• Svenska

Om utlandet Brasilien

Service för svenska företag

Ambassaden arbetar tillsammans med Business Sweden och Handelskammaren i São Paulo i Team Sweden Brasilien med att främja svenska företag, sprida information om nya affärsmöjligheter och hitta former för samverkan mellan aktörer på den brasilianska marknaden och svenska företag. Ambassaden samverkar även med Open Trade Gate Sweden med uppdrag att främja import till Sverige.