Meny
  • Svenska

Om utlandet Brasilien

Aktuella händelser

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Nya coronaviruset

Brasilien har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med ökande smittspridning i samhället. För generell information och råd om coronaviruset se ambassadens Coronainformation, Folkhälsomyndigheten och UD:s hemsida.

Flygtrafik

Flygtrafiken har påverkats kraftigt. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet medan flygtrafiken är påverkad.

Inrikesflyg går också fortfarande i Brasilien. Men i takt med att resenärerna minskar drar dock flygbolagen ner på antalet avgångar och de offentliga transporterna i Brasilien har reducerats. Flygbolagen Azul, GOL och LATAM - de tre största flygbolagen i Brasilien - kommer att fortsätta att flyga på de 27 delstatshuvudstäderna samt 19 ytterligare städer.

Om du vill åka hem till Sverige är det bra att försöka ta sig till Rio de Janeiro eller Sao Paulo, där de flesta internationella flyg avgår ifrån. Se lista över aktuella flyg här: Airflights_Brazil_17h_7July2020.pdf

Läs mer om flygtrafik här.

Spridningsreducerande åtgärder

Brasilien har ännu så länge ej utlyst något nationellt nödläge. Däremot har vissa stater gjort detta i syfte att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Uppdaterad information från ett antal brasilianska delstater gällande Covid-19 åtgärder. Se information här

Uppmaningar och information till svenskar i Brasilien

Ambassaden uppmanar svenskar i Brasilien att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas. Du hittar mer information här.

Svensklistan

Ambassaden påminner svenskar som befinner sig i Brasilien om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse: Svensklistan finner ni här.

  • Brasiliens Hälsoministerium informerar den 07 juli 2020 om att antalet bekräftade fall av coronavirus i Brasilien uppgår till 1 674 655. Det brasilianska hälsoministeriet uppdaterar löpande informationen om situationen i de olika regionerna i Brasilien på sin hemsida och på twitter @minsaude . 

Senast uppdaterad 08 juli 2020

Vatten kvalitet i Rio de Janeiro

Vanligtvis ska kranvattnet i Rio de Janeiro vara säker för konsumption. Däremot, sedan början av januari finns det rapporter om att vattnets kvalitet inte är bra i vissa delar av staden. Rio de Janeiros Statliga vatten- och avloppsföretag (CEDAE) uppger att de har infört hälsoåtgärder för att uppfylla alla hygienkrav och just nu undersöker hälso- och miljömyndigheterna situationen. Tills den har stabiliserats rekommenderas att dricka enbart flaskvatten för att undvika hälsorisker.

Senast uppdaterad 15 jan 2020

 

Uppdaterad information om gula febern-vaccination från WHO februari 2019    

WHO har uppdaterat sina reserekommendationer för resor till Brasilien då det bedöms finnas risk för omfattande smittspridning av gula febern i Brasilien. Mer information finns här.

Brasilien har i nuläget inget krav på att man uppvisar vaccinationsintyg för gula febern vid inresa till Brasilien men det finns andra länder i Sydamerika som har krav på detta vid inresa. Kontakta därför respektive lands närmaste ambassad för information innan inresa.

Senast uppdaterad 2019

Senast uppdaterad 08 jul 2020, 08.37