Meny
  • Svenska

Om utlandet Bulgarien

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Insjuknade i Coronavirus har konstaterats i Bulgarien.  

En rad restriktioner har införts under krisen för att minska smittspridningen av det nya Corona-viruset. Bulgariens regering antog den 13 maj en deklaration om nationell epidemi. (Samtidigt hävdes det nationella nödläget som utlystes i mitten av mars). Från och med den 1 juni har nya bestämmelser kring inresa i Bulgarien trätt i kraft. Dessa innebär bl.a. följande: Inreseförbud gäller med undantag för medborgare i Bulgarien, EU-länder och Schengenområdet, personer med uppehållstillstånd i Bulgarien och deras familjer, personer inom vissa yrken som reser i tjänsten, offentliga företrädare, affärsresenärer, säsongsanställda inom jordbruk och turism.

Svenska medborgare som reser in i Bulgarien är ålagda 14 dagars karantän i hemmet eller liknande. Undantag från karantänskravet ges för medborgare i Bulgarien och vissa EU-länder. Undantag ges också för medborgare i samtliga EU-länder i de fall de reser i tjänsten inom vissa angivna verksamheter. Personer som inte avkrävs karantän måste vid inresa skriva under att de är medvetna om riskerna med Covid-19 samt förbinder sig att följa smittspridningsreducerande åtgärder i landet.

Transit genom landet är tillåtet för medborgare och personer med uppehållstillstånd i EU och Schengenområdet och deras familjemedlemmar som är på väg till sitt hemland, liksom medborgare i Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Turkiet som är på väg till det land de är medborgare i. Inget särskilt tillstånd krävs.

Resor inom landet är tillåtna, och allmänna transporter såsom tåg och långfärdsbussar går.  

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder med kort varsel. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Lokala nyheter på engelska: www.novinite.com och www.SofiaGlobe.com 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

 
 
Senast uppdaterad 06 jul 2020, 16.29
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor