt nödläge. Nödläget har förlängts och gäller nu till den 13 maj. Bulgarien har infört restriktioner för in- och utresor till landet: Resande från länder utanför EU, som inte är bulgariska medborgare, tillåts inte resa in i Bulgarien. Undantag ges för personer som har uppehållstillstånd i Bulgarien eller är familjemedlemmar till en person med bulgariskt medborgarskap, hälso- och sjukvårdspersonal samt transportörer av gods. Inreseförbud gäller även resande från Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Belgien, Island, Lichtenstein och Luxembourg. Undantag ges för bulgariska medborgare och deras familjer, samt personer med uppehållstillstånd i Bulgarien. Samtliga inresande, inklusive bulgariska medborgare, ska hålla sig i karantän under 14 dagar efter inresa i landet.

 

Transit genom Bulgarien är tillåtet under vissa villkor för medborgare i EU-länder, personer med uppehållstillstånd i EU-land, och medborgare i Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet som är på väg till sina hemländer.

 

Från den 7 till 17 april är Bulgariens gränser till Turkiet, Nordmakedonien och Serbien stängda. Vissa undantag medges för medborgare från EU-länder och deras familjer.  

 

Möjligheterna att resa inom landet har begränsats. Resa mellan regioner är tillåtet för personer som ska resa ut ur landet. Man behöver kunna visa en biljett eller boarding kort. Resa mellan regioner är också tillåtet för att söka sjukvård, resa till arbete, eller resa tillbaka till sin hemort. Allmänna transporter mellan regionerna uppges fungera. Besök till parker, lekparker och idrottsplatser är förbjudna. Personer över 60 år får besöka mataffärer och apotek endast mellan vissa tider. 

 

 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter

kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

 Lokala nyheter på engelska: www.novinite.com och www.SofiaGlobe.com

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:
 
 
Senast uppdaterad 07 apr 2020, 16.09
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor