• Svenska

Om utlandet Brasilien

Handel med utlandet

En av ambassadens viktigaste uppgifter är att tillvarata och främja svenska ekonomiska intressen utomlands. Detta sker genom att arbeta för att främja både svenskt näringsliv, handel och investeringar.

Sverige är i dag en av de tio största investerarna i Brasilien och den svenska företagsnärvaron i landet är stor. Antalet anställda i de ca 220 svenska och svenskrelaterade företagen som finns i Brasilien uppgår till omkring 60 000 och deras totala omsättning ligger på drygt 30 miljarder SEK per år.

Svenska företag har varit verksamma i Brasilien i över ett sekel. Ericsson installerade 1891 den första telefonen i Brasilien hos kungen Dom Pedro II i Rio de Janeiro. Ett annat svenskt företag som på ett annat sätt lämnat ett avtryck i Brasilien är ASEA (nuvarande ABB) som levererade cement från Skåne till bygget av Jesusstatyn, Cristo Redentor, i Rio de Janeiro. Idag finns det svenska företag i Brasilien inom transport, gruvnäring, digitalisering, livsmedel, energi, IT etc.

Den svenska regeringen prioriterar relationen med Brasilien högt och länderna har sedan 2009 ett strategiskt partnerskap. Brasilien är Sveriges viktigaste handelspartner i Sydamerika och är även den största exportmarknaden på kontinenten. Den senaste och kanske viktigaste utvecklingen av handelsrelationerna mellan länderna är avtalet mellan det brasilianska flygvapnet och Saab om försäljningen och produktionen av 36 Jas Gripen NG. Läs mer om hur Utrikesförvaltningen arbetar med att främja Sverige.