• Svenska

Om utlandet Brasilien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 07.56

Aktuella händelser

Uppmaning till svenskar utomlands
Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Allmänna säkerhetsläget

Kriminaliteten är hög i Brasilien. Risken för rån och överfall är relativt stor, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Strejker och demonstrationer som påverkar transport och säkerhet kan inträffa med kort varsel i hela Brasilien. Dessa kan påverka den personliga säkerheten. Man bör undvika dylika folksamlingar samt följa lokal media och lokala myndigheters rekommendationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om de flesta turister som besöker Brasilien inte har några problem finns det, inte minst i de större städerna risk för våld, överfall, väpnade rån, stölder, ficktjuvar och bilkapningar. Skulle man utsättas för något övergrepp bör man inte göra motstånd. Många kriminella bär vapen eller kan vara drogpåverkade.

Man bör inte bära dyra smycken. Ha handväskan stängd och tätt intill dig. Besök inte områden du inte känner till och rör dig inte ute nattetid annat än i auktoriserad taxi. Bär aldrig mer värdesaker än du absolut behöver och ta inte med dig viktiga personliga dokument. Man bör även vara uppmärksam på de försäljare som cirkulerar på stränderna i Rio de Janeiro då det har förekommit stölder av försäljarna.

Enligt Brasiliansk lagstiftning måste man alltid bära med sig någon form av identifikation. Man kan lämna passet på hotellet och ta med en kopia på passet. En passkopia är dock enbart giltig efter att den vidimerats hos Notarius Publicus (cartório på portugisiska) och godkänns inte alltid som identifikation. Vidimering (autenticação på portugisiska) kan göras på närmsta Notarius Publicus vid uppvisning av pass och passkopia samt betalning av en mindre avgift. Detta rekommenderas vid längre vistelser i Brasilien för att alltid ha en giltig identifikation utan att behöva bära med sig passet.

OBS! Enbart betalning med débito (kort kopplat till ett bankkonto) och kontanter. Svenska kort fungerar som kreditkort (crédito) i Brasilien och därför rekommenderas att man tar med sig kontanter.

Var uppmärksam på personer som tar kontakt för att fråga efter information, särskilt på natten. Efter att det blivit mörkt bör man inte vistas ensam utomhus i okända områden och inte begagna allmänna transportmedel. Incidenter kan inträffa även på turistdestinationer som är tillsynes lugna. Våldtäkter och andra överfall på turister är ovanliga, men det har förekommit överfall mot både män och kvinnor. Vissa har involverat så kallade ”date rape-droger". Köp dina egna drinkar och håll dem under uppsikt.

Bilstölder är vanliga och fall av bilkapning inträffar. Ha bilnycklarna redo för att snabbt kunna sätta dig i bilen. Håll dörrar låsta och fönster stängda när du kör. Var särskilt uppmärksam vid trafikljus och välj gärna mittenfilen om det är möjligt. Undvik ödsliga och dåligt upplysta platser.

Bank-och kreditkortsbedrägerier är vanliga. Håll alltid koll på dina kort och använd inte en bankomat om du känner dig otrygg. Antalet rån vid bankomater ökar. En del bankomater har antistöldanordningar som skriver ut sedlar med rosa bläck om maskinen har manipulerats. Dessa sedlar förlorar automatiskt sitt värde. Ta alltid kvitto och kontakta genast bank eller polis om något verkar misstänkt.

Favelas
Fattigdom och kriminalitet är mycket utbrett i Brasiliens kåkstäder (favelas). Den brasilianska regeringen har i flera av Rio de Janeiros favelor skapat en särskild polisiär fredsstyrka, Unidade de Polícia Pacificadora - UPP, vilket delvis förbättrat säkerheten i dessa områden. Våldsamheter blossar dock upp med jämna mellanrum och läget i flera favelor i Rio de Janeiro har varit kritiskt sedan september 2017. Resenärer bör inte besöka favelor, även under arrangerade former, då våld oftast i form av skottlosning, kan bryta ut utan förvarning. Resenärer ombeds vara uppmärksamma på sin omgvining.

Hälso- och sjukvård

Hälsoläget och de sanitära förhållandena är förhållandevis bra i storstadsregionerna. 

Stort intag av vatten rekommenderas för att undvika uttorkning. Buteljerat vatten kan köpas överallt. Vattenledningsvattnet bör filtreras. Frukt och grönsaker bör sköljas noga. Den hygieniska standarden på restauranger är i allmänhet god. Sallad och skaldjur kan normalt ätas. Tänk på att använda solskydd och hatt mot solen. Offentliga toaletter är ofta välhållna, standarden skiftar dock beroende på region inom landet.

Sjukvård

Svenskar i Brasilien har rätt till akutvård på brasilianska offentliga sjukhus. Bra läkare och tandläkare finns, men den offentliga sjukhusvården håller lägre standard än den svenska. Offentliga sjukhus, särskilt i storstäderna, är ofta överbelagda. Privata sjukhus accepterar endast patienter som kan framställa bevis på försäkring eller tillräckliga finansiella medel. Vissa tar emot kreditkort. Se till att ha en täckande reseförsäkring och tillgängliga betalningsmedel för att täcka kostnader för eventuella medicinska behandlingar och hemtransport.

Om du behöver akutvård under din vistelse i Brasilien, ring 192 och fråga efter ambulans. Du bör även kontakta ditt försäkringsbolag.

Sjukdomar

Klippiga bergen-fläckfeber

Klippiga bergen-fläckfeber förekommer i regionen kring Campinas i delstaten São Paulo. Det är en akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål

Zikavirus
överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är ännu oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Under det senaste stora zikautbrottet i Latinamerika och Karibien 2015-2016, har det påvisats en ökad risk för att efter infektion av zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré-syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för den allvarliga fosterskadan mikrocefali. Mikrocefali är en medfödd missbildning som orsakar att barnet föds med en för liten hjärna. Kvinnor som är, eller planerar att, bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus. Även om det senaste zikautbrottet i Latinamerika och Karibien inte längre klassas som en epidemi, rapporteras fortfarande fall av zika och man bör därför fortsatt vara försiktig.
Med tanke på de risker och komplikationer som finns vid zika, framförallt i relation till graviditet, finns särskilda rekommendationer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning och berörda länder som uppdateras löpande.

Antalet fall av denguefeber har ökat avsevärt i Brasilien. Lokala myndigheter har infört nödläge/undantagstillstånd i flera regioner i Brasilien, inklusive i delstaten Rio de Janeiro, Minas Gerais och Brasilia. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Använd myggmedel i förebyggande syfte, sov under myggnät och undvik fuktiga platser där myggor trivs. Om du befinner dig i dengue-drabbade områden och insjuknar plötsligt i vad som kan misstänkas vara dengue, undvik att ta smärtstillande medel med acetylsalicylsyra eller ibuprofen.

Fall av chikungunya har bekräftats i Brasilien och sjukdomen, som även den sprids via myggor, ökar i regionen.

För resor ute i landet, särskilt i Amazonas-området, rekommenderas malariaprofylax. De hygieniska förhållandena på landsbygden är sämre än i storstäderna och risk kan finnas för amöbasjukdomar och dysenteri. Fall av gula febern har rapporterats från flera delstater, en del med dödlig utgång. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar internationella resenärer att vaccinera sig mot gula febern om de planerar att resa till Brasilien. Mer information om gula febern-utbrottet i Brasilien kan du hitta här. Resande från land där gula febern förekommer måste ha giltig vaccinering samt ha med sitt gula vaccinationskort vid inresa i Brasilien. Trots att ambassaden bedömer smittrisken för zika, chikungunya, dengue, malaria och gula febern som relativt liten bör man se upp med myggor, särskilt under regnperioden.

Fall av polio har rapporterats och det är därför viktigt att ha ett uppdaterat vaccinationsskydd. Dessutom förekommer även epidemier av meningit och kolera, samt fall av så kallat hantavirus, vilket är dödligt och sprids med skogsråttor.

Beträffande vaccinationer före utresa hänvisas till vaccinationsmottagning.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utresebestämmelser kan ändras med kort varsel.

Allmänna råd till svenska resenärer

Var påläst. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Särskilda inresebestämmelser

Alla passagerare som anländer till Brasilien behöver inte visa bevis på covid-19-vaccination, ett negativt covid-19-test eller ett intyg om tillfriskande från covid-19. För mer information gällande inresebestämmelser se Brasiliens generalkonsulat i London webbplats.

Om du har frågor om inresa eller utresa rekommenderas du att före din resa till Brasilien att kontakta en brasiliansk ambassad, till exempel brasilianska ambassaden i Stockholm eller brasilianska hälsomyndigheten Anvisa för detaljerad information om aktuella inresebestämmelser.

Det kan även vara bra att kontakta aktuellt flygbolag om de har särskilda covidbestämmelser eller användning av munskydd.

Observera att inresebestämmelserna kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om inresereglerna vid tidpunkten för din resa. 

Svenska medborgare får vistas i Brasilien i max 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Detta innebär i praktiken 90 dagar i Brasilien och 90 dagar utanför. Det går inte att förlänga ett 90 -dagars turistvisum. Turister bör således ha en returbiljett inom en tremånadersperiod från inresetillfället om man tänker stanna hela perioden i Brasilien, medvetna om att man sedan behöver vistas 90 dagar utanför landet innan man kan resa in igen.

Ambassaden får ofta förfrågningar om det går att resa till Brasilien och därefter till andra sydamerikanska länder för att sedan återkomma till Brasilien - och vad som då gäller med 90-dagarsregeln. Dessa frågor hänvisas först och främst till brasilianska ambassaden i Stockholm. Praxis är att man har rätt att under en 180-dagarsperiod, resa in och ut, så länge perioden i Brasilien inte överstiger 90 dagar. Se till att ditt pass stämplas när du reser in och ut ur landet.

Var uppmärksam på att varje resenär måste hämta ut sitt bagage på det vanliga bagagebandet på första flygplatsen man ankommer till i Brasilien och därefter på egen hand föra det genom tullen. Om man sedan skall fortsätta med inrikesflyg måste alltså bagaget checkas in på nytt.

Värt att notera är att svenska medborgare med dubbelt medborgarskap måste resa in och ut ur Brasilien på sitt brasilianska pass. Dubbla medborgare måste alltså alltid ha ett aktuellt brasilianskt pass tillhanda när de reser till och från Brasilien.

Resa i Brasilien med minderårig
För resa med minderårig i Brasilien krävs ett intyg på den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan i de fall endast en vårdnadshavare reser med barnet. Om annan släkting/person reser med barnet krävs intyg på båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande till detta. Fyll i och signera blanketten Travel Authorization for Minors om du ska resa med minderårig inom landet.

Intyget är inte obligatoriskt för utländska medborgare men likväl kan frågan ställas av officiell personal på flygplatser. För att undvika eventuella problem rekommenderar ambassaden även att minderåriga (icke- brasilianare), som reser till Brasilien ensamma, tillsammans med en tredje part eller en vårdnadshavare, har ett undertecknat resetillstånd. Detta tillstånd skall vara undertecknat av båda föräldrarna och även vara certifierat av en Notarius Publicus. Observera att om du väljer att uppvisa ett resetillstånd till de brasilianska myndigheterna, måste det ha legaliserats av den konsulära avdelningen på Brasiliens ambassad i Stockholm. Ett personbevis (på engelska) där föräldrarnas namn framkommer måste även visas upp tillsammans med intyget.

Om ett barn ska resa ut från Brasilien och barnet har dubbelt medborgarskap behöver ett formuläret "formulário padrão de autorização de viagem internacional" fyllas i och skrivas under av båda föräldrarna. Detta formulär visas upp för den federala polisen vid utresa ur landet. Ambassaden har erfarenhet av att detta gäller även om barnet enbart har svenskt pass.

Om du fyller i blanketten i Brasilien behöver dokumentet "namnbestyrkas" (reconhecimento de firma) på ett Cartório (Notarius Publicus).  Om du behöver fylla i blanketten i Sverige bör du ta kontakt med brasilianska ambassaden i Stockholm.

Mer detaljerad information finns i den brasilianska myndigheten Conselho Nacional de Justiça informationsbroschyr Viagem de crianças e adolescentes ao exterior (på portugisiska). 

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikasmuggling är ett allvarligt brott i Brasilien som medför långa fängelsestraff, vilket måste avtjänas i Brasilien. Hela straffet avtjänas i Brasilien då Sverige inte har något bilateralt avtal om strafföverföring med Brasilien.

Sexuell exploatering av barn straffas mycket hårt i Brasilien. Dessutom kan en svensk medborgare lagföras i Sverige för ett brott begånget i Brasilien även om gärningen inte skulle vara kriminaliserad i Brasilien. Det innebär att man i Sverige kan dömas för allvarliga sexualbrott mot barn och minderåriga som har begåtts utomlands. Vid dessa brott är svensk domstol inte bunden av det högsta straff som kan följa på brottet enligt lagen på gärningsorten. Det finns inga lagar mot homosexualitet i Brasilien. Sedan maj 2011 tillåter den brasilianska lagen samkönade partnerskap och lika rättigheter för samkönade par. Landet är relativt tolerant, men på senare år har ett flertal attacker mot homo,- bi- och transpersoner inträffat.

Naturförhållanden och katastrofer

Regnperioden pågår mellan november och mars i de södra och sydöstra delarna av landet och mellan april och juli i de nordöstra delarna. Häftiga regn, översvämningar och jordskred kan orsaka störningar i infrastruktur; i synnerhet på landsbygden och i mindre välbärgade urbana områden.

Vid bad i havet, var uppmärksam på starka undervattensströmmar.

Kraftiga regn i Rio de Janeiro (särskilt under sommarmånaderna januari - mars) kan leda till jordskred och lokala översvämningar, inklusive i turistområden, på grund av bergens närhet till kusten. Var uppmärksam på lokala myndigheters varningar som visas på digitala skyltar på gatan och som även skickas till hotell och vandrarhem. Undvik att resa på vägen vid kraftigt regn och vänta istället på att regnet ska gå över. Bilar och bussar har fastnat i jordskred som resulterat i dödsfall. Om du är ute när regnet börjar, undvik att gå i översvämmade områden, och i synnerhet inte korsa snabbt strömmande vatten, hur grunt du än tycker att det är. Människor har drunknat när de svepts bort.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Brasilien bedöms vara låg.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att resenärer alltid bör vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar, som till exempel: större evenemang; offentliga platser; i och omkring offentliga byggnader; vid turistattraktioner; på allmänna transportmedel; på marknader; och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Brasilien avviker från den svenska. Det är viktigt att vara aktsam och försiktig såväl till fots som när man färdas med bil.

Många turister omkommer årligen i trafikolyckor. Vägarna i Brasilien håller dålig standard jämfört med de svenska. Var extra uppmärksam på medtrafikanter och trafiken i allmänhet. Cyklister bör också vara särsklit uppmärksamma då olyckor med dödligt utfall ofta förekommer.

Brasilien har nolltolerans mot att köra alkoholpåverkad. Straffskalan varierar från böter och 12 månaders körförbud, till 3 års fängelse.

För att som utländsk besökare få köra bil i Brasilien krävs svenskt körkort kombinerat med ett treårigt internationellt körkort enligt 1968 års konvention. Svenska turister som kör bil med bara ett svenskt körkort riskerar att få problem. Körkort krävs för alla motorfordon, alltså även när man hyr mopeder och liknande fordon som inte kräver körkort i Sverige. För dessa gäller dessutom 18-årsgräns. För resenärer till Brasilien kompletterar Motormännen de internationella körkorten med ett informationsblad på portugisiska.

Flyg, tåg och båt
Använd alltid väletablerade flygbolag. Det har förekommit olyckor med mindre flyg, vilka ofta är dåligt underhållna. Åk alltid till flygplatsen i god tid inför din flygresa. Trafiken i de större städerna kan vara väldigt hektisk, i synnerhet under rusningstid. Tåg- och tunnelbanenäten är begränsade. Var uppmärksam på säkerhetsförfarandet vid båtresor. Båtolyckor och rån/attacker mot enskilda båtar förekommer utmed hela brasilianska kusten och även på Amazonasfloden.

Övrigt

Elektricitet

Vanligast är 110/127 V (delstaterna São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pará), 220 V förekommer i resten av landet bland annat i Brasília. Delstaten Ceará (största stad Fortaleza) är undantaget som har 240 V. Observera att växelströmmen alltid har svängningstalet 60 Hz. Det är inte ovanligt med kombinationsuttag som tar både platta och två runda stift. Dessa två runda stift är smalare typ än normala svenska jordade kontakter. De tvåstiftspluggar som levereras med laddare till svenska mobiltelefoner har normalt den smalare typen av stift och fungerar i vägguttag på hotellen. Pluggar för jordade svenska vägguttag fungerar inte.

Pengar

Brasiliens valuta är Real (pluralis: Reais). Brasilien har mycket utbredd användning av kreditkorten Visa, Mastercard (inkl. Eurocard) och American Express och ofta fungerar även Diners-kort. Meddela din bank att du ska resa så att de inte blockerar ditt kort. Resenärer rekommenderas att använda uttagsautomaterna inne i bankkontoren. Ibland kan det vara svårt att ta ut kontanter med svenska kontokort och då gäller det att prova sig fram i olika bankers uttagsautomater.

Kontantbetalning i annat än reais (t.ex. US-dollar- eller eurosedlar) är illegalt. För kontant valutaväxling på bank eller växelkontor rekommenderas i första hand US-dollar, men även euro fungerar bra. Växling kan ske på flygplatsen vid ankomst till de flesta delstatshuvudstäderna, t.ex. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador eller Brasília.

Lämplig dricks på hotellen är 5 BRL. Till taxichaufförer lämnas vanligen ingen dricks. På restauranger är dricks oftast inkluderad i notan (därför är beloppet på notan alltid 10 % högre än det som angivits i menyn). Därutöver förväntas det inte något extra.

Språk

De flesta brasilianare har inte kunskaper i något annat språk än portugisiska. En del välutbildade har kunskaper i engelska och/eller spanska.

Telefon

Riktnummer används när man ringer ett samtal utanför sitt eget riktnummerområde.  Detta gäller även mobiltelefoni.

Samtal inom Brasilien: slå 0 + riktnr +nr

Samtal internationellt: slå 00 + landsnr + riktnr + nr

Tid

Brasilien sträcker sig över två tidszoner. Huvudstaden Brasília ligger i tidszon GMT/UTC -3. För att se vilken tidszon en delstat i Brasilien tillhör, se respektive delstat. Sommartid finns i ett antal delstater.

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer