Om utlandet Brasilien

Provisoriskt pass i Brasilien

Om du har förlorat ditt vanliga pass och har en nära förestående resa kan du ansöka om ett provisoriskt pass.

Det provisoriska passet utfärdas normalt för en resa direkt till Sverige alternativt till bosättningslandet och har kort giltighetstid.

Provisoriskt pass kan utfärdas av ambassaden i Brasilia eller av generalkonsulaten i Rio de Janeiro eller São Paulo.

Medtag följande:

 • Ifylld ansökan (kan även fyllas i på ambassaden/konsulatet)
 • Kopia på polisanmälan om passet är stulet eller förlorat
 • Giltig fotolegitimation för att identifiera dig
 • 3 st passfoton, storlek 3,5x4,5 cm, som får vara högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket skall vara neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri
 • Personbevis (max en månad gammalt) för sökande bosatta i Sverige
 • För sökande bosatta i Brasilien och som inte är brasilianska medborgare ska uppehållstillståndskortet (RNE) visas upp
 • Tidigare pass eller registerutdrag (max 3 månader gammalt) från Skatteverket för person som är bosatt utomlands
 • Biljett med resplan

Observera att provisoriskt svenskt pass, utan amerikanskt transitvisum, ej är giltigt för resa via USA. Vänligen kontakta den amerikanska ambassaden i Brasília eller närmaste amerikanska konsulat för information om amerikanska transitvisum. Det ankommer på sökanden av provisoriskt pass att verifiera om landet som avses besökas accepterar svenskt provisoriskt pass i A4-format. I fall där det utfärdade provisoriska passet inte accepteras återlämnas avgiften ej.

För minderåriga (under 18) krävs även:

 • Person-/samordningsnummer 
 • Barnet måste komma till ambassaden/konsulatet med minst en förälder/vårdnadshavare. 
 • Båda vårdnadshavarna skall lämna medgivande för pass på särskild blankett och underskriften skall bevittnas. Om endast en vårdnadshavare medföljer till ambassaden/konsulatet kan den andra vårdnadshavaren lämna medgivande vid något av våra andra konsulat.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas. Om barnet är fött utomlands, ska födelsebevis som utvisar båda föräldrarnas namn tas med. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

Alla dokument måste vara i original. Passet måste hämtas personligen. Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då ha med sig sitt eget pass eller giltig fotolegitimation.

Om du ansöker om ett provisoriskt pass på ambassaden i Brasilia kan du också betala in själva avgiften direkt till ambassadens bankkonto. Sker ansökan hos något av generalkonsulatet sker betalning direkt till respektive konsulat. Se aktuell avgiftslista.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer