Om utlandet Brasilien

Provisoriskt pass i Brasilien

Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan du ansöka om ett nödpass (provisoriskt pass).

Det utfärdas normalt för resa direkt hem till Sverige alternativt annat bosättningsland och har kort giltighetstid. I undantagsfall kan ett nödpass utfärdas för en specifik och nära förestående resa. Du behöver i så fall själv kontrollera om ett svenskt nödpass i A4-format är giltigt för inresa i det land du ska åka till. Hur lång giltighetstid passet måste ha och om visering behövs, kontakta landets ambassad för information. Om man ansöker om ett nödpass och har ett ordinarie pass som fortfarande är giltigt, kommer det ordinarie passet att återkallas och spärras internationellt. Person- eller samordningsnummer krävs för att ett nödpass ska kunna utfärdas.

Provisoriskt pass kan utfärdas av ambassaden i Brasilia eller av generalkonsulaten i Rio de Janeiro eller São Paulo.

Följande handlingar krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

 • Blanketten för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort utomlands och ska vara färdigt ifylld när man kommer till ambassaden/konsulatet:
  Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap
 • Bekräftelse på bokad resa.
 • Polisrapport eller ärendenummer hos polisen om passet är stulet/borttappat.
 • Giltig fotolegitimation, om möjligt, för att styrka din identitet.
 • Ifylld ansökningsblankett "Ansökan om provisoriskt pass" om ansökan görs hos något honorärkonsulat:
  Ansökan om provisoriskt pass
 • Om du är bosatt i annat land än Brasilien eller Sverige krävs bosättningsintyg – inte äldre än en månad - från bosättningslandet där din svenska nationalitet framgår alternativt uppehållstillstånd i landet.
 • Om du ansöker om nödpass på ambassaden så tas foto i ambassadens fotostation men det kan hända att det inte fungerar och du bör därför för säkerhets skull ta med 2 st passfoton, storlek 3,5x4,5 cm, som får vara högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket skall vara neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri. Vid ansökan på konsulatet i Sao Paulo eller Rio de Janeiro måste 2 st passfoton tas med enligt ovan.

För minderåriga (under 18 år) behövs även:

 • Person-/samordningsnummer 
 • Barnet måste komma till ambassaden/konsulatet med minst en förälder/vårdnadshavare. 
 • Båda vårdnadshavarna skall lämna medgivande för pass på särskild blankett och underskriften skall bevittnas av två ojäviga personer (ej släktingar). Om endast en vårdnadshavare medföljer till ambassaden/konsulatet kan den andra vårdnadshavaren lämna medgivande vid något av våra andra konsulat.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas. Om barnet är fött utomlands, ska födelsebevis som utvisar båda föräldrarnas namn tas med. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

Alla dokument måste vara i original. Passet måste hämtas personligen. Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då ha med sig sitt eget pass eller giltig fotolegitimation.

Om du ansöker om ett provisoriskt pass på ambassaden i Brasilia kan du också betala in själva avgiften direkt till ambassadens bankkonto. Sker ansökan hos något av generalkonsulatet sker betalning direkt till respektive konsulat. Se avgiftslistan .

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer